Hakkımızda
Tarihçe

Bülent Ecevit Üniversitesi, 11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı Kanun’un 9. ek maddesi ile Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adıyla, Fen Bilimleri Enstitüsü ise aynı maddenin “c” fıkrası ile kurulmuştur. 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 18. maddesi uyarınca Bülent Ecevit Üniversitesi adını almıştır.

1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Enstitümüz, yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere iki seviyede lisansüstü eğitim vermektedir. 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin