Anabilim Dalları
33 Biology
33 Environmental Engineering
33 Electrical Electronics Engineering
33 Physics
33 Geomatics Engineering
33 Elementary Science Education MSc Program
33 Elementary Mathematics Eduation MSc Program
33 Civil Engineering
33 Geological Engineering
33 Chemistry
33 Mining Engineering
33 Mechanical Engineering
33 Mathematics
33 Metallurgical and Material Engineering
33 Molecular Biology
33 Nanotechnology Engineering
33
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Ders İçerikleri

 • MMM701 Malzemenin Yapısı ve Özellikleri (3 0 3) 6 AKTS

 Kristal yapısı, malzemelerin fiziksel özellikleri, simetri ve simetri operasyonu, nokta ve uzay grupları, Kristal kusurları, dielektrik malzemeler, piezoelektrik malzemeler, Neumann Prensibi, Heckmann Diyagramı

 • MMM702 Şekil Hafızalı Malzemeler (3 0 3 ) 6 AKTS

Şekil hafızalı malzemelere giriş, Şekil hafıza etkisi ve süperelastisite, Cu-esaslı Ş.H.M.ler, Fe-esaslı Ş.H.M.ler, Ni-Ti şekil hafızalı alaşımlar, Şekil hafızalı malzemelerin karakteristiği, Şekil hafızalı seramikler, Şekil hafızalı polimerler, Şekil hafızalı malzemelerin uygulamaları

 • MMM703 Dinamik Sertlik Analizi (3 0 3 ) 6 AKTS

Sertlik testlerine genel bir bakış, Makro, mikro ve nano boyutta sertlik, Statik ve dinamik sertlik yöntemlerinin karşılaştırılması, dinamik sertlik testlerinde hata kaynakları, Sertliğin yük bağımlılığı, Yük bağımlılığını açıklamada kullanılan modeller, Dinamik sertlik analizinde elektron mikroskobu (SEM) ve atomik kuvvet mikroskobunun (AFM) kullanımı, Zaman bağımlı mikromekanik özelliklerin karakterizasyonu, Değişik malzemeler (Metaller, metal tozları, seramikler, polimerler) için hangi teknikler kullanılır, İnce Filmler ve kaplamaların dinamik karakterizasyonu, dinamik sertlik testlerde karşılaşılan kritik olaylar, Kritik olayların (kopma, kırılma, faz dönüşümleri vb.) yorumlanması, Dinamik sertlik testlerinin tribolojik uygulamaları.

 • MMM704 Manyetizma ve Manyetik Malzemeler (3 0 3 ) 6 AKTS

Manyetik alanlar, manyetizasyon ve manyetik moment, diyamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma. Ferromanyetik malzemelerde domen yapısı, manyetik anizotropi. Sert ve yumuşak manyetik malzemeler ve bunların üretim yöntemleri, kullanım alanları.

 • MMM705 Özel Çelikler ve Üretim Yöntemleri (3 0 3 ) 6 AKTS

Teknolojide önemli bir malzeme grubunu oluşturan çelikler içerisinde geniş bir yelpazeyi oluşturan çeliklerin tanımlanması ve standartlarda gösterilişi, özellikleri, üretimi ve kullanım alanları

 • MMM706 Katıların Şekil Değişimi (3 0 3 ) 6 AKTS

Stres tensörü, stres transformasyonu, izotropik malzemelerin plastik deformasyonu, akma kriteri. Tek kristallerin ve Polikristal yapıların plastik deformasyonu, Taylor kriteri. Plastik deformasyonda kristallerin yeniden yönlenmesi ve doku oluşumu.

 • MMM707 Hızlı Katılaştırma Tekniği (3 0 3 ) 6 AKTS

Metal ve alaşımların katılaşması, hızlı katılaştırma yöntemleri, hızlı katılaştırılmış malzemelerin üstünlükleri, hızlı katılaştırma tekniği ile şerit ve toz malzeme üretimi, üretim parametrelerinin malzemenin boyutlarına ve mikroyapısına etkisi, üretim parametrelerinin optimizasyonu, katılaşma hızının ölçümü, toz metalurjisinde hızlı katılaştırma uygulamaları, hızlı katılaştırma yöntemiyle üretilen malzemelerin uygulama alanları

 • MMM708 Metalik Cam Malzemeler (3 0 3 ) 6 AKTS

Metalik camların tanımı, metalik camların yapısı, metalik cam alaşım türleri, metalik camların üretimi, katılaşma ve iri ve hacimli cam oluşumu, kristalin olmayan fazların davranışı ve özelliklerinin araştırılması, deformasyon ve kırılmanın teorik mekanizması, kristalleşmenin mekanik özelliklerine etkisi, yüksek sıcaklık metalik camları, metalik camların genel uygulama alanları

 • MMM709 Mekanik Alaşımlama (3 0 3 ) 6 AKTS

Mekanik alaşımlama tekniğinin tarihçesi, Kırma ve Öğütme işlemleri, Mekanik alaşımlamayı etkileyen parametreler, MA türleri, MA mekanizması, MAnın gerekliliği, Oksit Dağılımlı alaşımların üretimi, MA ile oluşan gaz-katı, sıvı-katı ve katı-katı reaksiyonları, Mekanokimyasal yöntem, Nanofazlı malzemelerin üretimi, Nanokompozitlerin üretilmesi, MA ile oluşan katı-katı intermetalik ve amorf fazların oluşumu

 • MMM719 Patlayıcılar ve Piroteknik Malzemeler (3 0 3 ) 6 AKTS

Patlayıcı malzemelere giriş: Patlayıcı malzemelerin kısa tarihçesi, ticari patlayıcılar, ruhsatlı patlayıcılar, askeri amaçlı patlayıcılar, polimer bağlı patlayıcılar, patlayıcı üretiminde son gelişmeler, düşük hassasiyetli mühimmatlar, patlayıcıların yarattığı çevre kirliliği için önlemler; Patlayıcıların sınıflandırılması: Primer patlayıcılar, sekonder patlayıcılar ve itekleyici malzemeler; Patlayıcılarda yanma, deflagrasyon ve detonasyon kavramları; Patlayıcılarda tutuşma, inisiasyon ve termal dekompozisyon kavramları; İtekleyici malzemelere giriş: Silah itekleyicileri, roket itekleyicileri, gaz üreten itekleyiciler; Piroteknik malzemelere giriş: Isı üreten piroteknik malzemeler, gecikmeli kompozisyonlar, sis üreten kompozisyonlar, ışık üreten kompozisyonlar, ses üreten piroteknik malzemeler.

 • MMM720 Dinamik Sertlik Analizi (3 0 3 ) 6 AKTS

Sertlik testlerine genel bir bakış, Makro, mikro ve nano boyutta sertlik, Statik ve dinamik sertlik yöntemlerinin karşılaştırılması, dinamik sertlik testlerinde hata kaynakları, Sertliğin yük bağımlılığı, Yük bağımlılığını açıklamada kullanılan modeller, Dinamik sertlik analizinde elektron mikroskobu (SEM) ve atomik kuvvet mikroskobunun (AFM) kullanımı, Zaman bağımlı mikromekanik özelliklerin karakterizasyonu, Değişik malzemeler (Metaller, metal tozları, seramikler, polimerler) için hangi teknikler kullanılır, İnce Filmler ve kaplamaların dinamik karakterizasyonu, dinamik sertlik testlerde karşılaşılan kritik olaylar, Kritik olayların (kopma, kırılma, faz dönüşümleri vb.) yorumlanması, Dinamik sertlik testlerinin tribolojik uygulamaları.

 • MMM721 Manyetizma ve Manyetik Malzemeler (3 0 3 ) 6 AKTS

Manyetik alanlar, manyetizasyon ve manyetik moment, diyamanyetizma, paramanyetizma ve ferromanyetizma. Ferromanyetik malzemelerde domen yapısı, manyetik anizotropi. Sert ve yumuşak manyetik malzemeler ve bunların üretim yöntemleri, kullanım alanları.

 • MMM723 Kristalografi (3 0 3 ) 6 AKTS

Kristal yapılar. Nokta ve uzay grupları. Bragg kuralı. Difraksiyon düzlemleri. X-ışını difraksiyonu. Atomlar arası bağlar.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin