İnsan Kaynakları
62 Biology
62 Chemistry
62 Fizik
62 Mathematics
62 Environmental Engineering
62 Electrical Electronics Engineering
62 Geomatics Engineering
62 Geological Engineering
62 Civil Engineering
62 Mining Engineering
62 Mechanical Engineering
62 Mettallurgical and Material Engineering
62 Nanotechnology Engineering
62 Molecular Biology
62 Elementary Education
Jeoloji Mühendisliği

Adı Soyadı

: Doç. Dr. Yeşim BÜYÜKMERİÇ

Lisans

: Ankara Üniversitesi (1990)

Yüksek Lisans

: Ankara Üniversitesi (1993)

Doktora

: Ankara Üniversitesi (2001)

Uzmanlık Konusu

: Paleontoloji, Tersiyer–Güncel Yaşlı Mollusklar (Gastropod ve Bivalveler), Biyostratigrafi, Paleoekoloji, Paleobiyocoğrafya, Doğa Tarihi Müzeciliği, Jeolojik Miras, Deniz ve Göllerde
Geçmiş ve Günümüze Ait İklimsel Değişiklikler.

 

 

Adı Soyadı

: Dr.Öğr.Üyesi Gürkan BACAK

Lisans

: Akdeniz Üniversitesi Isparta Müh. Fak. (1992)

Yüksek Lisans

: Süleyman Demirel Üniversitesi (1995)

Doktora

: İstanbul Teknik Üniversitesi (2003)

Uzmanlık Konusu

: Mineraloji-Petrografi, Magmatik-Metamorfik Petrojenez

 

 

Adı Soyadı

: Dr.Öğr.Üyesi İbrahim BUZKAN

Lisans

: Hacettepe Üniv. Mühendislik Fakültesi (1977)

Yüksek Lisans

: Hacettepe Üniv. Mühendislik Fakültesi (1978)

Doktora

: İstanbul Teknik Üniversitesi (1987)

 Uzmanlık Konusu

: Kömür Jeolojisi ve Jeokimyası, Kömür Petrografisi, Kömür Damarlarının Korelasyonu ve Teknolojiik Özellikleri,  Maden Yataklarının Jeoistatistiksel Değerlendirilmesi.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin