Mezun
86 Biology
86 Environmental Engineering
86 Electrical Electronics Engineering
86 Physics
86 Geomatics Engineering
86 Civil Engineering
86 Geological Engineering
86 Chemistry
86 Mining Engineering
86 Mechanical Engineering
86 Mathematics
Fizik

Fizik ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

 

Sıra
No
Mezuniyet
Tarihi
Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Özet Abstract
1 23.08.1996 Meral ERYÜREK Doç.Dr.Haluk GÜVEN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONU İLE NIN(N=4,5,6) KÜMELERİNİN KATI-SIVI FAZ GEÇİŞLERİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
2 23.08.1996 Haydar ARSLAN Doç.Dr.Haluk GÜVEN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYONU İLE AUN(N=4,5,6) KÜMELERİNİN KATI-SIVI FAZ GEÇİŞLERİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
3 14.02.1997 Kadir DEMİR Doç.Dr.Atilla KILIÇ SERAMİK SÜPERİLETKENLERDE AKIM GERİLİM KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
4 14.02.1997 Ercan UÇAR

Doç.Dr.Dilek DADAYLI

Doç.Dr. M. Meral SÜNNETÇİOĞLU

ÇEŞİTLİ SPİN ETİKETLERİNİN FARKLI ÇÖZÜCÜLERDEKİ DAVRANIŞLARININ KURAMSAL MODELLER OLUŞTURULARAK İNCELENMESİ. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
5 14.02.1997 Ahmet Mustafa ERER

Prof.Dr.Turgay ATALAY

Prof. Dr. Mirhasan EKBEROV

GETE BİLEŞİĞİNİN TERMOELEKTRİK PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
6 14.02.1997 Ali Ekber IRMAK Doç.Dr.Atilla KILIÇ ÜSTÜNİLETKENLERDE FARKLI AKI TUTMA DAĞILIM FONKSİYONLARININ AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
7 01.03.2002 Alaaddin YILMAZ Prof.Dr.Etem KİŞİOĞLU He VE Xe’NUN TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN ÖNERİLEN GERÇEK GAZ HAL DENKLEMİ VE İKİNCİ VİRİAL BAĞINTISI Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
8 31.08.2004 Nurgül AKINCI Doç.Dr.Yüksel AYAZ ÜÇ, İKİ VE BİR BOYUTLU ELEKTRONİK SİSTEMLERİN KOLLEKTİF UYARIM SPEKTRUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
9 07.06.2005 Rıdvan BALDIK Yrd.Doç.Dr.Hüseyin AYTEKİN GÖKGÖL VE CEHENNEMAĞZI MAĞARALARI İLE AMASRA TAŞKÖMÜRÜ İŞLETMESİNDE RADON-222 ÖLÇÜMÜ. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
10 28.10.2005 Özlem ALTUNORDU Doç.Dr.Yüksel AYAZ YARIİLETKEN SÜPER ÖRGÜLERDE ORTAKLAŞA UYARIMLAR Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
11 06.02.2006 Sertan KURNALI Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN
Prof.Dr. Arif DEMİR
X-IŞINLI LASERİ ELDE EDİLEN PLAZMA ORTAMLARINDA IŞININ KIRILMASININ IŞIN İZLEME ALGORİTMASIYLA MODELLENMESİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
12 21.07.2006 Ali Kemal GARİP Prof. Dr. Etem KİŞİOĞLU ENDÜSTRİYEL GAZLARIN TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN ÖNERİLEN BAĞLANTILAR Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
13 14.03.2007 Songül BAYATA Yrd. Doç. Dr. Hüseyin AYTEKİN ÇATALAĞZI TERMİK SANTRALİ VE ÇEVRESİNDE RADYOAKTİVİTE ÖLÇÜMÜ. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
14 28.05.2007 Özlem ÖZCAN Prof. Dr. Dilek DADAYLI PAKTAŞ DİLİTYUM BİS-OKSALATO BAKIR (II) HEGZAHİDRAT BİLEŞİĞİNDE EPR SPEKTRUMLARININ İNCELENMESİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
15 20.10.2008 Tuğba BİNGÖL Yrd. Doç. Dr. Haydar ARSLAN LENNARD-JONES İKİLİ ATOM YIĞINLARININ YAPISAL VE TERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN MONTE CARLO METODUYLA İNCELENMESİ Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
16 05.08.2011 Eda KARAKÖSE Doç. Dr. Banu ŞAHİN Higgs Bozonu Bağlaşımlarının Model Bağımsız İncelenmesi Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
17 08.02.2012 Derya DEMİRBAĞ Doç.Dr.Hüseyin AYTEKİN Füzyon ve Hibrit Reaktörlerde Kullanılan Bazı Yapı Materyallerinin Nükleer Özelliklerinin İncelenmesi. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
18 07.06.2012 Ceyhun KÜÇÜK Doç.Dr.Hüseyin AYTEKİN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ç. TUFAN
Zonguldak İli Sahilleri Kum Örneklerinin Doğal Radyoaktivite Seviyelerinin İncelenmesi. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
 19 16.06.2012 Songül TARAN Doç. Dr. Haydar ARSLAN Metal Nano Alaşımların Yapısal Özelliklerinin Hesaplamalalı Yöntemlerle İncelenmesi Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
20 28.06.2012   Yıldız BERK   Yrd. Doç. Dr. Kadir DEMİR   Moleküler Dinamik Simülasyon Yöntemi ile Peptidlerin Farklı Çözücüler İçindeki Yapıların İncelenmesi Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
 21 05.07.2012 Tuğba GÖCEN Prof. Dr. Haluk GÜVEN Urasil ve 5-Sübstitüye Türevlerinin Yapılarının Kuantum Kimyasal Yöntemlerle İncelenmesi ve Bazı Termodinamik   Niceliklerinin Hesaplanması Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
22 05.07.2012 Pelin TEKTAŞ Doç. Dr. İnanç ŞAHİN Parçacık Fiziğinde Modern Kaluza-KleinTeorileri Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
23 11.07.2012 Hakan ALICI Yrd. Doç. Dr. Rıdvan BALDIK Nadir Toprak Elementlerinin Skyrme-Hartree-Fock Metodu Kullanılarak Bazı Nükleer Taban Durum Özelliklerinin İncelenmesi Özet için tıklayınız  Click for Abstract 
24 21.05.2013 Serdar SPOR Doç. Dr. İnanç ŞAHİN Üst Kuarkların Büyük Hadron Çarpıştırıcısında Foton-İndüklü Reaksiyonlarda Üretimi. Özet için tıklayınız  Click for Abstract 

Fizik ABD Doktora Tez İçerikleri

Sıra No

Mezuniyet Tarihi

Adı Soyadı

Tez Danışmanı

Tez Konusu

Özet

Abstract

1

01.10.2003

Halit TAŞKIN

Prof. Dr. Turgay ATALAY

Pr VE ONUN TELLÜR BİLEŞİKLERİNİN GeTe'ÜN KİNETİK PARAMETRELERİNE ETKİLERİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

2

01.10.2003

Haydar ARSLAN

Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN

Prof. Dr. Ersin YURTSEVER

SUTTON-CHEN MODEL POTANSİYELİ İLE NİN, AgNve AuN (N=6-30,38,55)ATOM YIGINLARININ YAPISAL VE DİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

3

17.03.2004

Kadir DEMİR

Doç.Dr. Dilek Dadaylı PAKTAŞ

EPR SPİN PROB YÖNTEMiYLE POLiMER-YÜZEY AKTiF ÇÖZELTİLERİNİN YAPISAL VE DİNAMİK ÖZELLiKLERiNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

4

10.03.2005

Ali Ekber IRMAK

Prof. Dr. Turgay ATALAY

Prof. Dr. Mehmet TOMAK

SIVI METALLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN MOLEKÜLER DİNAMİK SİMÜLASYON METODU İLE İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

5

10.03.2005

Meral ERYÜREK

Prof.Dr. M. Haluk GÜVEN

SİMÜLASYON YÖNTEMLERİYLE KKÜMELERİN TERMODİNAMİK NİCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

6

21.07.2006

Alaiddin YILMAZ

 

Prof. Dr. Etem KİŞİOĞLU

 

1-104 K ARASINDAKİ DÜŞÜK YOĞUNLUKLU 3He, 4He, EŞDEĞER KARIŞIMININ TERMOFİZİK ÖZELLİKLERİNİN VE İKİNCİ VİRİAL DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

7

21.07.2006

M. Ertan KÜRKCÜOĞLU

 

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ATEKİN
Doç. Dr. İsmail BOZTOSUN

 16O+16O ESNEK SAÇILMASININ FENOMENOLOJİK VE MİKROSKOBİK POTANSİYELLER İLE OPTİK MODEL ANALİZLERİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

8

16.02.2010

Rıdvan BALDIK

Doç. Dr. Hüseyin AYTEKİN

SKYRME ETKİLEŞMESİ KULLANILARAK BAZI EGZOTİK ÇEKİRDEKLERİN TABAN DURUM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

9

01.03.2010

Nurgül AKINCI

Prof. Dr. Yüksel AYAZ

İKİ BOYUTLU FOTONİK KRİSTALLER iÇİN TENSÖR GREEN FONKSÜYONU iLE FOTONİK BANT BOSLUGU HESAPLARI

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

10

10.06.2010

Apdullah KORAY

Doç. Dr. Hüseyin AYTEKİN

ELEKTRONLARIN ÇOKLU SAÇILMALAR SONUNDA AÇISAL DAĞILIMLARININ iNCELENMESi

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

11

15.07.2010

Özlem ALTNORDU KALAYCI

Prof. Dr. Turgay ATALAY
Prof. Dr. Baki HAZER

BAZI YENİ ORGANİK-İNORGANİK POLİMER HİBRiTLERiN YAPISAL KARAKTERİZASYONU VE OPTiK ÖZELLİKLERi

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

12

23.05.2011

Ahmet MUSTAFA ERER

Prof.Dr. Haluk GÜVEN

Prof. Dr. Ercan CANDAN

İKİLİ KURŞUNSUZ LEHİM ALAŞIMI (Sn-Ag) SİSTEMLERİNİN Cu ALTLIK ÜZERİNDEKİ ISLATMA ÖZELLĠKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

13

20.03.2012

Murat KÖKSAL

Doç.Dr İnanç ŞAHİN

STANDART MODEL ÖTESİ FİZiĞİN ARASTIRILMASINDA NÖTRONO ETKiLEŞMELERİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

14

16.08.2012

Ali KEMAL GARİP

Doç. Dr. Haydar ARSLAN

İKiLi METAL ATOM YIĞINLARININ YAPISAL VE DİNAMİK
ÖZELLiKLERiNiN MONTE CARLO VE MOLEKÜLER DİNAMİK SiMÜLASYON YÖNTEMİYLE iNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

15

16.08.2012

Nesrin KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Kadir DEMİR

BAZI PEPTİD LİGANDLARININ MOLEKÜLER DiNAMiK SİMÜLASYON
YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

16

16.08.2012

Sertan KURNALI

Prof. Dr. M.Haluk GÜVEN

BAZI ANTiOKSİDAN MOLEKÜLLERİN MOLEKÜLER ETKİLEŞİMLERİNiN KUANTUM KİMYASAL METOTLARLA İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin