Mezun
88 Biology
88 Environmental Engineering
88 Electrical Electronics Engineering
88 Physics
88 Geomatics Engineering
88 Civil Engineering
88 Geological Engineering
88 Chemistry
88 Mining Engineering
88 Mechanical Engineering
88 Mathematics
İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No
Mezuniyet
Tarihi
Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Özet Abstract
 1. 01.09.2004 Murat Emre KARTAL  Yrd.Doç.Dr.Murat MUVAFIK DÜĞÜM NOKTALARINDAKİ KISMİ BAGLILIGIN KAFES VE PREFABRİK YAPI DAVRANIŞINA ETKİSİ. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 2. 01.09.2004 İbrahim YİĞİT  Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk ÇAPAR DOYGUN VE YARİ DOYGUN DANELİ MALZEMELERDE GERİLME SEKİL DEĞİŞTİRME İLİŞKİSİNİN NÜMERİK YAKLASİMLARLA İNCELENMESİ. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 3. 06.01.2005 Ogan GÖKTÜRK Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk ÇAPAR TABAKALI KOHEZYONLU ZEMİNLERDE STATİK YÜKLER ALTINDA TOPLAM OTURMA ANALİZİ. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 4. 15.02.2005 Turhan BİLİR Yrd.Doç.Dr.İsa YÜKSEL DONATISIZ BETON ELEMAN ÜRETİMİNDE ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL YAN ÜRÜNLERİN KULLANILMASI. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 5. 22.07.2005 Hüseyin ÜÇÜNCÜ Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih ALTAN PLAKLARDA DELİK BULUNMASI HALİNDE BURKULMA YÜKÜNÜN İNCELENMESİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 6. 28.10.2005 Mümine YAMAN Yrd.Doç.Dr. Mehmet Fatih ALTAN İZOTROPİK DİKDÖRTGEN LEVHALARININ BURKULMA ANALİZİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 7. 07.03.2006 Ozan DEMİRTAŞ Yrd. Doç. Dr. İsa YÜKSEL ZONGULDAK ÇEVRESİNDEKİ ENDÜSTRİYEL KATI ATIKLARIN BETONDA KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 8. 07.03.2006 Özgür MURATOĞLU Yrd. Doç. Dr. İsa YÜKSEL BATI KARADENİZ BÖLGESİ TAŞ OCAĞI AGREGALARININ DURABİLİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 9. 07.03.2006 Erdem SEZER Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ALTAN YAPI SİSTEMLERİNDE BURULMA DÜZENSİZLİĞİNİ ETKİLEYEN PARAMETRELERİN İNCELENMESİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 10. 12.06.2006 Arcan ÖZCAN Yrd.Doç.Dr: İsa YÜKSEL ENDÜSTRİYEL ATIKLAR VE POLİPROPİLEN LİF İÇEREN SAHA BETONLARININ ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 11. 14.03.2007 Berna AKSOY Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER KIYI EROZYON GEOMETRİSİ PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 12. 25.02.2008 Fatma ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER BATI KARADENİZ KIYILARININ BULANIK MANTIK İLE GÖRSEL DEĞERLENDİRİLMESİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 13. 25.02.2008 Melike GÜNGÖR Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ALTAN İZOTROPİK PLAKLARDA MESNET ŞARTLARI'NIN BURKULMA DAVRANIŞINA ETKİSİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 14. 16.07.2008 Serhat BÜYÜKÇAPAR Yrd. Doç. Dr. İsa YÜKSEL BETONARME BİR YAPININ YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİ (2007) ESASLARINA GÖRE PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 15. 24.02.2009 Kerem SELEK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ALTAN DELİKLİ VE DELİKSİZ PLAKLARDA BURKULMA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 16. 05.03.2009 Osman GEDİKLİ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Fatih ALTAN BİNALARIN DİNAMİK DAVRANIŞINA KONSOL ETKİSİNİN SONLU ELEMAN ANALİZLERİYLE BELİRLENMESİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 17. 20.10.2009 Özgür Emre PULAT Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER ENERJİ KAYNAKLARI VE BATI KARADENİZ’İN HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 18. 10.06.2010 Nejat YILMAZ Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Zonguldak Kozlu Kıyısı Kıyı Çizgisi Değişiminin İncelenmesi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 19. 18.10.2011 Seda ÇOŞKAN Doç. Dr. İsa YÜKSEL Üniform Krozyona Maruz Betonarme Binalarda Deprem Davranışının İncelenmesi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 20. 09.11.2010 Haşim GÖLBAŞI Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Karadeniz Bölgesi Küçük Hidroelektrik Santralleri ve Potansiyel Değerlendirilmesi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 21. 01.03.2012 Murat DEMIRKÖSE Yrd.Doç. Dr. Veli Alekperoğlu ŞİRİNOV A1 ve A2 Grubu Yapisal Düzensizliklerin Betonarme Yapıların Deprem Performansına Etkilerinin İncelenmesi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 22. 20.03.2012 Cansın KUTLU Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER,
Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKALİ
Nehir Tipi Hidroelektrik Santrallerde Bulanık Mantık Yöntemiyle Risk Değerlendirilmesi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 23. 20.03.2012 Alper ULUDAĞ Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER,
Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKALİ
İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Hidroelektrik Potansiyeli Değerlendirilmesinin İncelenmesi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 24. 20.03.2012 Çağatay B. BÖRÇEK Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER,
Doç. Dr. Serhat KÜÇÜKALİ
Pompa Depolamalı Hidroelektrik Santraller: Batı Karadeniz’de Örnek Bir Çalışma Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 25. 20.03.2012 Emir Ali DADAYLI Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı ÖZÖLÇER Zonguldak İli Balıkçı Barınaklarının İncelenmesi: Kozlu Balıkçı Barınağı Örneği Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 26. 04.06.2013 Ayhan YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Murat Emre KARTAL Farklı Geometrili Deliklere Sahip İzotropik Plakların Burkulma Davranışının İncelenmesi. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 27. 04.06.2013 Dursun GÜL Yrd. Doç. Dr. Murat Emre KARTAL Kren Kirişlerinin Yorulma Analizi ve Bir Güçlendirme Uygulaması. Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 28.  09.01.2014  Emrah Dağlı  

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk ÇAPAR

 

Sayısal Ve Analitik Yöntemler İle Kohezyonsuz Zeminlerin Taşıma Gücü Hesabı

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
29.   23.01.2014  Yalçın Ereli  Yrd. Doç. Dr. Serdar ULUĞBEYLİ  Fıdıc Kırmızı Kitap Ve Kamu İhale Mevzuatının Karşılaştırmalı Analizi Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...
 30.  23.01.2014  Selim Şahin  Yrd. Doç. Dr. Serdar ULUĞBEYLİ  Makroekonomik Kriz Ortamında Küçük Ve Orta ölçekli İnşaat Şirketlerinin Uyguladıkları Yönetim Yaklaşımları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

İnşaat Mühendisliği ABD Doktora Tez İçerikleri

İnşaat Mühendisliği ABD henüz doktora mezunu vermemiştir.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin