Öğrenci
Tez Savunma Sınavında Başarılı Olan Öğrencilerin Yapacağı İşlemler ve Tezlerinin Enstitüye Teslimi

Tez sınav sonucu başarılı olan ve tez sınavının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde, jürinin istediği düzeltmeleri yerine getiren öğrencinin mezuniyet işlemlerinin tamamlanabilmesi için;

a) BEÜ Enstitü Kütüphanesine, ABD kütüphanesine ve BEÜ Merkez Kütüphanesine gönderilmek üzere ciltlenmiş (cilt yaptırılmadan önce Enstitü’nün onayı alınmalıdır) ve iç kapak sayfası jüri üyelerince imzalanmış 5 adet tezin,

b) YÖK’e gönderilmek üzere, YÖK tarafından hazırlanmış kılavuza uygun olarak elektronik CD ortamında hazırlanan 2 adet CD’nin (içinde “Tez” in tamamı bir pdf dosyası ile “Özet” sayfalarının bir pdf dosyası olmak üzere iki pdf dosyasının bulunduğu CD. CD’nin etiketine tezin başlığı, yazarın adı, Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü yazılmalıdır. Etiketlenmiş CD’nin darbeye dayanıklı bir CD kutusuna koyulması gerekmektedir.),

c) Tez sınav jürisi tarafından imzalanarak onaylanan iç kapak sayfasının fotokopisi,

d) Doldurulup imzalanmış üzerinde referans numarası olan tez veri giriş formunun 2 kopyası,

e) Doldurulup imzalanmış “Tezlerin Çoğaltılması ve Yayımı İzin Belgesi”

f) Telif hakkı tez yazarına ait olan tezler için izin belgesinin elektronik kopyası

g) Telif hakkı yükseköğretim kurumuna ait olan tezler için izin belgesinin elektronik kopyası,

h) Mezuniyet formu,

i) Öğrencilerin dosyalarında bulunan orjinal evraklarını ve mezuniyet belgelerini Enstitümüzden teslim alabilmeleri için İlişik Kesme Formunu ilgili birimlere onaylatıp bir zarf içinde enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.

Yükseköğretim Kurumlarında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İnternet Ortamından Derlenmesi Hakkında Klavuza buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin