Mezun
92 Biology
92 Environmental Engineering
92 Electrical Electronics Engineering
92 Physics
92 Geomatics Engineering
92 Civil Engineering
92 Geological Engineering
92 Chemistry
92 Mining Engineering
92 Mechanical Engineering
92 Mathematics
Makina Mühendisliği

Makine Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

1.

05.09.1995

Mehmet İlhan ILHAK 

Doç.Dr. Ertuğrul TAÇKIN

EKSTRANTİK ROTORLARLA TAHRİK EDİLEN TİTREŞİMLİ ELEKLERİN TASARIM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

2.

25.09.1995

M. Sinan KONURALP

Prof.Dr. Mehmet DİLMAÇ

GENETİK ALGORİTMA TEKNİĞİNİN DÜZLEMSEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİK SENTEZİNDE KULLANILMASI

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

3.

11.01.1996

Tahsin ENGIN

Prof.Dr. Fahri DAĞLI

SIVIDAN SIVIYA GÖVDE BORULU BİR ISI DEĞİŞTİRGECİNİN BİLGİSAYAR YARDIMI İLE OPTİMİZASYONU

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

4.

21.03.1996

I. Hakki ÇITIROGLU

Yrd.Doç.Dr. M.Emin TÖZÜN 

BASIK KABUKLARIN DÜZLEMSEL METRİK VE HERMİT  SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMİ YARDIMIYLA SAYISAL ANALİZİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

5.

21.03.1996

Özgür ALKAÇ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

ISI BORUSU PRENSİBİNİN GÜNEŞLİ SU ISITICILARINA UYGULANMASI

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

6.

06.06.1996

Adnan TOPUZ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

DARALAN-GENİŞLEYEN AKİM KESİTİNDE NEWTONİAN OLMAYAN AKİSKANİN BÜNYE DENKLEMİ PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

7.

12.11.1996

Hatice ÖZARSLAN

Yrd.Doç.Dr. Sadri SENSOY

HELİSEL DİŞLİ ÇİFTLERİNİN BİLGİSAYAR YARDIMI ILE ANALİZİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

8.

14.02.1997

Özlem SARIKAYA

Yrd.Doç.Dr. M.Emin TÖZÜN

FARKLI EĞRİLİKLİ DÖNEL SİMETRİK KABUKLARIN MEMBRAN TEORİSİ VE DEĞİŞKEN HERMİT OPERATÖRLERİ İLE ANALİZİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

9.

03.03.1997

Yusuf SAHIN

Prof.Dr. Fahri DAĞLI

IÇTEN YANMALİ MOTORLARDA SÜPAPLARİN DEVİRE BAGLİ DEGİSKEN AÇİLARDA AÇİLİP KAPANMASİNİN PERFORMANSA ETKİSİNİN ARASTİRİLMASİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

10.

12.08.1997

Kenan ELIEYIOGLU

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

REYNOLDS SAYİSİNİN DÜZ BİR PLAKA ÜZERİNDEKİ AKİS VE ISİ TRANSFERİ KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİNİN INCELENMESİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

11.

23.09.1997

Perihan ERDURANLI

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

ENERJİ SANTRALİNE EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

12.

03.02.1998

Ayla KALELI

Prof.Dr. Fahri DAGLI

KATİLARİN BORULARLA HİDROLİK TASİNİMİNDA SÜRTÜNME ETKİSİNİN INCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

13.

14.09.1998

Osman IYIBILGIN

Yrd.Doç.Dr. Sadri SENSOY

ROBOT YAKALAYİCİLARİNDA KARARLİLİK KRİTERLERİNİN ZEKİ TEKNİKLER KULLANİLARAK ARASTİRİLMASİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

14.

10.02.1999

Kadir ÇELIK

Yrd.Doç.Dr. Sadri SENSOY

YENİ BİR TEKNİK: GENETİK KOD YAKLASİMİ, VE DÜZLEMSEL MEKANİZMA SENTEZİNE UYGULANMASİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

15.

10.02.1999

Meltem YILMAZ

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

DEGİSKEN CİSİMLER ÜZERİNDEN AKİSTA OPTİMUM GEOMETRİNİN BELİRLENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

16.

12.02.1999

Özer SÖNMEZ

Prof.Dr. Fahri DAGLI

BORULARDA SİVİ-KATİ AKİMİNDA YERSEL KAYİPLARİN DENEYSEL OLARAK INCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

17.

08.09.1999

Nurcan YILMAZ

Prof.Dr. Fahri DAGLI

ÇİFT EGİMLİ BESİK TİPİ ÇATİLARDA RÜZGARİN BASİNÇ ETKİSİNİN INCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

18.

14.09.1999

Nihal EKMEKÇİ

Yrd.Doç.Dr. Sadri SENSOY

KADEMELİ MİLLERDE BURULMA ANALİZİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

19.

14.09.1999

Lütfi KÖKTÜRK

Yrd.Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

EKSERJİ ANALİZİ KULLANİLARAK IÇTEN YANMALİ BİR MOTORUN OPTİMİZASYONU

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

20.

12.07.2000

İsmet SÖNMEZ

Yrd.Doç.Dr. Füsun MÜFTÜOGLU

ÖZLÜ ELEKTRODLA KAYNAKTA AYRİ GAZ NOZULLARİ KULLANİMİNİN KAYNAK DİKİSİNE ETKİSİNİN INCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

21.

17.06.2002

Murat ULUSOY

Yrd.Doç.Dr. Fatmagül KOLTUK

TAVLİ ÇİNKO KAPOLAMALARDA FE-ZN FAZLARİNİN GELİSİMİ VE KAPLAMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN INCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

22.

07.10.2002

Elif TOPAL

Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

FİLTRELERİN MOTOR EGZOZST EMİSYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

23.

21.07.2003

Bilal ZEMHER

Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

GAZ TÜRBİNLİ KOJENERASYON TESİSİNDE YANMA ODASINA ENJEKTE EDİLEN SU BUHARININ EKSERJİ VERİMİNE ETKİSİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

24.

01.09.2003

Keziban ÇALIK

Yrd.Doç.Dr. Mustafa EGRIBOYUN

ÇATALAGZİ TERMİK ELEKTRİK SANTRALİ’NİN KONDENS SOĞUTMA SUYU ATİK ISISINDAN KONUT ISITILMASINDA YARARLANILMASI.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

25.

07.01.2004

Devrim Çağla ÜSTÜNKOL

Yrd.Doç.Dr. Sadri SENSOY

HIZLI PROTOTİPLEME.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

26.

01.09.2004

Mustafa A.ÖRNEK

Prof.Dr. Durmuş GÜNAY

BURULMA YÜKÜNE MARUZ İNSAN TİBİASININ GERİLME ANALİZİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

27.

28.10.2004

Ayhan HİLALCİ

Doç.Dr. Mehmet KOPAÇ

ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALINA EKSERJİ ANALİZİNİN UYGULANMASI.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

28.

10.05.2005

Abdurrahim NAZLIM

Prof.Dr. Durmuş GÜNAY

BASMA YÜKÜNE MARUZ İNSAN TİBİASININ GERİLME ANALİZİ.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

29.

07.06.2005

Tuna KESKİNEL

Yrd.Doç.Dr. Füsun MÜFTÜOĞLU

GALVANİZLİ ÇELİKLERİN NOKTA KAYNAĞINDA KAPLAMA KALINLIĞININ KAYNAK DİKİŞİNE VE ELEKTROD ÖMRÜNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

30.

07.03.2006

Zafer ŞAHİN

Doç. Dr. Mehmet KOPAÇ

GAZ-KATI YAKITLI ENERJİ SANTRALININ EKSERJİ VERİM ARTIŞININ ARAŞTIRILMASI

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

31.

07.03.2006

Barış İNAM

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE RADYANT ISITMA SİSTEMLERİ KULLANIMININ İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

32.

06.07.2006

Behlül ÇİL

Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

TARIM ÜRÜNLERİNİN AKIŞKAN YATAKTA KURUTMA DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

33.

29.05.2006

Bülent BAŞARAN

Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

MISIRIN AKIŞKAN YATAKTA KURUMA KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

34.

12.06.2006

Yasin UYSAL

Yrd. Doç. Dr. Alper ÖZYİĞİT

DESCALE POMPA MİLİNİN VE ROTOR GURUBUNUN TİTREŞİM VE KRİTİK HIZ ANALİZİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

35.

12.06.2006

Serkan KOCAKULAK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EĞRİBOYUN

ISIL SİSTEMLERİN DİNAMİK DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

36.

31.10.2006

Ebru IŞIK GÖKÇEK

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

ORTOPEDİK İMPLANT VE PROTEZ TASARIMI İÇİN BİYOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

37.

28.05.2007

Tuğçe YAYLA YAZICI

Prof. Dr. Durmuş GÜNAY

TÜBÜLER YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARDA GERİLME ANALİZİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

38.

28.05.2007

Özkan ÖZ

Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZER

YAŞLANDIRMA ISIL İŞLEMİNİN AA 7075 MALZEMELİ DİKDÖRTGEN PLAĞIN BURKULMA YÜKÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

39.

25.02.2008

Suat ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN

DOĞAL GAZ YANSIMASINDA AZOTOKSİT OLUŞUMU

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

40.

16.07.2008

Mustafa Süleyman KÖSEOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZER

YASSI ÇELİK HADDELEME İŞLEMİNDE MERDANE YÜK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ VE MERDANE KONUMLANDIRMA

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

41.

16.04.2008

Ahmet ÇALIK

Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZER

Yapıştırıcılarda Ve Köşeleri Yuvarlatılmış Basamaklı

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

42.

16.04.2008

Yasin MANAV

Yrd. Doç. Dr. Serpil KARAKUŞ

Zincirli Konveyörlerde Zincirlerin Gerilme Dağılımlarının İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

43.

16.04.2008

Sedat ARI

Yrd. Doç. Dr. Halil ÖZER

Enine Dikişli Kaynak Bağlantılarının Sonlu Elemanlar Metodu İle Gerilme Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

44.

29.05.2008

Mustafa IŞIK

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Değişken Kesitli Eğri Kirişlerin Titreşimleri

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

45.

05.03.2009

Atakan SAYAR

Yrd. Doç. Dr. Bülent EKMEKÇİ

Mikro Elektriksel Aşındırma İle Mikro Delik İşlemede Delme Derinliğine Bağlı Mikro Yapı Değişimlerinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

46.

 27.05.2009

Yusuf ERSÖZ

Yrd. Doç. Dr. Bülent EKMEKÇİ

Elektriksel Aşındırma Yöntemi İle İşlemede Di-Elektrik Sıvıda Asılı Sic Taneciklerinin If Çeliği Yüzeyindeki Etkilerinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

47.

27.05.2009

Benan GÖZLÜLÜ

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Düz Ve Eğri Kiriş Titreşimleri

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

48.

23.07.2009

Vecdi İlhan BAYKARA

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Titreşim Analizi İle Şanzımanlarda Arıza Teşhisi Ve Kestirimci Bakım

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

49.

23.07.2009

Mehmet AVCI

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Helis Açılı Dişli Çarklarda Statik Gerilme Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

50.

23.07.2009

İskender KARAGÜZEL

Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

Tarım Ürünlerinin Akışkan Yatakta Kurutulmasının Ekserji Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

51.

20.10.2009

Fatih AKGÜL

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Uydu Sistemlerinin Titreşim Yönünden İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

52.

20.10.2009

İlker ÇALIŞOĞLU

Yrd.Doç.Dr. Fatmagül KOLTUK

Ticari Olarak Temin Dilen Ve % 10 Soğuk Deforme Edilen Erdemir 7660 Kalite Dual Fazlı Çeliğin Nokta Kaynak Kabiliyetinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

53.

01.03.2010

Nuri ÖZAKIN

Yrd. Doç. Dr. Handan BAYCIK

Ah Ve Dh Kalite Gemi Saclarının Değişik Kaynak Yöntemleri Ve Kaynak Pozisyonlarındaki Mekanik Özelliklerinin Ve Mikro-yapılarının İrdelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

54.

01.03.2010

İsmail DEMİRCİ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ

E-Cam/Epoksi Örgülü Kompozit Plakaların Analitik Ve Deneysel Titreşim Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

55.

01.03.2010

Levent KOÇER

Yrd. Doç. Dr. Mehmet YETMEZ

E-Cam/Epoksi Örgülü Kompozit Plakaların Analitik, Sayısal Ve Deneysel Çözümlerinin Elde Edilmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

56.

10.03.2010

Fatih Serdar VAROL

Yrd. Doç. Dr. Fatmagül KOLTUK

Renkli PVC Pencere Profillerinin Sıcaklık Karşısında Davranışlarının İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

57.

10.06.2010

Ergün UŞENGÜL

Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ

Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları Kok Fabrikası Batarya Fırınlarına Ekserji Analizi Uygulaması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

58.

15.06.2010

Nuri Özgür AYDIN

Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ

Termik Santralde Buharlaştırmalı Yoğuşturucu Kullanımının Verim Artışına Etkisinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

59.

06.07.2010

Soner ARSLAN

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Titreşim Analizi İle Fanlarda Arıza Teşhisi Ve Kestirimci Bakım

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

60.

06.07.2010

Ümit ÇATULAY

Yrd. Doç. Dr. Hamdi Alper ÖZYİĞİT

Aydınlatma Ve Trafik Lambalarının Bağlı Bulunduğu Direklerin Titreşimlerinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

61.

06.07.2010

Candan ŞEN ELKOCA

Yrd. Doç. Dr. Bülent EKMEKÇİ

Demir Alaşımlı Çinko Kaplamalarda Tozlaşma Ve Yüzey Pürüzlülüğü

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

62.

12.10.2010

Fatih ÖZKÜTÜK

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN

Kağıt Endüstrisinde Yakıt Olarak Kullanılan Biyokütle Atıklarının Nem İçeriğinin Yanma Üzerine Etkileri

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

63.

08.03.2011

Metin KAYABAŞI

Yrd. Doç. Dr. Handan BAYCIK

SAE 8620 Sementasyon Çeliklerinde Sertlik Derinliğinin Adrasif Aşınma Davranışına Etkisinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

64.

13.06.2011

Fevzi ULUSÖZ

Doç. Dr. Bülent EKMEKÇİ

Elektriksel Kıvılcım İle Plastik Kalıp Çeliklerinin İşlenmesinde Silisyum Karbür (Sic.) Toz Katkısının Yüzey Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

65.

05.08.2011

Hakan PAZARLI

Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN

Termik Santrallerde Yedek Gücün Termodinamik ve Ekonomik Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

66.

11.10.2011

Filiz EROL DEMİR

Yrd. Doç. Dr. Fatmagül KOLTUK

Arayer Atomsuz (IF-InterstitalFree) Çelikte Farklı Deformasyon Oranları ve Tavlama Sıcaklıklarının Tane Büyümesine Etkisi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

67.

01.11.2011

Hakan KIZIL

Yrd. Doç. Dr. Adnan TOPUZ

Akışkan Yatakta Kömür Kurutulmasının Deneysel Analizi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

68.

28.06.2012

Elif KOÇ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet  YETMEZ

Kaynaklı Bir HSLA-100 Plakasındaki Çatlak Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

69.

27.06.2013

Halil İbrahim TOPAL

 

Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ Ortak Danışman Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN

 

Çatalağzı Termik Santrali Ara Buharı İle Bölgesel Isıtmanın İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

70.

10.07.2013

 

Ahmet YILMAZ

 

 

Yrd. Doç. Dr. Sadri ŞENSOY

 

95 Hp 1.3 Multijet Dört Silindirli Dizel Motora Ait Krank Milinin Dinamik Analizi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

71.

10.09.2013

 

 

Erdem ÖZYURT

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet KOPAÇ

 

 

 

Dizel Motorlarında Turboşarjın Motor Performansına Etkisinin Ekserji Analizi Kulanılarak Belirlenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 72.

 

02.01.2014

 

 

Yelda IŞIK

 

 

Yrd. Doç. Dr.

Handan BAYCIK

 

Perlitik Ray Çeliklerinde Yüzey Pürüzlülüğünün Abrasiv Aşınmaya Etkisi

 

 

Özet için tıklayınız...

 Click for Abstract...

 

Makine Mühendisliği ABD Doktora Tez İçerikleri

Makine Mühendisliği ABD henüz doktora mezunu vermemiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin