Mezun
87 Biology
87 Environmental Engineering
87 Electrical Electronics Engineering
87 Physics
87 Geomatics Engineering
87 Civil Engineering
87 Geological Engineering
87 Chemistry
87 Mining Engineering
87 Mechanical Engineering
87 Mathematics
Geomatik Mühendisliği

Geomatik Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

1.

23.07.1997

Akın KISA 

Prof.Dr.Erdal KOÇAK

FOTOGRAMETRİK SAYİSAL HARİTALARDA KONUM VE YÜKSEKLİK DOGRULUGUNUN ARASTİRİLMASİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

2.

23.09.1997

Fikri HASAL

Prof.Dr.Senol KUSCU

TEKNİK ALTYAPİ KADASTROSU (TAK) VE BİR UYGULAMANİN SONUÇLARİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

3.

23.06.2000

Erdogan AKDENIZ

Prof.Dr.Senol KUSCU

MEVCUT 1/25000 ÖLÇEKLİ HARİTA VERİLERİNDEN SAYİSAL ARAZİ MODELİ VE ORTOFOTO ÜRETİLEBİLİRLİGİN ARASTİRMASİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

4.

05.10.2001

Gökhan AKÇAMUR

Prof.Dr.Erdal KOÇAK

LİNEER EN KÜÇÜK KARELER ENTERPOLASYONU ILE MULTİKUADRİK ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİNİN KARSİLASTİRİLMASİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

5.

07.10.2002

Sait UÇAR

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN

ROBUSTLASTİRİLMİS KOLLOKASYON MODELİYLE YEREL JEOİDİN BELİRLENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

6.

07.10.2002

Murat ARSLANOGLU

Yrd.Doç.Dr.Çetin MEKIK

GERÇEK ZAMANLİ KİNEMATİK GPS’NİN KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARİNDA KULLANABİLİRLİGİNİN ARASTİRİLMASİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

7.

07.10.2002

Murat ORUÇ

Yrd.Doç.Dr.Gürcan BÜYÜKSALIH

ZONGULDAK BÖLGESİNDEKİ DOGAL OLMAYAN ÇEVRESEL DEGİSİMLERİN UYDU GÖRÜNTÜ VERİLERİ ILE ANALİZİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

8.

26.09.2003

Kadriye YÜCEER

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN

ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN KENT BİLGİ SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE INCELENMESİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

9.

26.09.2003

Özlem ERGIN

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN

TARİHSEL KORUMA BÖLGELERİNDE MEKANSAL BİLGİ SİSTEMİ VE SAFRANBOLU UYGULAMASİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

10.

26.09.2003

Eylem KABA

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKÇIN

EMLAK BİLGİ SİSTEMİ VE ZONGULDAK-KOZLU KENTSEL GELİSİM ALANİ IÇİN UYGULANMASİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

11.

01.10.2003

Hakan SAHIN

Prof.Dr.Senol KUSCU

MADEN IMALAT HARİTALARİNİN SAYİSALLASTİRİLMASİ VE ETKİN KULLANİM IMKANLARİNİN ARASTİRİLMASİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

12.

29.09.2004

Hüseyin TOPAN

 Yrd.Doç.Dr.Gürcan BÜYÜKSALIH

DÜZELTİLMİS IRS-1C/1D PANKROMATİK MONO GÖRÜNTÜSÜNÜN GEOMETRİK DOGRULUK VE BİLGİ IÇERİGİ AÇİSİNDAN INCELENMESİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

13.

07.10.2004

Bilgi TERLEMEZOGLU

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKCIN

DENİZDİBİ TOPOĞRAFYASININ MODELLENMESİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

14.

03.03.2005

Turgay RENKLİ

Yrd.Doç.Dr.Şenol Hakan KUTOĞLU

GPS İLE BAĞIL KONUMLAMADA, DEĞİŞER BAZ UZUNLUKLARI, ÖLÇÜ SÜRELERİ VE YÖRÜNGE BİLGİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

15.

07.06.2005

Engin Erdinç AKDENİZ

Yrd.Doç.Dr.Gürcan BÜYÜKSALİH

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ İKONOS UYDU GÖRÜNTÜLERİNİN DOĞRULUKLARININ ARAŞTIRILMASI.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

16.

22.07.2005

Hüseyin KEMALDERE

Yrd.Doç.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU

GPS İLE JEODEZİK KONUM BELİRLEMEDE DEĞERLENDİRME YAZILIMLARINDAN KAYNAKLANAN ÇÖZÜM FARKLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

17.

22.07.2005

Serkan KARAKIŞ

Prof.Dr.Erdal KOÇAK

QUICKBIRD ÖRNEĞİNDE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN KENTSEL AYRINTILARIN OTOMATİK VE MANUEL ÇIKARIMI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

18.

 28.10.2005

Sayim TUNCAL

Prof.Dr.Şenol KUŞÇU

CİNCİ HANI ÖRNEĞİNDE SAFRANBOLU’DAKİ XVII. YY. VAKIF SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

19.

 07.03.2006

Cengiz UYAN

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇİN

TÜRKİYE’DE KONUMSAL VERİNİN E-DEVLET YAPISI İÇİNDE ÜRETİCİ KURULUŞLAR VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLAR ARASINDA PAYLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

20.

 07.03.2006

Erhan ÖZTÜRK

Prof. Dr. Erdal KOÇAK

FARKLI KAYNAKLARDAN DEĞİŞİK YÖNTEM VE ÖLÇEKLERDE ÜRETİLEN SAYISAL YÜKSEKLİK MODELLERİNİN DOĞRULUK ARAŞTIRMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

21.

21.07.2006

İsmail BÜYÜKSALİH

Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH

LANDSAT GEOCOVER ORTO VE LC VERİLERİNİN GEOMETRİK DOĞRULUK VE DEĞİŞİM BELİRLEME AMAÇLI ANALİZLERİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

22.

21.07.2006

Kurtuluş Serdar GÖRMÜŞ

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK (GZK) GPS İLE KÖPRÜ SALINIM VE TİTREŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ VE İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

23.

21.07.2006

Eray CAN

Prof. Dr. Şenol KUŞCU

SÜRAT YOLLARINDAKİ GEÇKİ ELEMANLARININ TAŞIT HAREKETLERİNE VE DEVER UYGULAMALARINA BAĞLI OLARAK ANALİTİK İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

24.

21.07.2006

Umut Güneş SEFERCİK

Doç. Dr. Gürcan BÜYÜKSALİH

ACCURACY ASSESMENT OF DIGITAL ELEVATION MODELS DERIVED FROM SHUTTLE RADAR TOPOGRAPHY MISSION (SRTM)

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

25.

31.10.2006

Recep ÇELİK

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ UYDU GÖRÜNTÜLERİNDEN TAM OTOMATİK YOL BİLGİSİ ÇIKARTMA VE CBS TABANLI ANALİZİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

26.

31.10.2006

Yusuf Cemil KOPARAN

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

KARAYOLU PROJELENDİRİLMESİNDE KULLANILAN GRAFİK TASARIM PROGRAMLARIN İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

27.

16.07.2008

Yasin ERKAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

TROPOSFERİK GECİKME MODELLERİNİN GPS NOKTA KONUMLARINA ETKİSİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

28.

29.05.2008

Günnur BULUT

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

KENT BİLGİ SİSTEM TASARIMI VE UYGULAMASI : KOZLU ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

29.

20.10.2008

Ferihan ÖZFİDAN

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

TAŞINMAZ DEĞERLEMESİ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: YENİŞEHİR ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

30.

20.10.2008

Melih Şükrü AYSEZEN

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

Prof.Dr. Feza ARIKAN

TÜRKİYE İÇİN IONOLAB-TEC KULLANILARAK GPS TABANLI TEİ VE ALICI YANLILIĞI VERİ TABANI HAZIRLANMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

31.

23.07.2009

Emre SOYER

Doç.Dr.Ş.Hakan KUTOĞLU

İNTERNET ÜZERİNDEN JEODEZİK NOKTALARIN KOORDİNAT VE RÖPER BİLGİLERİNİN SUNULMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

32.

01.03.2010

Özer CAN

Yrd. Doç. Dr. Çetin MEKİK

GERÇEK ZAMANLI KİNEMATİK GPS ÖLÇÜ YÖNTEMİNDE SİNYAL YANSIMA HATASININ ARAŞTIRILMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

33.

10.06.2010

Selda AYYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDE UYGULAMALARI VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR: YENİMAHALLE-ANKARA ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

34.

06.07.2010

Yaşar SOLAK

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

1/5000 ÖLÇEKLİ STANDART TOPOGRAFİK KADASTRAL (STK) HARİTALARIN KULLANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: KASTAMONU-TAŞKÖPRÜ ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

35.

06.07.2010

Nuran KÜLLÜOĞLU

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

KADASTRONUN YENİLENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ARAŞTIRILMASI VE BAZI ÖNERİLER

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

36.

20.08.2010

Musa ATAR

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

KIRSAL ALANLARA YÖNELİK SUÇ BİLGİ SİSTEMİ TASARIMI VE UYGULAMASI: ZONGULDAK ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

37.

12.10.2010

Sezin KAMALAK

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

TESİS KADASTROSUNUN YAPIMINDA ÖZEL SEKTÖRDEN YARARLANILMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KARABÜK- EFLANİ ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

38.

17.01.2011

İskender AYYILDIZ

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM: KUZEY ANKARA PROTOKOL YOLU ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

39.

17.01.2011

Deniz ARCA

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ALKAN

TARİHİ YAPILARIN KAYIT ALTINA ALINMASI VE KORUNMASINA YÖNELİK TARİHİ KENT BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULMASI: SAFRANBOLU ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

40.

12.06.2012

Mehmet  ÖKSÜZ

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

YERSEL LAZER TARAMA TEKNOLOJİSİ VE KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI UYGULAMASINDA TARİHİ GÜLYAZI KİLİSESİ ÖRNEĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

41.

11.07.2012

 

Çağlar BAYIK

 

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

Zonguldak Arazi Kullanım Değişiminin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Zamansal Analizi.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

42.

16.08.2012

 

Zeynel Abidin POLAT

 

 

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

 

6831 Sayılı Orman Kanununun 2/B Maddesi Gereğince Kadastrosu Yapılmış Ve Orman Vasfını Yitirmiş Arazilerin Hak Sahiplerine Satışının İncelenmesi. 

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

43.

15.01.2013

Ali İhsan ŞEKERTEKİN

Prof. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Uzaktan Algılama Verileri İle Bölgesel Çevre Etkilerinin Belirlenmesi: Zonguldak Örneği. 

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

44.

20.08.2013

Havva GÜZEL

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

Afet Sonrası İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Çalışmalarına Yönelik Afet Yönetimi Bilgi Sistemi . 

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

45.

20.08.2013

 

Halil İbrahim UZUN

 

Yrd. Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

 

Doğal Gaz Alt Yapı Ve Adres Bilgi Sistemlerinin Oluşturulması Ve Entegrasyonu

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

46.

20.08.2013

 

Sinan GÖRGÜLÜ

 

Yrd. Doç. Dr. Umut Güneş SEFERCİK

 

Cosmo-Skymed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü Modellerinin Üretilmesi Ve Değerlendirilmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

47.

08.10.2013

Fatih KALLE

Doç. Dr. Mehmet ALKAN

Topografik Haritaların Sunum Yöntemleri Ve Bu Yöntemlerin Karşılaştırılmalı Değerlendirġlmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

Geomatik Mühendisliği ABD Doktora Tez İçerikleri

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

1.

06.07.2010

Umut Güneş SEFERCİK

Prof. Dr. Şenol KUŞÇU

Generation and Evulation of DEMs Derived by TerraSAR-X InSAR Images

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

2.

05.08.2011

Hüseyin KEMALDERE

Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN
Doç. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Şehir Altı Madenciliği ve Tasman Etkilerinin Diferansiyel Insar Tekniği İle Belirlenmesi: Zonguldak Metropolitan Alanı Örneği.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

3.

05.08.2011

Kurtuluş Sedar GÖRMÜŞ

Doç. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşaSegmentindeki Krip Hızı Değişiminin İzlenmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

4.

05.08.2011

Eray KÖKSAL

Doç. Dr. Şenol Hakan KUTOĞLU

Yüzey Deformasyonlarının Diferansiyel Insar Tekniği İle Belirlenmesi: İsmetpaşa Örneği.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

5.

04.10.2011

Eray CAN

Prof. Dr. Şenol KUŞCU
Yrd. Doç. Dr. Hakan AKÇIN

Taşkömür Havzasındaki Artık ve Aktif Tasman Oluşumlarının Yapılar ve Altyapı Tesisleri Üzerindeki Deformasyon Etkilerinin Belirlenmesi ve Araştırılması.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

6.

04.10.2011

Serkan KARAKIŞ

Prof. Dr. Şenol KUŞCU
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN

Küçük Alanlarda Model Uçaklarla Haritalama Amaçlı Veri Üretim Olanaklarının Araştırılması.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin