Mezun
93 Biology
93 Environmental Engineering
93 Electrical Electronics Engineering
93 Physics
93 Geomatics Engineering
93 Civil Engineering
93 Geological Engineering
93 Chemistry
93 Mining Engineering
93 Mechanical Engineering
93 Mathematics
Matematik

Matematik ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No
Mezuniyet
Tarihi
Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Özet Abstract
1 04.09.1996 Bülent ÖZKARA  Yrd.Doç.Dr. Enver ÖZCAN SONLU PROJEKTİF DÜZLEMDE OVALLER VE HARMONİK KÜMELER ÜZERİNE Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
2 04.09.1996 Nermin ERDEM  Prof.Dr. Bedri SÜER IKİ INDİSLİ DİZİLER ÜZERİNE Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
3 08.07.1998 F.Nermin DUYAN Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ KİNETİK DENKLEM IÇİN TERS PROBLEMLER. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
4 08.07.1998 Kamile GÜVEN Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ ÖZEL INTEGRAL GEOMETRİ PROBLEMLERİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
5 20.09.2000 Aslihan HABERAL Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ GEODEZİKLER IÇİN BAZİ INTEGRAL PROBLEMLERİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
6 20.09.2000 Mesut COSKUN Yrd.Doç.Dr. Sedat ÇEVIKEL STURM-LİOUVİLLE PROBLEMLERİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
7 02.02.2001 Emine GÜVEN Doç.Dr. Erdal COSKUN SEZGİSEL KÜMELERDE SEZGİSEL s-CEBİR VE SEZGİSEL ÖLÇÜMLER Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
8 17.06.2002 Ali Can KÖKTÜRK Yrd.Doç.Dr. Tülin COSKUN FONKSİYON UZAYLARİNDA TANİMLANMİS OPERATÖR DİZİLERİNDE YAKİNSAMA Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
9 21.07.2003 Selcen ZORLU Prof.Dr. Arif AMIROV HİPERBOLİK TİP DENKLEMLER IÇİN BAZİ DİREK VE TERS PROBLEMLER VE ONLARİN UYGULAMALARİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
10 01.09.2003 Eser TÜRK Prof.Dr. Arif AMIROV PARABOLİK TİP DENKLEMLER IÇİN DİREK VE TERS PROBLEMLER VE ONLARİN UYGULAMALARİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
11 21.01.2004 Nilgün KOLAY Prof.Dr. Erdal COSKUN BANACH UZAYLARİNDA BİR PAREMETRELİ YARİ GRUPLAR. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
12 11.02.2004 Melih GÖCEN Yrd.Doç.Dr. Yüksel SOYKAN HARDY UZAYLARİNDA GENELLESTİRİLMİS FAKTORİZASYON VE TOEPLİTZ OPERATÖRLERİNİN KOMMUTANTİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
13 08.03.2004 Mehmet ÖZTÜRK Yrd.Doç.Dr. Yusuf KAYA KRİTİK NOKTA TEORİSİNİN BAZİ UYGULAMALARİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
14 08.03.2004 Sibel SENTÜRK Doç.Dr. Tülin COSKUN KOROVKİN TEOREMLERİ VE UYGULAMALARİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
15 22.07.2004 Ayla CİNER Yrd.Doç.Dr. Yusuf KAYA KÜRESEL MANİFOLDLARIN ÖTELEME UZAYLARI. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
16 20.09.2004 Rengigül BEŞİR Yrd.Doç.Dr. Yusuf KAYA MANİFOLDLARIN FOKAL KÜMELERİ VE BAZI UYGULAMALARI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
17 03.03.2005 Pelin ALTIKULAÇ Yrd.Doç.Dr. Sedat ÇEVİKEL STURM LIOUVILLE SINIR DEĞER PROBLEMİNİN POZİTİF ÇÖZÜMÜNÜN VARLIĞI ÜZERİNE. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
18  22.07.2005 Zekeriya USTAOĞLU Prof.Dr. Arif AMİROV HODGKİN-HUXLEY DENKLEMLERİ İÇİN NEUMANN TİPLİ BAŞLANGIÇ-SINIR DEĞER PROBLEMİNİN ÇÖZÜLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
19  28.10.2005 Yıldıray TANYERİ Yrd.Doç.Dr. Yüksel SOYKAN KOMPAKT BİLEŞKE OPERATÖRLER Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
20 06.07.2006 Bülent KİBAROĞLU Prof. Dr. Erdal COŞKUN POLISH UZAYLARI ÜZERİNDE ÖLÇÜM Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
21 21.07.2006 Gülnehar AYDIN KAYA Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA KONFORMAL DÖNÜŞÜMLER VE ÖTELEME UZAYLARI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
22 21.07.2006 Şule ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA DÜZGÜN YÜZEYLERİN SINIFLANDIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
23 31.10.2006 Ahmet AYDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN

HARDY UZAYLARI

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
24 31.10.2006 Afşin Kürşat GAZANFER Prof. Dr. Arif AMİROV DIRICHLET PROBLEMİNİN GREEN FONKSİYONLARI YARDIMIYLA ÇÖZÜMÜ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
25 27.02.2007 Sinem İNCELEME Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ ώtt = c2 ώχχ +µ(χ ) ώt + λ(χ) ώ + a(χ ) ώχ   HİPERBOLİK DENKLEMİ İÇİN TERS PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNÜN VARLIĞI HAKKINDA Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
26 27.02.2007 Selma ATALAY Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ ώtt = c2 ώχχ +µ(χ ) ώt + λ(χ) ώ HİPERBOLİK DENKLEMİ İÇİN TERS PROBLEMİN ÇÖZÜMÜNÜN VARLIĞI HAKKINDA Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
27 14.03.2007 Murat ŞİMŞEK Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL DALGA DENKLEMİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
28 14.03.2007 Mehmet AKYEMİŞ Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA MANİFOLDLARIN İMMERSİYONLARI VE ODAK NOKTALARI. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
29 28.05.2007 Zühal ÇALIŞKAN EFE Yrd. Doç. Dr Tülin COŞKUN SONLU BOYUTLU FUZZY NORMLU LİNEER UZAYLARI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
30 19.07.2007 Çiğdem ERDEM Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN SINIRLI VARYASYON ÇEKİRDEKLİ İNTEGRAL OPERATÖRLER Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
31 19.07.2007 Banu Eş Yrd.Doç..Dr. Tülin COŞKUN İntegrallenebilir Fonksiyonlara Lineer Pozitif Operatör Dizileri İle Yaklaşım Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
32 19.07.2007 Arzu Aylin BOSTANCI Yrd.Doç.Dr. Yüksel SOYKAN Rasyonel Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
33 19.07.2007 Meltem GÖLGELİ MATUR Yrd.Doç.Dr. Yusuf KAYA Transnormal Manifoldlar Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
34 19.07.2007 Uğur YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Yusuf KAYA Manifoldların Topolojisi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
35 19.10.2007 Güner YAŞKAN Yrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ Düzlemsel İntegral Geometri Problemi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
36 19.10.2007 Nurhan SÜMER Yrd. Doç.Dr. Tülin COŞKUN Fuzzy Normlu Lineer Uzayların Topolojik Yapıları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
37 19.10.2007 Nejla ÖZMEN Prof.Dr. Erdal COŞKUN Çarpım Ölçümleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
38 25.02.2008 Taylan ÇİFTÇİ Yrd. Doç. Dr. Can Murat DİKMEN Pozitif Tanımlı Integral Operatörleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
39 25.02.2008 Nazmiye GÖNÜL Prof. Dr. Erdal COŞKUN Fuzzy Normlu Uzaylarda Operatörler Ve Tamlanışı Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
40 25.02.2008 Yasin KESMEN Yrd. Doç. Dr. Can Murat DİKMEN Analitik Çekirdekli Pozitif Integral Operatörler Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
41 25.02.2008 Alper KARACA Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL Fredholm Ve Volterra Tipi İntegral Denklemler Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
42 16.07.2008 Mustafa Kemal İNCE Yrd. Doç. Dr. Seyhun KESİM Regüler Modüllerin Simetrik Kuvvetleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
43 16.07.2008 İbrahim ÖNCE Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Volterra Operatörünün Kuvvetlerinin Normları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
44 20.10.2008 Azize YILMAZ Yrd. Doç.Dr. Tülin COŞKUN Sınırsız Bölgelerde Tanımlı Sürekli Fonksiyon Uzaylarında Lineer Pozitif Operatör Dizilerinin Yakınsaklık Koşulları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
45 20.10.2008 Hatice SAYIN Yrd. Doç.Dr. Tülin COŞKUN Sınırsız Bölgelerde Tanımlı Sürekli Fonksiyon Uzaylarında Lineer Operatör Dizilerinin Koravkin Yaklaşıma Uygulanması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
46 11.02.2009 Seda ZİLAN Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Laplace Ve Helmholtz Denklemleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
47 24.02.2009 Emrah GÖK Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL Sturm-Liouville Problemi Ve Spektral Teorisi Üzerine Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
48 24.02.2009 Fatma ÇİÇEK UZUN Prof. Dr. Arif AMİROV Transport Denklemi İçin Üç Boyutlu Ters Problem Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
49 23.07.2009 Seda ŞENTÜRK Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL Sınır-Değer Problemlerinin Green Fonksiyonları İle Çözümü Üzerine Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
50 20.10.2009 Özlem TAŞÇI Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Lineer Kinetik Denklem İçin Ters Problemin Yaklaşık Çözümü İçin Bir Sembolik Algoritma Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
51 20.10.2009 Canan NAZLI Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Zamana Bağlı Kinetik Denklem İçin Bir Lineer Olmayan Ters Problemin Çözülebilirliği Ve Sayısal Çözümü Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
52 20.10.2009 Özden ULKAR Prof. Dr. Arif AMİROV Kinetik Denklem İçin Ters Problem Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
53 16.02.2010 Burcu TÜRK Doç. Dr. Can Murat DİKMEN Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
54 16.02.2010 Fuat YENER Doç. Dr. Can Murat DİKMEN Pozitif İntegral Operatörler Üzerine Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
55 24.05.2010 Mehmet ERTOP Yrd. Doç. Dr. Tülin COŞKUN Analitik Fonksiyonlar Uzayında k-Pozitif Operatör Dizilerinin Yakınsaklık Koşulları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
56 24.05.2010 Volkan AŞKIN Yrd. Doç. Dr. Seyhun KESİM Grupların Belirli Serbest Merkezi Genişlemelerinde Mertebesi 2 Olan Elemanlar Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
57 06.07.2010 Hikmet TÜRK Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL Sturm-Liouville Problemi, Schrödinger Özdeğer Problemi ve Pertürbasyon Metodu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
58 06.07.2010 Seda KARATEKE Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Smirnov Uzayları ve Volterra Tipi İntegral Operatörlerin Özdeğerleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
59 06.07.2010 Çiğdem ÇETİN Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Pozitif İntegral Operatörlerinin Özdeğerlerinin Asimptotik Davranışları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
60 12.10.2010  Elif KESKİN  Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA  Manifoldların Küresel İmmersiyonları ve Odak Noktaları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
61 19.10.2010 Ece Gülşah ŞAVKLI  Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA Transnormal Alt Manifoldlar ve Paralelleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
62 19.10.2010 Selin Bilge KURT Yrd. Doç. Dr. Tülin COŞKUN Analitik Fonksiyonlar Uzayında Lineer k-Pozitif Operatör Dizilerinin Yakınsaklık Koşulları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
63 24.06.2011 Hakan Murat ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Can Murat DİKMEN Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
64 30.06.2011 Gökhan AĞAÇ Yrd. Doç. Dr. Can Murat DİKMEN Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
65 30.06.2011 Merve BAYDAR Yrd. Doç. Dr. Fikret GÖLGELEYEN Soğurma Katsayılı Bir Kinetik Denklem İçin Bir Ters Problemin Çözülebilirliği ve Sayısal Çözümü. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
66 08.07.2011 Seren DAKOĞLU Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL Laplace Diferensiyel Denklemi ve Uygulaması Üzerine. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
67 08.07.2011 Nergiz ATASOY Yrd. Doç. Dr. Sedat ÇEVİKEL Laplace Dönüşümü ve Uygulamaları. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
68 08.07.2011 Münevver AYGÖREN Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ Zamana Bağlı Genel Kinetik Denklem İçin Bir Ters Problemin Yaklaşık Çözümlerinin Araştırılması. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
69 08.07.2011 Erkan TAŞDEMİR Yrd. Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Pozitif İntegral Operatörler Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
70 08.03.2012 Muhammet GÜLER Yrd. Doç. Dr. Can Murat DİKMEN İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
71 20.03.2012 Aysel İNCE Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA Bir Manifold İle Odak Kümesi Arasındaki Bazı İlişkiler Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
72 28.06.2012 Sezin YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Zekeriya USTAOĞLU Bazı Parabolik Tip Denklemler İçin Carleman Kestirimleri ve Uygulamaları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
73 05.07.2012 Şaziye ALTINTAŞ Doç. Dr. Tülin COŞKUN Doğrusal Pozitif Operatör Dizileri İçin Ağırlıklı Uzaylarda Bir Yaklaşım Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
74 08.08.2012 İlhan KESKİN Yrd. Doç. Dr. Gülnihal MERAL Damarsız Tümörlerin Gelişiminde Matematiksel Modellemeler Üzerine Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
75 18.04.2013 Ceren DEMİREL Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Stokes Denklemi Ve Schur Operatörü. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
76 27.06.2013 Vedat İRGE Doç. Dr. Yüksel SOYKAN Stokes Problemi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
77 27.06.2013 Mesut ÖZKARA Yrd. Doç. Dr. Zekeriya USTAOĞLU Transport Denklemler İçin Carleman Kestirimleri ve Uygulamaları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
78 10.03.2014 Evren EYİCAN POLATLI Yrd. Doç. Dr. Seyhun KESİM Regüler Modül ZG'nin n. serbest metabelyen LİE kuvveti M (ZG)'nin modül yapısı Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
79 08.07.2014 İbrahim Çağatay YAMANLAR Doç. Dr. Gülnihal MERAL

Kanser Hücre İstilasının Matematiksel Modellemesi, Analizi ve Nümerik Simülasyonları

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

80 11.07.2014 İnci OKUMUŞ Doç. Dr. Yüksel SOYKAN

İkinci Ve Üçüncü Mertebeden Rasyonel Fark Denklemleri

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

Matematik ABD Doktora Tez İçerikleri

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

3.

16.02.2010

Melih GÖÇEN

Yrd. Doç.Dr.Yüksel SOYKAN

Rasyonel Çekirdekli İntegral Operatörler

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

1.

10.03.2010

Fikret GÖLGELEYEN

Prof. Dr. Arif AMİROV

Poisson Parantezi İçeren Kinetik Denklemler İçin Bazı Ters Problemlerin Çözülebilirliğinin ve Yaklaşık Çözümlerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

2.

10.03.2010

Zekeriya USTAOĞLU

Prof. Dr. Arif AMİROV

Transport Denklemi İçin Bazı Ters Problemlerin Çözülebilirliğinin ve Yaklaşık Çözümlerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

4.

05.08.2011

İsmet GÖLGELEYEN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Yusuf KAYA

Jeodezikler İçin Bazı İntegral Geometri Problemlerinin Çözülebilirliğinin ve Yaklaşık Çözümlerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

5.

 26.04.2012

 Nazmiye GÖNÜL

 Prof. Dr. Erdal ÇOŞKUN

 Sürekli ve Yerel İntegrallenebilir Fonksiyonlar Uzayında Doğrusal  Pozitif Operatör Dizilerinin Yakınsaklığı

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

5.

 18.04.2013

 Arzu Aylin BOSTANCI

 Doç. Dr. Yüksel SOYKAN

 Rasyonel Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörleri.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin