Mezun
91 Biology
91 Environmental Engineering
91 Electrical Electronics Engineering
91 Physics
91 Geomatics Engineering
91 Civil Engineering
91 Geological Engineering
91 Chemistry
91 Mining Engineering
91 Mechanical Engineering
91 Mathematics
Maden Mühendisliği

Maden Mühendisliği ABD Yüksek Lisans Tez İçerikleri

Mezuniyet
Tarihi
Adı Soyadı Danışman Tez Konusu Özet Abstract
31.08.1994 Alaaddin ÇAKIR Doç.Dr.Vedat DIDARI TTK KARADON İSLETMESİ 303/360 BÜYÜK DAMARİNİN GAZ IÇERİGİNİN VE GAZ YAYMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
31.08.1994 Mehmet Erdinç BILIR Prof.Dr.Yadigar V.MÜFTÜOGLU TTK ASMA ISLETMESİNDE HİDROLİK DİREK-ÇELİK SARMA UYGULAMALARİNİN YÜK VE KONVERJANS ÖLÇÜMLERİYLE INCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.09.1995 Olcay PAPILA Doç.Dr.Vedat DIDARI TTK KARADON MÜESSESESİNDE OCAK IKLİM KOSULLARİNİN INCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.09.1995 Ahmet ÖZARSLAN Prof.Dr.Hasan GERÇEK UZUNAYAK KÖMÜR MADENCİLİGİNDE TABANYOLLARİNİN TASARİMİ IÇİN BİR MÜHENDİSLİK KİLAVUZUNUN GELİSTİRİLMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.09.1995 Melih GENIS Prof.Dr.Hasan GERÇEK DAİRESEL OLMAYAN YERALTİ AÇİKLİKLARİNDA DURAYLİGİN ANALİTİK ÇÖZÜMLERLE DEGERLENDİRİLMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.09.1995 Nergis SAHIN Doç.Dr.Vedat DIDARI KÖMÜRÜN KENDİLİGİNDEN YANMASİNDA ETKİLİ BAZİ ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN INCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.09.1996 Nilüfer BAYRAK Yrd.Doç.Dr.Ihsan TOROGLU ZONGULDAK TOZ KÖMÜRLERİNİN KOLON FLOTASYONU İLE DEĞERLENDİRİLMESİNDE BAZI PARAMETRELERİN OPTİMİZASYONU Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.09.1996 Faruk KESKIN Prof.Dr.Hasan GERÇEK ZONGULDAK HAVZASI KARADON BÖLGESİNDEKİ YÜKSEK EĞİMLİ GÖÇERTMELİ AHŞAP TAHKİMATLI UZUNAYAKLAR IÇİN TABAKA KONTROLÜ UYGULAMALARININ İRDELENMESİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.09.1996 Nurettin DAY Yrd.Doç.Dr.Ihsan TOROĞLU KAOLENİTİN HİDROSİKLONLA ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.09.1996 Mine ORUÇ Prof.Dr.Erdogan YIGIT KÖMÜR FLOTASYONUNA ETKİ EDEN BAZİ ÖNEMLİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.09.1996 Kebire KEL Doç.Dr.Nuri A. AKÇIN YÜKSEK BASINÇLI HAVA PATLATMALI KAZI TEKNOLOJİSİNİN DİK DAMARLARDA UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.09.1996 Erdoğan KAHVECI Prof.Dr.Yadigar V.MÜFTÜOGLU KAROTLU SONDAJLARDA İLERLEME HIZINA VE KAROT VERİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
14.02.1997 Salim ÖZDEM Yrd.Doç.Dr.Nehar EROGLU ETİBANK EMET KOLEMANİT CEVHERİNİN DEĞİŞİK BOYUTLARDA OPTİMUM ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
02.09.1997 Berrin DÖNGEL Doç.Dr.Ihsan TOROGLU ZONGULDAK KÖMÜRLERİNDEN AKTİF KARBON ÜRETİMİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
02.09.1997 Esin HAMARAT Prof.Dr.Hasan GERÇEK ATİKLARİN YERALTINDA DEPOLANMASI VE TERKEDİLMİS ÇAYDAMAR OCAGİNİN BU AMAÇLA KULLANIMI İÇİN ÖNERİLER. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
02.09.1997 Ömer ÖZAL Yrd.Doç.Dr.Sait KIZGUT KOKLAŞABİLİR KÖMÜRLERDE BOYUT DAGİLİMİNİN KOKLAŞMA ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
10.09.1997 Sibel ÇAGLI Prof.Dr.Vedat DIDARI T.T.K. KARADON İSLETMESİ BÜYÜK DAMARINDA KENDİLİGİNDEN YANMA ÜRÜNÜ GAZLARIN KROMATOGRAFİK ETÜDÜ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
16.07.1998 N. Kemal POLAT Prof.Dr.Vedat DIDARI TTK KTIM KİLİMLİ ISLETME MÜDÜRLÜGÜNÜN -540 KATİNİN KAZEMARU HAVALANDİRMA PAKET PROGRAMİ KULLANİLARAK HAVALANDİRMA ANALİZİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
16.07.1998 Melahat GEBEDEK Prof.Dr.Vedat DIDARI TTK KARADON TAŞKÖMÜRÜ İSLETME MÜESSESESİNDE ÇALİŞİLAN AYAKLARDAKİ SOLUNABİLİR TOZLARİN KUVARS İÇERİKLERİNİN KİRMİZİ ÖTESİ SPEKTROSKOPİ YÖNTEMİ ILE ARASTİRİLMASİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
14.09.1998 Latife BACAK (KAFALI) Yrd.Doç.Dr.Dilek ÇUHADAROGLU ÇAMDAG DEMİR CEVHERİNİN SELEKTİF FLOKÜLASYON-FLOTASYON YÖNTEMİYLE ZENGİNLESTİRİLMESİ. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
02.12.1998 Erkan YENIDINÇ Yrd.Doç.Dr.Dilek ÇUHADAROGLU KOZLU KÖMÜR DAMARLARİNİN FLOTASYON ÖZELLİKLERİNİN INCELENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
12.02.1999 Namık ATALAY Prof.Dr.Yadigar V.MÜFTÜOGLU YÜKSEK BASİNÇLİ HAVA PATLAMALİ KAZİ TEKNOLOJİSİNİN OPTİMUM UYGULAMA KOSULLARİNİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
12.02.1999 Mustafa ÇOSKUN Doç.Dr.Nuri A. AKÇIN ZONGULDAK HAVZASI KÖMÜRLERİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.01.2000 Cüneyd YAMUDI Doç.Dr.Nuri A. AKÇIN CARDOX KAZI SİSTEMİNİN T.T.K. KOZLU OCAKLARINDA KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
02.02.2001 Arif KILIÇARSLAN Doç.Dr.Ihsan TOROGLU ARMUTÇUK VE AMASRA KÖMÜRLERİNİN BRİKETLENMESİ VE BİRİKENLERİN YANMA ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
06.02.2001 Ebru ATILGAN Prof.Dr. Erdoğan YIGIT TÜRKİYE SİFERTON POTANSİYELİ VE SİFERTONUN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
19.07.2001 Şebnem USLU PULAT Yrd.Doç.Dr. Sait KIZGUT BİTÜMLÜ KÖMÜRLERDE TERMAL GRAVİMETRE ÇALIŞMALARI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.10.2001 Şakir YURDAKUL Prof.Dr. Hasan GERÇEK PÜSKÜRTME BETON TEKNOLOJİSİNİN TTK OCAKLARI ANA GALERİLERİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.10.2001 Ferit AVCI Yrd.Doç.Dr. Olgay YARALI TTK ASMA-DİLAVER ISLETMESİ KÖMÜR ÇEVRE KAYAÇLARİNİN ASİNDİRİCİLİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
05.10.2001 Burhan ARIK Prof.Dr. Nuri A. AKÇIN IS KAZALARININ ÖNLENMESİ VE IS GÜVENLİĞİ ANALİZ TEKNİKLERİNİN TTK OCAKLARINDA UYGULANMASI Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
21.01.2002 Yunus INCE Yrd.Doç.Dr. Kenan ÇOLAK TTK KOZLU MÜESSESESİ OCAKLARINDA TASTA SÜRÜLEN GALERİLERDE İLERLEMELERİN ETÜDÜ Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
21.01.2002 Gülsen KEFELI Doç.Dr. Ihsan TOROGLU Kromit Ve Manyetit Toz Konsantresinin Briketleme Yöntemiyle Aglomerasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
24.01.2003 Okan SU Prof.Dr. Nuri A. AKÇIN Kömürün Dayanım Özellikleri İle Öğütebilirliği Arasındaki İlişkilerin Araştırılması. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
24.01.2003 Adnan GÜNES Doç.Dr. Ihsan TOROGLU Zonguldak Bölgesi Sifertonlarinin Zenginleştirilmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
01.10.2003 Selahattin ÖZKUL Yrd. Doç. Dr. Sait KIZGUT Alt-Bitümlü Kömürde Kimyasal Mineral Giderme. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
30.10.2003 Ahmet KIRNAPÇI Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇUHADAROGLU Mineral Gidermenin Yanma Kinetiği Üzerine Etkisi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
19.11.2003 Uğur Cem KIBAROGLU Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN Bor Madenciliğimizin Türkiye Ekonomisindeki Yeri Ve Önemi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
07.01.2004 Faik ALP Prof.Dr. Nuri A. AKÇIN Kozlu 1 Nolu Kuyunun Derinleştirilmesinin İncelenmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
17.03.2004 Öznur AYDEMIR Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇUHADAROGLU Bitümlü Kömürlerden Aktif Karbon Üretiminde Bazı Kimyasal Reaktiflerin Etkileri. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
02.07.2004 Serdar YILMAZ Yrd.Doç.Dr. Sait KIZGUT Kati Fosil Yakıtlarda Mineral Gidermenin Yanma Üzerine Etkisi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
28.10.2004 Levent YAĞCI Yrd. Doç. Dr. Tuğrul ÜNLÜ TTK Ocaklarında Kaya Saplaması Ve Püskürtme Beton Uygulamalarının Kurumsal Ve Deneysel Olarak İncelenmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
28.10.2005 Salim İPŞİR Prof. Dr. Hasan GERÇEK Kaya Temellerinin Taşıma Kapasitelerinin Kestiriminde Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
28.10.2005 Yusuf ZORER Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU Kolemanit Katkılı Çimento Üretiminde Öğütülebilirliğin İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
06.02.2006 Kemal BARIŞ Prof. Dr. Vedat DİDARİ Yüksek Uçuculu Kömürde Düşük Sıcaklık Oksidasyonu Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
06.07.2006 Hasan HACIFAZLIOĞLU Prof. Dr. İhsan TOROĞLU Jameson Flotasyon Hücresi İle Zonguldak Kömür Şlamının Zenginleştirilmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
18.09.2006 Özgür YILMAZ Doç. Dr. Tuğrul ÜNLÜ Anizotropik Birincil Gerilme Alanının Paralel Yeraltı Açıklıkları Ve Topukların Duraylılığına Etkisi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
31.10.2006 Pınar YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Hamit AYDIN TTK’da Toplam Faktör Verimliliğindeki Değişimin Analizi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
31.10.2006 İsmail ARSLAN Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KAYMAKÇI TTK Üzülmez Müessesesi Kömür Damarlarının Metan Gazı İçeriklerinin Belirlenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
29.06.2007 İdris ZIRH Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU Emet Kolemanit Cevherinin Öğütülebilirliğinin İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
19.07.2007 Tülay SUİÇMEZ Doç. Dr. Sait KIZGUT Kömürün Petrografik Bileşenlerinin Seçimli Olarak Ayrılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
16.07.2008 Sefa ALBAYRAK Doç. Dr. Sait KIZGUT Amasra B Sahası Taşkömürlerinin Karakterizasyonu Ve Öğütülebilirliği Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
20.10.2008 Okan TAŞÇAKMAK Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZARSLAN Granit Kaya Kütlesinde Yüksek Basınçlı Yer Altı Gaz Depolama Yapılarında Duraylılığın İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
27.05.2009 Dinçer ACUN Yrd. Doç. Dr. Melih GENİŞ Amasra-Tarlaağzı Kuyusu Çevre Kaya Özellikleri Ve Duraylılığının İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
27.05.2009 Eren SOYER Yrd. Doç. Dr. Olgay YARALI Kayaçların Dayanım Ve Petrografik Özelliklerinin Delinebilirliğine Etkisinin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
01.03.2010 Evrim AKKAŞ Prof. Dr. Nuri A. AKÇIN Gelik İşletmesi’nde Kullanılan Kollu Galeri Açma Makinasının Performansına Etki Eden Etkenlerin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
20.08.2010 Anıl KANDEMİR Yrd. Doç. Dr. Olgay YARALI Kayaçların Delinebilirlik, Aşındırıcılık Ve Petrografik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
19.10.2010 Tahir DİLEKÇİ Yrd. Doç. Dr. Alaaddin ÇAKIR TTK Kozlu Müessesi Ocakları Havalandırma Şebekesinin KAZEMARU Havalandırma Programı Kullanılarak Çözümlenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
08.03.2011 Erdal KARA Doç. Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU Refrakter Atıklarının ve Vitrifiye Iskartalarının Öğütebilirlik Özelliklerinin İncelenmesi Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
08.02.2012 İlyas DOĞAN Doç. Dr. Tuğrul ÜNLÜ Taban Yolu Tahkimatı Olarak Geçme (TH) Bağ Uygulamaları ve Performans Değerlendirmeleri. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

28.06.2012

Selma DOĞAN

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZARSLAN
Yrd. Doç. Dr. Hülya K. ÇITIROĞLU

Su Yapıları İçin Kaya Malzemesi Uygunluk Ölçütlerinin Geliştirilmesi ve Zonguldak-Filyos Vadisi Uygulaması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
08.08.2012 Hasan Ali TANER Prof. Dr. İhsan TOROĞLU Mermer Atıklarının Karıştırmalı Değirmende Mikronize Öğütülebilirliğinin Araştırılması Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.10.2012 Mutlu Sekan BÜLBÜL Yrd.Doç. Dr. Mehmet Erdinç BİLİR Kil İçeren Kayaçların Şişme Davranışının Araştırılması ve Görgül Tahkimat Tasarımı. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.10.2012 Utku SAKIZ Prof. Dr. Hasan GERÇEK Sığ Tünellerde Duraylılığı Etkileyen Faktörlerin ve Yenilme Mekanizmalarının İncelenmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
04.10.2012 Berdan ÇOLAK Doç. Dr. Melih GENİŞ Gökgöl Mağarası Duraylılığının Analitik ve Sayısal Çözümleme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi. Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

28.12.2012

Ali Utku ÖZTÜRK

Prof. Dr. Sait KIZGUT

Ferrokrom Cüruflarından Geri Kazanılan Ferrokrom Ön Konsantrelerinin Manyetik Ayırma İle Değerlendirilmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

09.04.2013

Halil Yalçın AYDINER

Yrd.Doç.Dr. Ahmet ÖZARSLAN

Derin Kömür Madenlerinde Pompajlı Hidroelektrik Santral Alt Rezervuar Su Depolama Uygulamaları İçin Ana Galerilerde Duraylılığın İncelenmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

20.08.2013

Mehmet BİLEN

Prof. Dr. Sait KIZGUT

Eren Enerji Zonguldak Termik Santrali Küllerinin Yanmamış Karbon Bakımından Değerlendirilmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

20.08.2013

Alper ÖKTEM

Doç. Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU

Zonguldak Havzası Bağlık - İnağzı Kömür Özelliklerinin Derinliğe Bağlı Değişimi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

20.08.2013

Tuğçe Hilal ALAGÖZ

Prof. Dr. Sait KIZGUT

Karasu Sahil Kumlarından Ağır Minerallerin Kazanılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 

08.10.2013

 

Barış AKKAYA

 

 

Prof. Dr. İhsan TOROĞLU

 

Eren Enerji Termik Santrali Uçucu Küllerinin Çimento Katkı Maddesi Olarak Kullanımının Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 30.12.2013

 Ekin KÖKEN

 Prof. Dr. Hasan GERÇEK

 Zonguldak Havzası Uzunayakları İçin Bir Göçebilirlik Sınıflamasının Yapılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 02.01.2014

 Haşim DURU

 Yrd. Doç. Dr. Olgay YARALI

 Cerchar Aşıdırıcılık Deneyini Etkileyen Parametrelerin belirlenmesi

 

Özet için tıklayınız...

 

Click for Abstract...

 

 

 

 

Maden Mühendisliği ABD Doktora Tez İçerikleri

Mezuniyet
Tarihi

Adı Soyadı

Danışman

Tez Konusu

Özet

Abstract

14.09.1998

Erdoğan KAYMAKÇI 

Prof.Dr. Vedat DIDARI

Zonguldak Havzası Kömür Damarlarına Uygulanabilecek Bir Kendiliğinden Yanmaya Doğal Yatkınlığı Değerlendirme Tekniğinin Geliştirilmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

14.09.1998

Kenan ÇOLAK

Prof.Dr. Yadigar V.MÜFTÜOGLU

Zonguldak Havzası Kömür Kayaçlarının Dayanım ve Deformasyon Anizotropisinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

30.07.1999

Olgay YARALI

Prof.Dr. Hasan GERÇEK

Kaya Malzemesinin Kohezyonunun Doğrudan Tayininde Bir Deney Yönteminin Geliştirilmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

29.09.2000

Aysen YAVUZDOGAN

Doç.Dr. Ihsan TOROGLU

Karadeniz Kömürlerinin Koklaşma Özelliklerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

05.10.2001

M. Erdinç BILIR

Prof.Dr. Yadigar V.MÜFTÜOGLU

Bazı Deney Parametrelerinin Yapay Örneklerin Üç Eksenli Şişme Davranışına Etkilerinin Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

01.03.2002

Nergiz SAHIN

Prof.Dr. Vedat DIDARI

Yanma Ürünü Gazların İncelenmesi Yoluyla Kömürün Kendiliğinden Yanmaya Yatkınlığının Saptanması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

04.09.2002

Melih GENIS

Prof.Dr. Hasan GERÇEK

Geometrik Tasarım Değiştirgelerinin Derin Yer altı Açıklıklarında Yenilme Bölgesinin Boyutlarına Etkilerinin Statik ve Dinamik Koşullarda Araştırılması.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

27.12.2002

Ahmet ÖZARSLAN

Prof.Dr. Hasan GERÇEK

Yer altı Tuz Madenleri İçin Endüstriyel Atik Depolama Ölçütlerinin Geliştirilmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

12.03.2003

Celaleddin Cengiz PILEVNELI

Yrd.Doç.Dr. Sait KIZGUT

Bilyeli Bir Karıştırmalı Değirmende İnce Boyutlu Klinker Öğütmesinin İncelenmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

21.07.2003

Alaaddin ÇAKIR

Prof.Dr. Vedat DIDARI

Zonguldak Havzası Kömür Damarlarından Elde Edilecek Kendiliğinden Yanma Verilerinin Bir Uzman Sistem Programı İle Değerlendirilmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

21.01.2004

Kebire KEL

Prof.Dr. Nuri A. AKÇIN

Zonguldak Havzası Kömür Çevre Kayaçlarının Kazılabilirliğinin İncelenmesi.

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

16.07.2008

Selçuk SAMANLI

Yrd.Doç.Dr. Dilek ÇUHADAROĞLU

Prof. Dr. Yaşar UÇBAŞ

Zonguldak-Çatalağzı Termik Santralı Katı Fosil Yakıtı Öğütme Kinetiğinin Araştırılması

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

23.07.2009

Hasan HACIFAZLIOĞLU

Prof.Dr. Ihsan TOROGLU

İnce Boyutlu Kömürlerin Flotasyonu İçin Yeni Bir Flotasyon Makinesinin (Siklojet Hücresinin) Geliştirilmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

23.07.2009

Nihal EKMEKÇİ

Prof.Dr. Nuri A. AKÇIN

Ocak Lokomotiflerinde Tahrik Mili Yenilme Nedenlerinin İncelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

16.02.2010

Kemal BARIŞ

Prof.Dr. Vedat DIDARI

Farklı Kömürleşme Derecesine Sahip Kömürlerde Düşük Sıcaklık Oksidasyonu

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

16.02.2010

Okan SU

Prof.Dr. Nuri A. AKÇIN

Kalem Uçlu Keskilerle Kayaç Kesme Mekanizmasının Üç Boyutlu Sayısal Modellemesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...

 01.09.2013

 

Özgür YILMAZ

 

Doç. Dr. Tugrul ÜNLÜ

 

Galerilerde Patlatma İle Parçalanma Mekanizmasının Sayısal Yöntemle Modellenmesi Ve Arazi Uygulamalarıyla İrdelenmesi

Özet için tıklayınız... Click for Abstract...
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin