Öğrenci
Bilim Kodları

Okuduğunuz (ya da okuduğunuza en yakın olan) ABD'na ait anabilim dalları ve bu anabilim dallarına bağlı bilim dallarının kodları gösterilmiştir. Tezinizle ilgili bilim dalını görebiliyorsanız bu bilim kodunu, göremiyorsanız 00 haneleriyle biten anabilim dalı kodunu kısa tez özetlerine yazınız.

 • BİYOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİLİM KODLARI

401.01.00.GENEL BİYOLOJİ (Anabilim Dalı)

401.01.01.Radyo Biyoloji (Bilim Dalı)

401.01.02 Evolüsyon (Bilim Dalı)

401.01.03.Genetik (Bilim Dalı)

401.01.04.Mikrobiyoloji (Bilim Dalı)

401.01.05.Biyokimya (Bilim Dalı)

401.01.06.Sitoloji (Bilim Dalı)

401.02.00.MOLEKÜLER BİYOLOJİ (Anabilim Dalı)

401.02.01.Hücre Biyolojisi (Bilim Dalı)

401.02.02 Moleküler Genetik (Bilim Dalı)

401.03.00.BOTANİK (Anabilim Dalı)

401.03.01.Bitki Morfolojisi ve Anatomisi (Bilim Dalı)

401.03.02 Bitki Fizyolojisi (Bilim Dalı)

401.03.03.Bitki Ekolojisi-Bitki Coğrafyası (Bilim Dalı)

401.03.04.Bitki Sistematiği (Bilim Dalı)

401.04.00.ZOOLOJİ (Anabilim Dalı)

401.04.01.Hayvan Morfolojisi ve Anatomisi (Bilim Dalı)

401.04.02.Hayvan Fizyolojisi (Bilim Dalı)

401.04.03.Hayvan Ekolojisi-Zoo Coğrafya (Bilim Dalı)

401.04.04.Hayvan Sistematiği (Bilim Dalı)

401.05.00.HİDROBİYOLOJİ (Anabilim Dalı)

401.05.01.Deniz Biyolojisi (Bilim Dalı)

401.05.02.Limnoloji (Bilim Dalı)

401.05.03.Su Ürünleri (Bilim Dalı)

 

 • ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

615.01.00.ÇEVRE BİLİMLERİ (Anabilim Dalı)  

615.01.01.Çevre Kimyası (Bilim Dalı)  

615.01.02.Çevre Mikrobiyolojisi (Bilim Dalı)

615.02.00.ÇEVRE TEKNOLOJİSİ (Anabilim Dalı)  

615.02.01.Su Kirlenmesi ve Kontrolu (Bilim Dalı)  

615.02.02.Hava Kirlenmesi ve Kontrolu (Bilim Dalı)  

615.02.03.Katı Artıklar (Bilim Dalı)  

615.02.03.Katı Artıklar (Bilim Dalı)

 

 • ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

608.01.00.ELEKTRİK MAKİNALARI (Anabilim Dalı)  

608.01.01.Genelleştirilmiş Elektrik Makinaları Teorisi (Bilim Dalı)  

608.01.02.Elektrik Makinalarının Kontrolu (Bilim Dalı)  

608.01.03.Elektrik Makinaları Tasarımı (Bilim Dalı)  

608.01.04.Özel Elektrik Makinaları (Bilim Dalı)  

608.01.05.Güç Elektroniği (Bilim Dalı)  

608.01.06.Elektrik Enerjisi Kullanımı (Bilim Dalı)

608.02.00.ELEKTRİK TESİSLERİ (Anabilim Dalı)  

608.02.01.Enerji Sistemleri Analizi (Bilim Dalı)  

608.02.02.Enerji Sistemleri Dinamiği ve Kontrolü (Bilim Dalı)  

608.02.03.Enerji İletimi (Bilim Dalı)

608.02.04.Enerji Dağıtımı (Bilim Dalı)  

608.02.05.Enerji Sistemleri Koruması (Bilim Dalı) 

608.02.06.İzolasyon Koordinasyonu (Bilim Dalı) 

608.02.07.Yüksek Gerilim Tekniği (Bilim Dalı)

608.03.00.ELEKTRONİK (Anabilim Dalı)

608.03.01.Elektronik Devre Elemanları ve Sistemler (Bilim Dalı)  

608.03.02.Mikro - Elektronik (Bilim Dalı)  

608.03.03.Opto ve Gaz Ortamı Elektroniği (Bilim Dalı)  

608.03.04.Biyo - Elektronik (Bilim Dalı)

608.04.00.TELEKOMÜNİKASYON (Anabilim Dalı)  

608.04.01.Antenler (Bilim Dalı)  

608.04.02.Propagasyon (Bilim Dalı)  

608.04.03.Enformasyon ve Kodlama Teorisi (Bilim Dalı)  

608.04.04.Komünikasyon Teorisi (Bilim Dalı)  

608.04.05.Komünikasyon Sistemleri (Bilim Dalı)  

608.04.06.İşaret İşleme (Bilim Dalı)  

608.04.07.Akustik (Bilim Dalı)  

608.04.08.Optik Bilgi İşleme (Bilim Dalı)

608.05.00.DEVRELER VE SİSTEMLER TEORİSİ (Anabilim Dalı)  

608.05.01.Aktif ve Pasif Elektrik Devrele (Bilim Dalı)  

608.05.02.Sistem Optimizasyonu (Bilim Dalı)  

608.05.03.Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Sistemler (Bilim Dalı)  

608.05.04.Bilgisayar Destekli Tasarım (Bilim Dalı)

608.06.00.ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ (Anabilim Dalı)  

608.06.01.Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği (Bilim Dalı)

 

 • FİZİK BİLİM KODLARI

404.01.01.Genel Fizik (Bilim Dalı)

404.02.00.YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Anabilim Dalı)  

404.02.01.Yüksek Enerji Fiziği (Bilim Dalı)  

404.02.02.Plazma Fiziği (Bilim Dalı)

404.03.00.ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Anabilim Dalı)  

404.03.01.Atom ve Molekül Fiziği (Bilim Dalı)

404.04.00.NÜKLEER FİZİK (Anabilim Dalı)  

404.04.01.Nükleer Fizik (Bilim Dalı)

404.05.00.KATIHAL FİZİĞİ (Anabilim Dalı)  

404.05.01.Katıhal Fiziği (Bilim Dalı)

404.06.00.MATEMATİKSEL FİZİK (Anabilim Dalı)  

404.06.01.Matematiksel Fizik (Bilim Dalı)

 

 • GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

616.01.00.JEODEZİ (Anabilim Dalı)  

616.01.01.Matematiksel Jeodezi (Bilim Dalı)  

616.01.02.Fiziksel Jeodezi (Bilim Dalı)  

616.01.03.Uydu Jeodezisi (Bilim Dalı)  

616.01.04.Dengeleme Hesabı (Bilim Dalı)

616.02.00.FOTOGRAMETRİ (Anabilim Dalı)  

616.02.01.Genel Fotogrametri (Bilim Dalı)  

616.02.02.Analitik Fotogrametri (Bilim Dalı)  

616.02.03.Fotogrametrik Nirengi (Bilim Dalı)  

616.02.04.Uzaktan Algılama (Bilim Dalı)

616.03.00.ÖLÇME TEKNİĞİ (Anabilim Dalı)  

616.03.01.Ölçme (Bilim Dalı)  

616.03.02.Mühendislik Ölçmeleri (Bilim Dalı)

616.04.00.KARTOĞRAFYA (Anabilim Dalı)  

616.04.01.Matematiksel Kartoğrafya (Bilim Dalı)  

616.04.02.Kartoğrafya (Bilim Dalı)  

616.04.03.Tematik Kartoğrafya (Bilim Dalı)

616.05.00.KAMU ÖLÇMELERİ (Anabilim Dalı)  

616.05.01.Kadastro Bilgisi (Bilim Dalı)  

616.05.02.Kentsel Alan Düzenleme (Bilim Dalı)  

           616.05.03.Arazi Tapulaştırma (Bilim Dalı)  

616.05.04.Arazi Bilgi Sistemleri (Bilim Dalı)

 

 • İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

624.01.00.GEOTEKNİK (Anabilim Dalı)  

624.01.01.Zemin Mekaniği (Bilim Dalı)  

624.01.02.Temel Mühendisliği (Bilim Dalı)  

624.01.03.Zemin Dinamiği (Bilim Dalı)

624.02.00.HİDROLİK (Anabilim Dalı)  

624.02.01.Hidromekanik (Bilim Dalı)  

624.02.02.Su Kaynakları (Bilim Dalı)  

624.02.03.Kıyı Liman (Bilim Dalı) 624.03.00.YAPI (Anabilim Dalı)  

624.03.01.Yapı (Bilim Dalı)

624.04.00.ULAŞTIRMA (Anabilim Dalı)  

624.04.01.Karayolu Ulaştırması (Bilim Dalı)  

624.04.02.Demiryolu Ulaştırması (Bilim Dalı)  

624.04.03.Hava Ulaştırması (Bilim Dalı)  

624.04.04.Deniz Ulaştırması (Bilim Dalı)

624.05.00.YAPI MALZEMESİ (Anabilim Dalı)  

624.05.01.Yapı Malzemesi (Bilim Dalı)

624.06.00.YAPI İŞLETMESİ (Anabilim Dalı)  

624.06.01.Yapı İşletmesi (Bilim Dalı)

 

 • JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

606.01.00.GENEL JEOLOJİ (Anabilim Dalı)  

606.01.01.Yapısal Jeoloji - Tektonik (Bilim Dalı)  

606.01.02.Sedimantoloji-Sedimanter Petrografi (Bilim Dalı)  

606.01.03.Stratigrafi (Bilim Dalı)  

606.01.04.Paleontoloji (Bilim Dalı)

606.02.00.MİNERALOJİ - PETROGRAFİ (Anabilim Dalı)  

606.02.01.Mineraloji (Bilim Dalı)  

606.02.02.Petrografi (Bilim Dalı)

606.03.00.MADEN YATAKLARI - JEOKİMYA (Anabilim Dalı)  

606.03.01.Maden Yatakları (Bilim Dalı)  

606.03.02 Jeokimya (Bilim Dalı)  

606.03.03.Petrol Jeolojisi (Bilim Dalı)

606.04.00.UYGULAMALI JEOLOJİ (Anabilim Dalı)  

606.04.01.Mühendislik Jeolojisi (Bilim Dalı)  

606.04.02.Hidrojeoloji (Bilim Dalı)  

606.04.03.Matematiksel Jeoloji (Bilim Dalı)

 

 • KİMYA BİLİM KODLARI

405.01.00.ANORGANİK KİMYA (Anabilim Dalı)  

405.01.01.Anorganik Kimya (Bilim Dalı)

405.02.00.ORGANİK KİMYA (Anabilim Dalı)  

405.02.01.Organik Kimya (Bilim Dalı)

405.03.00.ANALİTİK KİMYA (Anabilim Dalı)  

405.03.01.Analitik Kimya (Bilim Dalı)

405.04.00.FİZİKOKİMYA (Anabilim Dalı)  

405.04.01.Fizikokimya (Bilim Dalı)  

405.04.02.Polimer Kimyası (Bilim Dalı)  

405.04.03.Nükleer Kimya (Bilim Dalı)

405.05.00.BİYOKİMYA (Anabilim Dalı)  

405.05.01.Biyokimya (Bilim Dalı)

 

 • MADEN MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

607.01.00.MADEN İŞLETMESİ (Anabilim Dalı)  

607.01.01.Maden İşletme Metodları (Bilim Dalı)  

607.01.02.Kaya Mekaniği (Bilim Dalı)  

607.01.03.Maden Mekanizasyonu (Bilim Dalı)  

607.01.04.Madenlerde Havalandırma ve Emniyet (Bilim Dalı)  

607.01.05.Maden Ekonomisi (Bilim Dalı)

607.02.00.CEVHER HAZIRLAMA (Anabilim Dalı)  

607.02.01.Hazırlama İşlemleri (Bilim Dalı)  

607.02.02.Boyut Küçültme ve Sınıflandırma (Bilim Dalı)  

607.02.03.Zenginleştirme Yöntemleri (Bilim Dalı)  

607.02.04.Flotasyon ve Flokülasyon (Bilim Dalı)  

607.02.05.Aglomerasyon (Bilim Dalı)  

607.02.06.Kimyasal Madencilik (Bilim Dalı)  

607.02.07.Kömür Hazırlama ve Yıkama (Bilim Dalı)  

607.02.08.Zenginleştirme Sonrası İşlemler (Bilim Dalı)  

607.02.09.Proses ve Tesis Tasarımı (Bilim Dalı)

 

 • MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

625.01.00.MAKİNA TEORİSİ VE DİNAMİĞİ (Anabilim Dalı)  

625.01.01.Mekanizma Tekniği (Bilim Dalı)  

625.01.02 Makine Dinamiği (Bilim Dalı)  

625.01.03.Sistem Dinamiği ve Kontrol (Bilim Dalı)  

625.01.04.Mekanik Titreşimler ve Gürültü (Bilim Dalı)  

625.01.05.Taşıt Tekniği (Bilim Dalı)  

625.01.06.Tekstil Makinaları (Bilim Dalı)  

625.01.07.Tarım Makinaları (Bilim Dalı)

625.02.00.KONSTRÜKSİYON VE İMALAT (Anabilim Dalı)  

625.02.01.Makina Elemanları (Bilim Dalı)  

625.02.02.Makina Tasarımı (Bilim Dalı)  

625.02.03.Teknik Resim (Bilim Dalı)  

625.02.04.Takım Tezgahları (Bilim Dalı)  

625.02.05.Üretim Yöntemleri (Bilim Dalı)  

625.02.06.Üretim Planlaması ve Kontrolü (Bilim Dalı)  

625.02.07.Bilgisayar Yardımıyla Tasarım ve Üretim (Bilim Dalı)

625.03.00.MEKANİK (Anabilim Dalı)  

625.03.01.Katı Cisimler Mekaniği (Bilim Dalı)  

625.03.02.Mukavemet (Bilim Dalı)

625.04.00.TERMODİNAMİK (Anabilim Dalı)  

625.04.01.Termodinamik (Bilim Dalı)  

625.04.02.Isı ve Madde Transferi ve Uygulamaları (Bilim Dalı)  

625.04.03.Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları (Bilim Dalı)  

625.04.04.Yakıt ve Yanma (Bilim Dalı)  

625.04.05.Isı Tekniği (Bilim Dalı)

625.05.00.ENERJİ (ISI AKIŞKAN) (Anabilim Dalı)  

625.05.01.Konvansiyonel Güç Sistemleri Teknolojisi (Bilim Dalı)  

625.05.02.Enerji Ekonomisi (Bilim Dalı)  

625.05.03.İçten Yanmalı Motorlar (Bilim Dalı)  

625.05.04.Yenilenebilir Enerji Sistemleri (Bilim Dalı)  

625.05.05.Nükleer Teknoloji (Bilim Dalı)

 

 • MATEMATİK BİLİM KODLARI

403.01.00.CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Anabilim Dalı)  

403.01.01.Cebir ve Sayılar Teorisi (Bilim Dalı)

403.02.00.GEOMETRİ (Anabilim Dalı)  

403.02.01.Geometri (Bilim Dalı)

403.03.00.ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Anabilim Dalı)  

403.03.01.Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi (Bilim Dalı)

403.04.00.TOPOLOJİ (Anabilim Dalı)  

403.04.01.Topoloji (Bilim Dalı)

403.05.00.MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK (Anabilim Dalı)  

403.05.01.Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik (Bilim Dalı)

403.06.00.UYGULAMALI MATEMATİK (Anabilim Dalı)  

403.06.01.Uygulamalı Matematik (Bilim Dalı)

 

 • METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BİLİM KODLARI

604.01.00.ÜRETİM METALURJİSİ (Anabilim Dalı)  

604.01.01.Üretim Metalurjisi (Bilim Dalı)  

604.01.02.Metalurjik Önişlemler (Bilim Dalı)  

604.01.03.Seramik ve Rekraterler (Bilim Dalı)

604.02.00.MALZEME BİLİMİ (Anabilim Dalı)  

604.02.01.Malzeme Mühendisliği (Bilim Dalı)  

604.02.02.Fiziksel Metalurji (Bilim Dalı)  

604.02.03.Mekanik Metalurji (Bilim Dalı)  

604.02.04.Döküm Metalurjisi (Bilim Dalı)  

604.02.05.Korozyon ve Korozyondan Korunma (Bilim Dalı)  

604.02.06.Kaynak Metalurjisi (Bilim Dalı)  

604.02.07.Malzeme Bilimi (Bilim Dalı)  

604.02.08.Ekonomik Metalurji (Bilim Dalı)

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin