Mezun
89 Biology
89 Environmental Engineering
89 Electrical Electronics Engineering
89 Physics
89 Geomatics Engineering
89 Civil Engineering
89 Geological Engineering
89 Chemistry
89 Mining Engineering
89 Mechanical Engineering
89 Mathematics
Jeoloji Mühendisliği

Jeoloji Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

1.

04.09.1996

Ethem ARSLANSAN 

Yrd.Doç.Dr.Ibrahim BUZKAN

ERMENEK KÖMÜRLERİNDEN PİLOT ÇAPTA YENİ BİR TEKNİK İLE BRİKET ÜRETİMİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

2.

04.09.1996

Şenol YÜCEL 

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

TRAKYA HAVZASI KÖMÜRLERİNDE İZ ELEMENTLERİN İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

3.

14.02.1997

Ali BALTAS

Prof.Dr. Selahattin PELIN

KİLİMLİ BÖLGESİNDEKİ KAYAÇLARIN ISISAL İLETKENLİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE ORGANİK EVRİMİNİN YORUMLANMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

4.

23.09.1997

A. Necmi SAHIN

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK KÖMÜRLERİNİN BRİKETLENMESİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

5.

14.09.1998

Okan PULAT

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

BALIKESİR (IVRİNDİ) KAOLEN YATAGİNİN SERAMİK HAMMADDELERİ YÖNÜNDEN INCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

6.

14.09.1998

Meftun PEHLEVAN

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK TAŞKÖMÜRÜ HAVZASI ÇEVRE KAYAÇLARINDAKİ KİL VARLIGININ SERAMİK HAMMADDELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

7.

14.09.1998

İmran BILIR (DEMIRCI) 

Prof.Dr. Selahattin PELIN

GELİK (ZONGULDAK) BÖLGESİNDE WESTFALİYEN YASLİ KÖMÜR DAMARLARİNDA GAZ OLUSUMUNUN MODELLENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

8.

20.09.2000

Semra PERÇINEL

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

ÇATALAGZİ TERMİK SANTRALİNDE KÖMÜR KULLANİMİNDAN DOGAN ÇEVRE ETKİLERİNİN INCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

9.

20.09.2000

Turay HALILOGLU

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

AMASRA BÖLGESİ KÖMÜRLERİNİN KATKİSİZ BİRİKETLENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

10.

19.01.2001

Çetin ALKILIÇ

Prof.Dr. Selahattin PELIN

GELİK (ZONGULDAK) BÖLGESİNDE ISİ AKİSİ, SİCAKLİK, ISİSAL ILETKENLİK VE ORGANİK OLGUNLUGUN ZAMANA BAGLİ EVRİMLERİNİN INCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

11.

26.10.2001

Zahide (KÖKLÜ) DÖNGEL

Yrd.Doç.Dr. İbrahim BUZKAN

BATİ KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ KİL OLUSUMLARİ VE ÖZELLİKLERİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

12.

10.05.2005

Burak AKBULUT

Öğr.Gör.Dr. İbrahim BUZKAN

GÖLBAŞI VE ÇUBUK (ANKARA) ANDEZİTLERİNİN BOYUTLU TAŞ OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

13.

 28.10.2005

Yılmaz AKSOY

Yrd.Doç.Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

KARABÜK İLİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK İNCELEMESİ VE OLASI YERLEŞİM ALANLARININ BELİRLENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

14.

22.03.2006

Onur GÜZEY

Yrd. Doç.Dr. Gürkan BACAK

GÖKÇESU KÖMÜR HAVZASI (MENGEN-BOLU) DOĞU BÖLÜMÜ KÖMÜRLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

15.

22.03.2006

Hatice TOKSÖZ TOPÇU

Öğr.Gör.Dr. İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK-BARTIN ARASINDAKİ CANGAZA BAZALTLARININ AGREGA OLMA ÖZELLİKLERİ VE BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

16.

02.05.2006

Volkan HATIR

Yrd.Doç.Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

ZONGULDAK İL MERKEZİ ARAZİ KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN JEOTEKNİK AÇIDAN İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

17.

21.07.2006

Sibel KARACAN DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

ZONGULDAK-SAPÇA TAŞ OCAĞI AGREGALARININ FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

18.

31.10.2006

F. Burcu ATMACA

Prof. Dr. H. Yılmaz KAPTAN

ÇİMENTO VE KATKI MALZEMELERİNİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN ESR İLE İNCELENMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

19.

28.05.2007

Burcay YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

DİKMEN (ANKARA) BÖLGESİNİN JEOTEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

20.

28.05.2007

Ramazan TAŞÇI

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK KÖMÜR HAVZASI ALACAAĞZI (ARMUTÇUK) BÖLGESİ KOZLU FORMASYONU KÖMÜRLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

21.

20.10.2008

İlke SAKAOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

BARTIN İL MERKEZİ ZEMİNİNİN JEOTEKNİK İNCELEMESİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

22.

27.05.2009

Serkan Ahmet YILMAZER

Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK

ZONGULDAK BATISINDA YER ALAN (KOZLU-KDZ.EREĞLİ) VOLKANİTLERİN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE ENDÜSTRİYEL KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

23.

23.07.2009

Mehmet Emin DURGUN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

KİLLERİN MAKRO VE MİKRO ÖZELLİKLERİNİN ŞEV DURAYSIZLIKLARINA ETKİSİNE BİR ÖRNEK MUHSİNLER (ZONGULDAK-ÇAYCUMA) HEYELANI

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

24.

20.10.2009

Emrah ÖZTÜRK

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK BÖLGESİ KİREÇ TAŞI,ANDEZİT VE BAZALT OLUŞUMLARI İLE FİLYOS ÇAYI SEDİMANLARININ (ÇAYCUMA- DEVREK) ASFALT ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

25.

20.10.2009

İlke KELEŞ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

ZONGULDAK-BARTIN ARASINDAKİ YILANLI FORMASYONU DOLOMİTİK KİREÇTAŞLARININ AGREGA OLMA ÖZELLİKLERİ VE BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

26.

06.07.2010

Ümit Aziz KARA

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

Kentsel Altyapı Tesislerinin Planlanmasında Yapılan Jeolojik-Jeoteknik Çalışmalar ve Kilimli (Zonguldak) Örneği

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

27.

06.07.2010

Murat DELİBAŞ

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

Türkiye’de Korumacılık Anlayışında Jeoloji Yapıların Önemi: Bolluk Gölü Bölgesi Traverten Konileri (Cihanbeyli-Konya)

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

28.

09.11.2010

Gülseren BAYSAL

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

Kozlu (Zonguldak) Bölgesinde Taşkın Riskinin Jeolojik ve Hidrojeolojik Olarak Belirlenmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

29.

13.06.2011

Murat TEKİN

Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN

Kuzeybatı Anadolu’daki Apsiyen-Albiyen Yaşlı (Alt Kretase) Kilimli ve Velibey Formasyonlarında Organik Olgunlaşmanın İncelenmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

30.

08.07.2011

Aslı OKUR

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

Karadeniz Ereğli’de Dalga Enerjisi Üretimine Bir Yaklaşım

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

31.

08.07.2011

Muhammet KONAKÇI

Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK

Devrek-Filyos-Kilimli (Zonguldak) Arasında Yer Alan Volkanitlerin Petrojenetik ve Jeokimyasal İncelemesi.

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

32.

23.02.2012

Gülşah AKKAYA

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

Acar Formasyonunun (Alaplı-Zonguldak) Tünel Açılabilme Özelliği

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

33.

01.03.2012 Ayten CESUR Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU,
Prof. Dr. İbrahim ONUR
Gökova Körfezi Akyaka Beldesi (Muğla) Sahil Sedimanlarının Jeolojik Özellikleri Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

34.

11.06.2013 Selin IŞIK Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU Zonguldak Havzasının Jeolojik Miras Öğeleri Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

35.

17.07.2013 Savaş SÜRÜL Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU Ortak Danışman:Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdinç BİLİR Gökçetepe Formasyonu (Zonguldak) Kiltaşlarının Şişme Özellikleri Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

36.

08.10.2013

İsmail Kerem TAŞOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

Kelemen Vadisindeki (Kd Yenice-Karabük) Kütle Hareketlerinin İncelenmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

37.

08.10.2013

Ayşe Gül YİĞİTTEPE

Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

Yenice Bölgesindeki (Karabük) Kütle Hareketlerinin İncelenmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

 38.

 20.02.2014

 Yasin AKÇAY

 Yrd. Doç. Dr. Hülya KESİN ÇITIROĞLU

 İnegöl Oylat Jeotermal Kaynağının Termal Turizm Açısından Değerlendirilmesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

 39.  

 03.03.2013

 Ali SALTIK

 Yrd. Doç. Dr. Hülya KESKİN ÇITIROĞLU

 Amasra-B taş Kömürü Projesi-510 Anakat Galerilerinin Jeoteknik İncelemesi

Özet için Tıklayınız... Click for Abstract...

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin