Mezun
90 Biology
90 Environmental Engineering
90 Electrical Electronics Engineering
90 Physics
90 Geomatics Engineering
90 Civil Engineering
90 Geological Engineering
90 Chemistry
90 Mining Engineering
90 Mechanical Engineering
90 Mathematics
Kimya

Kimya ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Sıra
No
Mezuniyet
Tarihi
Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Özet Abstract
1 10.02.1999 İsmail YILMAZ  Doç.Dr. Yakup BARAN BAZI ASİT-BAZ KUYRUKLU MAKROSİKLİK BİLEŞİKLERİN VE BUNLARIN FE (III) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE YAPILARININ BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
2 08.09.1999 Hülya MACIT

Doç.Dr. Sadi SEN

Prof.Dr. Mehmet SAÇAK

İLETKEN POLİKARBAZOLÜN ELEKTROKİMYASAL SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
3 14.09.1999 Atilla KAYINOVA Prof.Dr. Baki HAZER Z0NGULDAK VE YÖRESİNDE TÜKETİLEN YEREL BAL ÖRNEKLERİNİN KİMYASAL ANALİZLERİ BAKIMINDAN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 

4

 

14.09.1999

 

Selma UYAR

Doç.Dr. Özden ÖZEL GÜVEN

Prof. Dr. Ayhan S. DEMİR

 

KİRAL β-AMİNO ASİTLERİN ENAMİDLERDEN EDESİNDE ARA ÜRÜN SENTEZLERİ

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
5 31.01.2000 Tuğrul DERELI Prof.Dr. Kadir IBAOGLU ZONGULDAK KİZİLCAKESE MEVKİİNDE BULUNAN KAYNAK SUYUNUN (CEYLANPİNAR) BAZI KALİTE PARAMETRELERİNİN SAPTANMASI VE HALK SAĞLIGI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
6 07.06.2000 Sefa KOCABAS Doç.Dr. Türkan KOPAÇ DOLGULU YATAKLARDA KÜKÜRT DİOKSİT ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
7 08.06.2001 Esra KILIÇ KOCABAS Yrd.Doç.Dr. Burak ÇOBAN ZONGULDAK BÖLGESİNDE ÜRETİLEN VAKUM AMBALAJLI KASAR PEYNİRLERİNDE DEPOLAMA SÜRECİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
8 27.12.2002 Mithat SARBAY Yrd.Doç.Dr. Ayfer MENTES ETERİK GURUPLAR İÇEREN SCHİFF BAZ LİGANDLARİ İLE METAL KARBONİL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE METİL METAKRİLATPOLİMERİZASYONDA BASLATİCİ OLARAK KULLANİLMASİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
9 21.07.2003 Hasan ÇABUK Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKYÜZ ÇEVRE ÖRNEKLERİNDEKİ FENOLİK MADDELERİN GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
10 21.07.2003 Murat Emre HANHAN Yrd.Doç.Dr. Ayfer MENTES CR(CO)6VE MO(CO)6KOMPLEKSLERİNDE YERDEGİSTİRME TEPKİMELERİNİN UV-VİS SPEKTROFOTOMETRESİ ILE INCELENMESİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
11 01.09.2003 Gülşah BALKAN Yrd.Doç.Dr. Burak ÇOBAN DENİZ ALGLERİNDEN GRACİLARİA VERUCOSA (HUDS.) PAPENFUSS’DAN AGAR ELDESİ VE FRAKSİYONLANDİRİLMASİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
12 12.09.2003 Abdülkadir ALLI Prof.Dr. Baki HAZER MAKROAZO BASLATİCİLAR KULLANARAK BLOK KOPOLİMERLERİN SENTEZİ, HİDROFİLİK / HİDROFOBİK ÖZELLİKLERİNİN INCELENMESİ VE NANO-FİBER YAPİLARİNİN HAZİRLANMASİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
13 08.03.2004 Özlem ÖZCAN Yrd.Doç.Dr. Zeynep GÜLTEKIN HALKAKATİLMA REAKSİYONLARİNDA SÜLFONLARİN SENTEZİ VE ÖNEMİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
14 22.07.2004 Yrd.Doç.Dr. Mehmet AKYÜZ ÇEVRE ÖRNEKLERİNDEKİ ALİFATİK VE AROMATİK AMİNLERİN IYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU VE GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
15 31.08.2004 Fatma OGUZ Prof.Dr. Türkan KOPAÇ GÖZENEKLİ KATILARDA GAZ ADSORPSİYON VE DİFÜZYONU. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
16 15.02.2005 Özgür KARBAN Prof.Dr.Şadi ŞEN ANİLİNİN FARKLI ELEKTROLİT VE ÇÖZÜCÜ SİSTEMLERİ İÇERİSİNDEKİ ELEKTROKİMYASAL POLİMERİZASYONU. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
17 22.02.2005 Adil DURAL Yrd. Doç. Dr. Hale SÜTÇÜ KÖMÜRDEN AKTİF KARBON ÜRETİMİ VE AĞIR METAL ADSORPSİYONU Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
Prof. Dr. İhsan TOROĞLU
18 22.02.2005 Salman DİRİK Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL YENİ TİP DİOKSİMLER VE SCHIFF BAZLARIN SENTEZİ VE GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
19 22.02.2005 Sami AYGÜN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL FONKSİYONEL GRUPLARA SAHİP BİPİRİDİL TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
20 03.03.2005 Tayyibe KARAASLAN Prof. Dr. Türkan KOPAÇ NANO YAPILI MALZEMELERİN ADSORPSİYON ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
21 12.07.2005 Devrim KARAKAYA Yrd. Doç. Dr. Zuhal GERÇEK 2-KLORO-1-(FURAN-2-İL) ETANOLÜN HER İKİ ENANTİOMERİNİN KEMOENZİMATİK SENTEZİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
22 12.07.2005 Taner ERDOĞAN Doç. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN N-ALKİL SÜBSTİTÜE FURİL NİTRONLARIN ELDESİ VE BUNLARIN HALKAKATILMA REAKSİYONLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
23 12.07.2005 Seda SEZEK Yrd. Doç. Dr. Ayfer MENTEŞ ÇOK DİŞLİ SCHİFF BAZLARI İLE KOORDİNASYON VE ORGANOMETALİK POLİMERLERİN SENTEZİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
24 12.07.2005 Taner ŞEN Doç. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN FERROSEN SÜBSTİTÜE İZOKSAZOLİDİN HALKASININ ELDESİ ÜZERİNE ÇALIŞMALAR Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
25 22.07.2005 Atakan TOPRAK Prof. Dr. Türkan KOPAÇ KÖMÜR ÜZERİNE HİDROJEN ADSORPSİYONU Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
26 06.02.2006 Hacer BAYRAK Yrd. Doç. Dr. Zeynep GÜLTEKİN KÜKÜRT İÇEREN KİRAL DİENOFİLLER VE DİELS-ALDER REAKSİYONLARI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
27 12.06.2006 Bahar AYDIN Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ MAMUL GIDALARDA BİYOJENİK AMİNLERİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
28 12.06.2006 Zeynel Abidin AÇILI Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ SAÇ BOYASI ÖRNEKLERİNDEKİ AROMATİK AMİNLERİN İYON ÇİFTİ EKSTRAKSİYONU VE GC-FID / GC-MS METODUYLA BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
29 21.07.2006 Hüseyin Zekeriya DOĞAN Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL FENANTROLİN VE BİPİRİDİN TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
30 21.07.2006 Pelin OLAY Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL BİPİRİDİN TÜREVLERİNİN GEÇİŞ METAL KOMPLEKSLERİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
31  31.08.2006 Kadriye BOZGEYİK Prof. Dr. Türkan KOPAÇ TİTANYUM DİOKSİT ÜZERİNE BOVİN SERUM ALBÜMİN ADSORPSİYONU Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
32 28.05.2007 Nazlı YEŞİLYURT Yrd. Doç. Dr. Hülya ARSLAN FIRÇA TİPİ POLİ (3-HİDROKSİALKANOAT)-g-POLİMETİLMETAKRİLAT GRAFT KOPOLİMERLERİN ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONU YÖNTEMİ İLE SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
33 19.07.2007 Yakup EKER Yrd. Doç. Dr. Hale SÜTÇÜ KÖMÜRDEKİ PRİTİK KÜKÜRDÜN GİDERİLMESİNDE ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN KIYASLANMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
34 19.07.2007 Elif KELEŞ Prof. Dr. Baki HAZER DOYMAMIŞ YAĞ/YAĞ ASİTLERİNİN OTOOKSİDASYONU, Fe (III) İLE REAKSİYONU VE YAPIŞMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
35 19.10.2007 Çiğdem SERİN Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN ZONGULDAK VE ÇEVRESİNDE BULUNAN İKİ BİTKİ TÜRÜNDE BİYOLOJİK AKTİF BİLEŞİKLERİN TARANMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
36 25.02.2008 Haydar ERDURANLI Prof. Dr. Baki HAZER POLİ-3-HİDROKSİ ALKANOATLARA HİDROKSİL, KARBONİL, BROM GRUPLARIN KATILMASI VE POLİ ETİLEN GLİKOL’LERLE BLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
37 25.02.2008 Yasemin KÜÇÜK Yrd. Doç. Dr. Hülya ARSLAN BAKIR ESASLI ATOM TRANSFER RADİKAL POLİMERİZASYONDA BİS(2-PİRİDİL) ETİLEN DİMETANİMİN TÜREVLERİNİN LİGAND OLARAK ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
38 16.07.2008 Emel CESUR Prof. Dr. Şadi ŞEN Polipirolün Asidik Çözeltilerde Elektrokimyasal Olarak Eldesi Ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
39 20.10.2008 Nermin DEMİR Prof. Dr. Şadi ŞEN Pirolün Elektropolimerizasyon Kinetiği Ve Polipirol/ Polianilin Kompozit Materyallerinin Karekterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
40 20.10.2008 Berna KILIÇ Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ Türkiye’de Üretilen Pastırma, Sucuk, Peynir Gibi Gıda Örneklerindeki Biyojenik Aminlerin Belirlenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
41 23.01.2009 Erol KULAÇ Prof. Dr. Türkan KOPAÇ Ovalbümin Ve Fibrinojen’in Metal Oksit Yüzeylerde Adsorpsiyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
42 28.01.2009 Hakan TAHTACI Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN Bazı Yeni Fenil, Furil Ve 1,2,4-Triazol Sübstitüe Aril Ve Alkil Eterlerin Sentezi Ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
43 11.02.2009 Safinaz ALTIN Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL N-Heterohalkalı Bileşiklerin Metal Kompleksleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
44 11.02.2009 Özgür KURT Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL Çok Dişli N-Heterohalkalı Bileşiklerin Metal Kompleksleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
45 02.07.2009 Murat BALCI Prof. Dr. Baki HAZER Tarak Tipi Polipropilen-G- Polietilen Glikol Amfifilik Graft Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
46 16.02.2010 Soner ATAMAN Prof. Dr. Baki HAZER İnorganik Nanoparçacıklar İçeren Polimer Kompozitlerinin Hazırlanması Ve İnce Yapı Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
47 01.03.2010 Sıdıka ÖZBAKAN KARACA Prof. Dr. Baki HAZER Hidroksillenmiş Soya Yağı Ve Polimerlerin Sentezi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
48 10.03.2010 Elif KAYASAN Prof. Dr. Şadi ŞEN Polipirol/Polikarbazol Kompozit Materyalinin Elektrokimyasal Olarak Eldesi Ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
49 20.08.2010 Sema ALLI Prof. Dr. Baki HAZER Yeni Bir Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Makromonomer Başlatıcı İle Hiper Dallanmış Polimerlerin Sentezi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
50 20.08.2010 Timur ŞANAL Prof. Dr. Baki HAZER Yeni Yöntemlerle Amfifilik Polimer Sentezi Ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
51 17.01.2011 Meral BAYRAKTAR Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN Fenil,furil ve Benzotirazol Substitue Eterlerin Sentezi; Biyolojik Aktivitelerin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
52 17.01.2011 Elvan SULU Prof. Dr. Türkan KOPAÇ Bazik Blue 41 ve Bazik Red 46’nın Kömürden Elde Edilen Aktif Karbon Üzerine Adsorbpsiyonu. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
53 17.01.2011 Serap ŞENGÜL Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL 3,3’-BİS (N-Metil-Benzimidazol-2-İl) 2,2’-Bipiridin Ligandının Metal Kompleksleri Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
54 05.08.2011 Gökhan ÇAVUŞ Prof. Dr. Baki HAZER Polilaktat Esaslı Amfifilik Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
55 22.08.2011 Yetkin SENEMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Murat Emre HANHAN Suda Çözünebilir Sülfolu Diimin Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Suziki Kenetlenme Reaksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
56 16.09.2011 Cemil ÇETİNKAYA Yrd. Doç. Dr. Murat Emre HANHAN Yeni İki Çekirdekli Pd(II) Komplekslerinin Suziki Reaksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
57 13.01.2012 Merve ACAR Prof. Dr. Baki HAZER Polistiren+g-Soya Polimerlerden Gözenekli Polistiren Mikrokürelerin Sentezi ve Karekterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
58 23.02.2012 Kübra BAŞAK PERÇİN Prof. Dr. Şadi ŞEN Politiyofen ve Türevlerinin Elektrokimyasal Olarak eldesi ve Karekterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
59 28.06.2012 Ufuk YILDIZ Yrd. Doç. Dr. Burak ÇOBAN
Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL
Bazı Metal Komplekslerinin DNA ile Etkileşimlerinin Belirlenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
60 08.08.2012 Orçun ZIRTIL Doç. Dr. Hülya ARSLAN Yeni Amfifilik Lineer Blok Kopolimerlerin Sentezi ve Seçici Çözücülerdeki Kendiliğinden Yapılanmaları Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
61

17.09.2012

Demet ALKAN

Prof. Dr. Mahmut KÖSE

Bazı Yeni İmidazol Türevlerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
62

28.12.2012

Muhammet Samet KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇABUK

Endüstriyel Kaynaklı Polisiklik Aromatik Hidrokarbonların Biyoindikatör Karayosunları ile Araştırılması. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
63

31.01.2013

Mustafa KÖKTÜRK

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇABUK

Gıda Örneklerindeki Bazı Sentetik Antioksidanların Yüksek-Performans Sıvı Kromatografisi İle Belirlenmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
64

10.07.2013

Elif YILDIZ

Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ

Fenilendiamin Ve Türevlerinin Belirlenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
65

17.07.2013

Muammer Gürkan KAPTAN

Doç. Dr. Hülya ARSLAN

Bakır Esaslı Atom Transfer Radikal Polimerizasyonunda Yeni İki Çekirdekli Katalizör Kompleksi Sistemlerinin Etkinliğinin İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
66

17.07.2013

Aysel Uyar

Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇABUK

Zonguldak İlindeki İnsanların Saç Ve Tırnak Örnekleri Üzerinden Toplam Arsenik Konsantrasyonlarının Endüktif Eşleşmiş Plazma Kütle Spektrometresi (Icp-Ms) Kullanılarak Belirlenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
67

20.08.2013

Fatih PEKDEMİR

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

Perilen Diimit Esaslı Ftalosiyanin Metal Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
68

20.09.2013

 

Burcu TUTKUN

 

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

N-Heterohalkalı Benzimidazol Türevlerinin Sentezi Ve Metal Kompleksleri

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
69

20.09.2013

 

Olgu ORUÇ

 

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

Poli(Kaprolakton) Esaslı Heterograft Kopolimerlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
70 26.12.2013 Gökhan TÜRK Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN İndazol Grubu İçeren Eterlerin Sentezi ve Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
71 13.06.2014 Tuğba TOROMAN

Prof. Dr. Baki HAZER

Yeni Amfifilik Biyobozunur Polyester Üretiminin Sentezi Ve Karakterizasyonu

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

Kimya ABD Doktora Tez İçerikleri

 

Sıra
No

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

1

23.02.2001

Hülya ARSLAN

Prof.Dr.Baki HAZER

PHB, PTHF, PCL, PGA, PEG BLOKLARİNİ IÇEREN POLİMETİLMETAKRİLAT BLOK KOPOLİMERLERİNİN SENTEZ VE KARAKTERİZASYONU

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

2

23.02.2001

Fatma TAT

Doç.Dr.Özden ÖZEL GÜVEN

Prof. Dr. Necdet COŞKUN

IMİDAZOLİN 3-OKSİDLERİN BAZİ DİPOLAROFİLLERLE 1,3-DİPOLAR HALKAKATİLMA REAKSİYONLARİNİN ARASTİRİLMASİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

3

12.03.2003

Birten ÇAKMAKLI

Prof.Dr.Baki HAZER

POLİMETİL METAKRİLAT VE POLİSTİRENİN BAZİ BİYOSENTETİK POLİMERLERE GRAFT KOPOLİMERİZASYON.

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

4

01.10.2003

Ali Hakan ARKIN

Prof.Dr.Baki HAZER

BAKTERİYEL POLİESTERLERİN KİMYASAL MODİFİKASYONLARİ VE KARAKTERİZAS-YONLARİ.

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

5

17.03.2004

Jülide YENER

Prof.Dr.Türkan KOPAÇ

Prof. Dr. Timur DOĞU

ORGANİK KİRLETİCİ ADSORPSİYONUNUN DİNAMİK INCELENMESİ.

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

6

25.01.2006

Hülya MACİT

Prof. Dr. Baki HAZER

SENTETİK VE BİYOSENTETİK POLİMERLERLE BAZI VİNİL MONOMERLERİNİN BLOK/GRAFT KOPOLİMERLERİNİN HAZIRLANMASI

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

7

31.10.2006

Sefa KOCABAŞ

Prof. Dr. Türkan KOPAÇ

KARBON NANOTÜPLERİ ÜZERİNDE HİDROJEN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

8

14.03.2007

Ersin ORHAN

Doç. Dr. Mahmut KÖSE

ORGANİK FOTOKROMİK BİLEŞİKLERİNİN SENTEZİ VE FOTOKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

9

31.01.2008

Abdulkadir ALLI

Prof. Dr. Baki HAZER

YENİ BAZI GRAFT KOPOLİMERLERİN SENTEZİ VE FİZİKOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

10

08.02.2008

Murat Emre HANHAN

Doç. Dr. Ayfer MENTEŞ

BAZI AZOT DÖNOR LİGANDLARI İLE Mo(0) VE Pd(II) KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE MMA POLİMERİZASYONUNA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

11

24.06.2009

Hasan ÇABUK

Yrd. Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ

ZONGULDAK ATMOSFERİNDEKİ POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBONLARIN DAĞILIMLARI, MEVSİMSEL DEĞİŞİMLERİ VE KAYNAKLARI

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

12

23.07.2009

Taner ERDOĞAN

Prof.Dr. Özden ÖZEL GÜVEN

BAZI YENİ FENİL, FURİL VE BENZİMİDAZOL SÜBSTİTÜE OKSİM ETERLERİN SENTEZİ VE BUNLARIN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

13

10.03.2010

Doç. Dr. Mehmet AKYÜZ

BİYOLOJİK, GIDA VE ÇEVRE ÖRNEKLERİNDEKİ NİTRİT, NİTRAT, SEKONDER AMİN VE NİTROZAMİNLER

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

14

06.07.2010

 Ebru KILÇAY

Prof. Dr. Baki HAZER

Biyokimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Bakteriyel Poliester Esaslı Mikro ve Nano Boyutlu İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

15

15.07.2010

Fatma OĞUZ ERDOĞAN

Prof. Dr. Türkan KOPAÇ
Prof. Dr. Gülşen DOĞU 

KARBON YAPILARDA ORGANİK BUHAR ADSORPSİYONU

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

16

15.09.2010

İsmail YILMAZ

Doç. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

AROMATİK AZOT HALKALI LİGANDLARIN SENTEZİ VE METAL KOMPLEKSLERİ

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

17

08.07.2011

Hakan AĞAÇ

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

Triazin, Tetrazin ve Hidrazon Substitüe 2,2’-Bipiridin Türevlerinin ve 6-,7-,8- Üyeli Halkalı Karben Ligandlarının Sentezi ve Geçiş Metal Kompleksleri.

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

18

16.08.2012

Kadriye BOZGEYİK

Prof. Dr. Türkan KOPAÇ

BSA’nın Farklı Yüzeylerde Adsorpsiyonu ve Elektrokinetik Özellikleri

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

19

15.11.2012

 Atakan TOPRAK

Prof. Dr. Türkan KOPAÇ

 CO2 ve CH4 Adsorpsiyonu İçin Adsorbent Geliştirilmesi

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

20

12.03.2013

Çağlar AĞAÇ

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

Benzimidazol ve Oksim Substitüe 1,10-Fenantrolin Türevlerinin ve İmidazol Esaslı Karben Bileşiklerinin Sentezi ve Metal Kompleksleri.

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

21

27.06.2013

 Seval ÇAPANLAR

Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN

Bazı Yeni Benzimidazol Sübstitüe Eter, Benzotriazol Sübstitüe Propanon ve Propanol Türevlerinin Sentezi; Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

22

27.06.2013

Hakan TAHTACI

Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN

a-(1H-,2,4-Triazol-1-İl) Propanon, Propanol ve Propanoik Asit Türevlerinin Sentezi; Biyolojik Aktivitelerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

23

05.11.2013

Hüseyin Zekeriya DOĞAN

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

Benzimidazol Substitüe Ligandların Sentezi Ve Kompleks Bileşikleri

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract...

24

30.12.2013

 Özgür KURT

 Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

N-Heterosiklik Ligandların Sentezi ve Metal Kompleksleri

Özet için tıklayınız...

Click for Abstract

25

08.07.2014

Sema ALLI

Prof. Dr. Baki HAZER

 

Doç. Dr. Seda Tığlı AYDIN

Yeni Bazı Amfifilik Biyobozunur Graft Kopolimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Fizikokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi

 

Özet için tıklayınız...

 

Click for Abstract...

26

08.07.2014

Safinaz KURT

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENGÜL

Benzimidazol İçeren N-Donör Ligandların Sentezi Ve Metal Kompleksleri

 

Özet için tıklayınız...

 

Click for Abstract...

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin