Yrd.Doç.Dr. CAN MURAT DİKMEN
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilim Dalı
Fonksiyonlar Teorisi ve fonksiyonel Analiz
Çalışma Alanları
Fonksiyonel Analiz, İntegral Denklemler, Zaman Skalası
e - Posta
canmuratdikmenhotmail.com
{'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 1, 'BOLUM': None, 'OKUL_ADRES': 'İzmir /Konak', 'MEZUNIYET_YIL': 1985, 'OKUL_AD': 'Kestelli ilköğretim Okulu'}, {'OKUL_TUR': 2, 'BOLUM': None, 'OKUL_ADRES': 'İzmir /Alsancak', 'MEZUNIYET_YIL': 1989, 'OKUL_AD': 'İzmir Atatürk Lisesi'}, {'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Matematik', 'OKUL_ADRES': 'İzmir/Bornova', 'MEZUNIYET_YIL': 1994, 'OKUL_AD': 'Ege Üniversitesi'}, {'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Mathematics', 'OKUL_ADRES': 'İngiltere/Manchester', 'MEZUNIYET_YIL': 1997, 'OKUL_AD': 'The University of Manchester'}, {'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Mathematics', 'OKUL_ADRES': 'İngiltere/Manchester', 'MEZUNIYET_YIL': 2000, 'OKUL_AD': 'The University of Manchester'}], 'PersonelYdl': [{'Konusma': 3, 'Okuma': 3, 'Yazma': 3, 'Dil': 2, 'DilAd': 'İngilizce'}], 'Okul': 'Fen-Edebiyat Fakültesi', 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'XIX.Ulusal MAtematik Sempozyumu', 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 8, 22), 'ADRES': 'Kütahya Dumlupınar Üniversitesi', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': 'Analitik Çekirdekli Positive integral Operatörler', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 8, 25)}], 'Unvan': {'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'PERSONELs': [], 'EntityState': 1, 'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'EntityKey': None, 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'ID': 0, 'PID': None}, 'PersonelBasari': [], 'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'Çiğdem ERDEM', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2007, 'Aciklama': 'Sınırlı Varyasyon Çekirdekli İntegral Operatörleri'}, {'Ogrenci': 'Taylan ÇİFTÇİ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri'}, {'Ogrenci': 'Fuat YENER', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri Üzerine'}, {'Ogrenci': 'Yasin KESMEN', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler'}, {'Ogrenci': 'Burcu TÜRK', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri'}, {'Ogrenci': 'Hakan Murat ARSLAN', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine'}, {'Ogrenci': 'Gökhan AĞAÇ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine'}, {'Ogrenci': 'Muhammet GÜLER', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2012, 'Aciklama': 'İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi'}], 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'The University of Manchester', 'Yil': 1997, 'Aciklama': 'Positive İntegral Operators with Analytic Kernels'}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'The University of Manchester', 'Yil': 2000, 'Aciklama': 'The Hille Tamarkin Programme'}], 'PersonelGorevler': [{'GOREV': 'Bölüm Başkan Yardımcılığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2011, 9, 11), 'BITIS': datetime.date(2013, 8, 17)}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'Positive Integral Operators with Analytic Kernels', 'LINK': 'http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2011/ijma-33-36-2011/dikmenIJMA33-36-2011.pdf', 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN', 'ULUSAL': None, 'INDIS': None, 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Analysis', 'TARIH': datetime.date(2011, 3, 24)}, {'AD': 'Positive integral Operators with Analytic Kernels', 'LINK': 'http://www.arastirmax.com/makale-yazarlar%C4%B1/can-murat-dikmen', 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN', 'ULUSAL': True, 'INDIS': None, 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences', 'TARIH': datetime.date(2006, 12, 1)}, {'AD': 'ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME-SCALES', 'LINK': 'http://web.mst.edu/~akine/papers/akdigr.pdf', 'ISIMLER': 'Said Grace, Elvan Akın, Can Murat Dikmen', 'ULUSAL': False, 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Dynamic Systems and Applications', 'TARIH': datetime.date(2014, 12, 21)}, {'AD': 'Factorisation of positive definite operators', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007/s00013-008-2393-6', 'ISIMLER': 'Can Murat Dikmen, John B. Reade', 'ULUSAL': None, 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Archiv Der Mathematik', 'TARIH': datetime.date(2008, 9, 10)}], 'Personel': {'UNVAN_ID': 3, 'AnabilimDalı': 'Fonksiyonlar Teorisi ve fonksiyonel Analiz', 'BOLUM_KOD': 305, 'TUMBLR': None, 'LINKEDIN': None, 'E_POSTA': 'canmuratdikmen@karaelmas.edu.tr', 'E_POSTA_BEUN': 'canmuratdikmen@beun.edu.tr', 'BEHANCE': None, 'Soyad': 'DİKMEN', 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 3, 'FAKS': 3722574181, 'TWITTER': None, 'KEY_WORDS': 'Zaman Skalası, Dinamik denklemler, Özdeğerler, asimptotik yaklaşım', 'FACEBOOK': None, 'BILIM_KOLU': 'Fonksiyonel Analiz', 'GITHUB': None, 'MYSPACE': None, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Fonksiyonel Analiz, İntegral Denklemler, Zaman Skalası', 'FLICKR': None, 'TEL_DAHILI': 1755, 'KISISEL_WEB': 'http://web.beun.edu.tr/matematik/canmuratdikmen/', 'E_POSTA_2': 'canmuratdikmen@hotmail.com', 'ILGI_ALANLARI': 'İntegral Operatörler, Reel Analiz', 'LINK': 'canmuratdikmen', 'VIMEO': None, 'YOUTUBE': None, 'FRIENDFEED': None, 'Akademik': True, 'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3722574010, 'Ad': 'CAN MURAT', 'GOOGLEPLUS': None, 'ANA_DIL': None}, 'yonetilendtez': [], 'PersonelUnvanlar': [{'Tarih': datetime.date(2001, 6, 11), 'Alan': 'Fonksiyonlar teorisi ve Fonksiyonel Analiz', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent', 'UnvanId': 52, 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç. '}, {'Tarih': datetime.date(2001, 2, 20), 'Alan': 'Matematik', 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi ', 'UnvanId': 7, 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. '}], 'PersonelUyelikler': [], 'Bolum': 'Matematik Bölümü ', 'PersonelProjeler': [], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'Çiğdem ERDEM', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2007, 'Aciklama': 'Sınırlı Varyasyon Çekirdekli İntegral Operatörleri'}, {'Ogrenci': 'Taylan ÇİFTÇİ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri'}, {'Ogrenci': 'Fuat YENER', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri Üzerine'}, {'Ogrenci': 'Yasin KESMEN', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler'}, {'Ogrenci': 'Burcu TÜRK', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri'}, {'Ogrenci': 'Hakan Murat ARSLAN', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine'}, {'Ogrenci': 'Gökhan AĞAÇ', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine'}, {'Ogrenci': 'Muhammet GÜLER', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2012, 'Aciklama': 'İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi'}], 'yerelmakale': [{'AD': 'Positive integral Operators with Analytic Kernels', 'LINK': 'http://www.arastirmax.com/makale-yazarlar%C4%B1/can-murat-dikmen', 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN', 'ULUSAL': True, 'INDIS': None, 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences', 'TARIH': datetime.date(2006, 12, 1)}], 'PersonelEtkinlik': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/canmuratdikmen', 'umakale': [{'AD': 'Positive Integral Operators with Analytic Kernels', 'LINK': 'http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2011/ijma-33-36-2011/dikmenIJMA33-36-2011.pdf', 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN', 'ULUSAL': None, 'INDIS': None, 'TUR': None, 'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Analysis', 'TARIH': datetime.date(2011, 3, 24)}, {'AD': 'ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME-SCALES', 'LINK': 'http://web.mst.edu/~akine/papers/akdigr.pdf', 'ISIMLER': 'Said Grace, Elvan Akın, Can Murat Dikmen', 'ULUSAL': False, 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Dynamic Systems and Applications', 'TARIH': datetime.date(2014, 12, 21)}, {'AD': 'Factorisation of positive definite operators', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007/s00013-008-2393-6', 'ISIMLER': 'Can Murat Dikmen, John B. Reade', 'ULUSAL': None, 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Archiv Der Mathematik', 'TARIH': datetime.date(2008, 9, 10)}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi

  Muhammet GÜLER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2012

 2. Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine

  Hakan Murat ARSLAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2011

 3. Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine

  Gökhan AĞAÇ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2011

 4. Pozitif İntegral Operatörleri Üzerine

  Fuat YENER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2010

 5. Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri

  Burcu TÜRK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2010

 6. Pozitif İntegral Operatörleri

  Taylan ÇİFTÇİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2008

 7. Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler

  Yasin KESMEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2008

 8. Sınırlı Varyasyon Çekirdekli İntegral Operatörleri

  Çiğdem ERDEM Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2007

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN, "Positive integral Operators with Analytic Kernels"

  Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Said Grace, Elvan Akın, Can Murat Dikmen, "ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME-SCALES"

  Dynamic Systems and Applications 2014

 2. Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN, "Positive Integral Operators with Analytic Kernels"

  International Journal of Mathematical Analysis 2011

 3. Can Murat Dikmen, John B. Reade, "Factorisation of positive definite operators"

  Archiv Der Mathematik 2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN, "XIX.Ulusal MAtematik Sempozyumu"

  Analitik Çekirdekli Positive integral Operatörler , Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - 25 Ağu. 2006