Mezun
84 Biology
84 Environmental Engineering
84 Electrical Electronics Engineering
84 Physics
84 Geomatics Engineering
84 Civil Engineering
84 Geological Engineering
84 Chemistry
84 Mining Engineering
84 Mechanical Engineering
84 Mathematics
Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No
Mezuniyet
Tarihi
Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Türkçe Özet Abstract
1. 12.06.2006 Aygül ÖZSU Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM ENTEGRE DEMİR-ÇELİK TESİSLERİNDEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız       Click for Abstract
2. 21.07.2006 Özlem AYDIN Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM HAVADAKİ SO2 VE PM KONSANTRASYONUNUN İSTATİKSEL YÖNTEMLER İLE MODELLENMESİ: ZONGULDAK ŞEHİR ÖRNEĞİ Özet için tıklayınız       Click for Abstract
3.  21.07.2006 Gülen ÖZTÜRK Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM DÜZCE İLİNDE TRAFİKTEN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız       Click for Abstract 
4. 14.03.2007 Selcen TECER Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTIN ÇEVRE İÇİN EĞİTİM: BALIKESİR İLİ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL TUTUM, BİLGİ, DUYARLILIK VE AKTİF KATILIM DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Özet için tıklayınız       Click for Abstract
5. 28.05.2007 Elif ULUPINAR Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ KURŞUNUN TOPRAKTA ADSORPSİYON MEKANİZMASININ BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız        Click for Abstract 
6 19.07.2007 Ömür YILDIRIM Yrd.Doç. Ahmet ALTIN KAĞIT ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ ELEKTRO-FENTON YÖNTEMİYLE ARITILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız       Click for Abstract 
7. 19.07.2007 Fatma BAKIR Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALTIN KURTBOĞAZI BARAJ GÖLÜNÜ BESLEYEN DERELERİN VE BARAJ ÇIKIŞ SUYUNUN ÇEVRESEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
8 16.07.2008 Aşkın OĞUZ Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU VE KAZANALTI KÜLÜNÜN ASİDİK BOYARMADDELERİN GİDERİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
9 16.07.2008 Duygu DURGUN Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ KÖMÜR KALİTESİNE BAĞLI OLARAK ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİNDEKİ KATI ATIK MİKTARININ BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız        Click for Abstract 
10. 05.09.2008 Özgür ZEYDAN Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM ZONGULDAK BÖLGESİ SERA GAZI EMİSYON MİKTARLARININ BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız     Click for Abstract 
11 10.03.2010 Melih ÖZGÜVEN Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN Flat Sheet Destekli Sıvı Membran Sistemi Kullanılarak, Sulardan Çinko Gideriminin İncelenmesi Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
12 24.05.2010 Musa KAYA Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM Orman Yangınları ve Hava Kirliliği: Serik-Antalya Örneği Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
13 10.06.2010 Dilara TURHAN Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN ISO-14001’in Türkiye’deki Uygulamaları, Uygulamadaki Zorluklar ve Belirsizliklerin Ortaya Konulması Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
14 10.06.2010 Murat TETİK Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ Endüstriyel Boyuttaki Çöktürme Havuzlarında Çökelme Verimlerinin Belirlenmesi Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
15 27.10.2010 Levent DURMAZ Yrd. Doç. Dr. Ayten GENÇ Atık Kağıtların Kraft Ambalaj Kağıt Üretiminde Kullanımının Ürün Kalitesine Olan Etkisi Özet için tıklayınız   Click for Abstract 
16 27.10.2010 Kemal Özgür DİZER Prof. Dr. Vural EVREN Kraft Kağıt Üretiminde Zeta Potansiyelin Kağıt Kalitesine Etkisi Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
17 04.01.2011 Ali Ercan KÖSE Doç. Dr. Yılmaz YILDIRIM Kağıt Hamuru Fabrikalarında Ortay Çıkan Yeşil Likör Tortusunun Susuzlaştırabilirliğinin İncelenmesi Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
18 21.06.2011 Sonay ALEMDAR Yrd. Doç. Dr. Süreyya ALTIN Biyosorpsiyon Yöntemi ile Kadmiyum Giderimi. Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
19 01.03.2012 Mustafa ERASLAN Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM Entegre Katı Atık Yönetim Sistemi: Karabük İli Örneği Özet için tıklayınız    Click for Abstract 
20 11.07.2012 Kemal UYAR Doç. Dr. Ahmet ALTIN Kraft Kağıt Endüstrisinde Su ve Atık Su Yönetimi Özet için tıklayınız     Click for Abstract 
21 27.02.2013 Erinç KURU Doç. Dr. Ayten GENÇ Karadeniz Ereğli İlçesinin Kentsel Katı Atık Yönetiminin İncelenmesi. Özet için tıklayınız     Click for Abstract 
22 17.07.2013 Mustafa PARTLAK Doç. Dr. Şeyda ÖZÖNER Afyonkarahisar İli Ambalaj Atıkları Yönetiminin İncelenmesi Özet için tıklayınız     Click for Abstract 
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin