İnsan Kaynakları
59 Biology
59 Chemistry
59 Fizik
59 Mathematics
59 Environmental Engineering
59 Electrical Electronics Engineering
59 Geomatics Engineering
59 Geological Engineering
59 Civil Engineering
59 Mining Engineering
59 Mechanical Engineering
59 Mettallurgical and Material Engineering
59 Nanotechnology Engineering
59 Molecular Biology
59 Elementary Education
Çevre Mühendisliği
Adı Soyadı :  Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Lisans :  19 Mayıs Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 1989
Yüksek Lisans :  Atatürk Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 1992
Doktora :  The University of Salford - Kimya Mühendisliği 1998
Uzmanlık Konusu :  Hava kirliliği ve kontrolü, İnorganik mebran teknolojileri, Temiz enerji
   
Adı Soyadı : Prof. Dr. Ahmet ALTIN
Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 1994
Yüksek Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 1997
Doktora : Cumhuriyet Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 2002
Uzmanlık Konusu : Su ve atıksu arıtımı, Yeraltısuyu kirliliği,  Toprak kirliliği ve arıtımı,
 
Adı Soyadı : Prof. Dr. Ayten GENÇ
Lisans : O.D.T.Ü. - Kimya Mühendisliği 1989
Yüksek Lisans : O.D.T.Ü. - Kimya Mühendisliği 1991
Doktora : O.D.T.Ü. - Kimya Mühendisliği 1996
Uzmanlık Konusu : Katı – sıvı ayrımı, Elektrokinetik olaylar, Adsorpsiyon
   
Adı Soyadı  : Doç. Dr. Şeyda KORKUT
Lisans  : Atatürk Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 2001
Yüksek Lisans  : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Çevre Mühendisliği 2005
Doktora  : Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Çevre Mühendisliği 2010
Uzmanlık Konusu  : Çevre Biyoteknolojisi, Elektrokimyasal Biyosensörler, DNA Biyosensörleri
   
Adı Soyadı : Doç. Dr. Süreyya ALTIN
Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 1994
Yüksek Lisans : Cumhuriyet Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 1998
Doktora : Cumhuriyet Üniversitesi - Çevre Mühendisliği 2003
Uzmanlık Konusu : Katı atık yönetimi, Çevre kimyası, Membran prosesler, Su ve atıksuarıtımı
   
Adı Soyadı  : Dr.Öğr.Üyesi Kadir ÖZDEMİR
Lisans  : İstanbul Teknik Üniversitesi 1996
Yüksek Lisans  : İstanbul Teknik Üniversitesi 2000
Doktora  : İstanbul Teknik Üniversitesi 2010
Uzmanlık Konusu  : Su kaynakları
   
Adı Soyadı : Dr.Öğr.Üyesi Sefa KOCABAŞ
Lisans : 19 Mayıs Üniversitesi 1994
Yüksek Lisans : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2000
Doktora : Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2006
Uzmanlık Konusu : Fiziksel Kimya, Gaz Katı Adsorpsiyonu, Nanosistemler ve Nanoteknoloji, Çevre sistemleri ve Modelleme, Hava Kirliliği ve Kontrolü,  Kalite Yönetim Sistemleri
Adı Soyadı : Dr.Öğr.Üyesi Özgür ZEYDAN
Lisans : ODTÜ 2002
Yüksek Lisans : Bülent Ecevit Üniversitesi 2008
Doktora : ODTÜ 2014
Uzmanlık Konusu : Hava Kirliliği, Emisyon Envanterleri, Hava Kalitesi Modelleme, İklim Değişikliği ve Etkileri
Adı Soyadı : Dr.Öğr.Üyesi Nizamettin ÖZDOĞAN
Lisans : Ankara Üniversitesi 2001
Yüksek Lisans : ODTÜ 2007
Doktora : ODTÜ 2013
Uzmanlık Konusu :

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin