Hakkımızda
Özgörev-Özgörü

Özgörev

  •     Etik değerlere saygılı, yaşam boyu ögrenmeyi kendisine ilke edinmiş, alanında akademik olarak donanımlı, bölgesel ve uluslararası sorunlara eğilen, güncel ileri teknolojiyi kullanan ve mesleğini en iyi şekilde icra eden aydın bireyler yetiştirmek,
  •     Disiplinler arası iletişimi ve eşgüdümü sağlamak,
  •     Araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için kamu ve sanayi ile ortak projeleri teşvik etmek, ve
  •     Çeşitli kaynaklardan, yüksek standartlarda lisansüstü öğrenci kabulünün artmasını desteklemektir.

Özgörü

  •     Ulusal ve uluslararası düzeyde üstün nitelikli, gelişmeye açık ve girişimcilik anlayışı kazanmış profesyoneller ve akademisyenler yetiştiren,
  •     Sahip olduğu güçlü akademik potansiyel ile bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan,
  •     Toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, ve
  •     Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, seçkin, çağdaş ve ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığa sahip bir kurum olmaktır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin