Yrd.Doç.Dr. CAN MURAT DİKMEN
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilim Dalı
Fonksiyonlar Teorisi ve fonksiyonel Analiz
Çalışma Alanları
Fonksiyonel Analiz, İntegral Denklemler, Zaman Skalası
e - Posta
canmuratdikmenhotmail.com
{'yonetilendtez': [], 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'Yazma': 3, 'Dil': 2, 'Konusma': 3, 'DilAd': 'İngilizce'}], 'Bolum': 'Matematik Bölümü ', 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'MEZUNIYET_YIL': 1985, 'BOLUM': None, 'OKUL_ADRES': 'İzmir /Konak', 'OKUL_AD': 'Kestelli ilköğretim Okulu', 'OKUL_TUR': 1}, {'MEZUNIYET_YIL': 1989, 'BOLUM': None, 'OKUL_ADRES': 'İzmir /Alsancak', 'OKUL_AD': 'İzmir Atatürk Lisesi', 'OKUL_TUR': 2}, {'MEZUNIYET_YIL': 1994, 'BOLUM': 'Matematik', 'OKUL_ADRES': 'İzmir/Bornova', 'OKUL_AD': 'Ege Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 4}, {'MEZUNIYET_YIL': 1997, 'BOLUM': 'Mathematics', 'OKUL_ADRES': 'İngiltere/Manchester', 'OKUL_AD': 'The University of Manchester', 'OKUL_TUR': 5}, {'MEZUNIYET_YIL': 2000, 'BOLUM': 'Mathematics', 'OKUL_ADRES': 'İngiltere/Manchester', 'OKUL_AD': 'The University of Manchester', 'OKUL_TUR': 6}], 'PersonelProjeler': [], 'yerelmakale': [{'YAYIN_AD': 'Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences', 'LINK': 'http://www.arastirmax.com/makale-yazarlar%C4%B1/can-murat-dikmen', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'AD': 'Positive integral Operators with Analytic Kernels', 'TARIH': datetime.date(2006, 12, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN'}], 'PersonelBasari': [], 'yonetilenytez': [{'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Çiğdem ERDEM', 'Yil': 2007, 'Aciklama': 'Sınırlı Varyasyon Çekirdekli İntegral Operatörleri', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Taylan ÇİFTÇİ', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Fuat YENER', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri Üzerine', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Yasin KESMEN', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Burcu TÜRK', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Hakan Murat ARSLAN', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Gökhan AĞAÇ', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Muhammet GÜLER', 'Yil': 2012, 'Aciklama': 'İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}], 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Aciklama': 'Positive İntegral Operators with Analytic Kernels', 'Yil': 1997, 'Universite': 'The University of Manchester'}, {'Seviye': 3, 'Aciklama': 'The Hille Tamarkin Programme', 'Yil': 2000, 'Universite': 'The University of Manchester'}], 'Okul': 'Fen-Edebiyat Fakültesi', 'PersonelGorevler': [{'GOREV': 'Bölüm Başkan Yardımcılığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2011, 9, 11), 'BITIS': datetime.date(2013, 8, 17)}], 'PersonelUnvanlar': [{'Tarih': datetime.date(2001, 6, 11), 'UnvanId': 52, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'Alan': 'Fonksiyonlar teorisi ve Fonksiyonel Analiz', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç. '}, {'Tarih': datetime.date(2001, 2, 20), 'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'Alan': 'Matematik', 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. '}], 'Personel': {'AnabilimDalı': 'Fonksiyonlar Teorisi ve fonksiyonel Analiz', 'DIGG': None, 'YOUTUBE': None, 'E_POSTA_2': 'canmuratdikmen@hotmail.com', 'DEVIANTART': None, 'TEL_HARICI': 3722574010, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Fonksiyonel Analiz, İntegral Denklemler, Zaman Skalası', 'Ad': 'CAN MURAT', 'VIMEO': None, 'Akademik': True, 'ANA_DIL': None, 'ILGI_ALANLARI': 'İntegral Operatörler, Reel Analiz', 'UNVAN_ID': 3, 'MYSPACE': None, 'GOOGLEPLUS': None, 'KEY_WORDS': 'Zaman Skalası, Dinamik denklemler, Özdeğerler, asimptotik yaklaşım', 'BILIM_KOLU': 'Fonksiyonel Analiz', 'GITHUB': None, 'LINK': 'canmuratdikmen', 'KISISEL_WEB': 'http://web.beun.edu.tr/matematik/canmuratdikmen/', 'OKUL_KOD': 3, 'Soyad': 'DİKMEN', 'E_POSTA_BEUN': 'canmuratdikmen@beun.edu.tr', 'BOLUM_KOD': 305, 'FACEBOOK': None, 'TWITTER': None, 'FAKS': 3722574181, 'TUMBLR': None, 'E_POSTA': 'canmuratdikmen@karaelmas.edu.tr', 'AnadalId': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'LINKEDIN': None, 'TEL_DAHILI': 1755, 'FRIENDFEED': None}, 'PersonelYonetilenTezler': [{'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Çiğdem ERDEM', 'Yil': 2007, 'Aciklama': 'Sınırlı Varyasyon Çekirdekli İntegral Operatörleri', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Taylan ÇİFTÇİ', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Fuat YENER', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Pozitif İntegral Operatörleri Üzerine', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Yasin KESMEN', 'Yil': 2008, 'Aciklama': 'Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Burcu TÜRK', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Hakan Murat ARSLAN', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Gökhan AĞAÇ', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Muhammet GÜLER', 'Yil': 2012, 'Aciklama': 'İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelUyelikler': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/canmuratdikmen', 'Unvan': {'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_EN': 'Assistant Professor ', 'KISA_EN': 'Assist.Prof. ', 'PID': None, 'KISA_TR': 'Yrd.Doç.Dr. ', 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PERSONELs': [], 'ACIKLAMA_TR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'ID': 0}, 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Analysis', 'LINK': 'http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2011/ijma-33-36-2011/dikmenIJMA33-36-2011.pdf', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'AD': 'Positive Integral Operators with Analytic Kernels', 'TARIH': datetime.date(2011, 3, 24), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN'}, {'YAYIN_AD': 'Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences', 'LINK': 'http://www.arastirmax.com/makale-yazarlar%C4%B1/can-murat-dikmen', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'AD': 'Positive integral Operators with Analytic Kernels', 'TARIH': datetime.date(2006, 12, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN'}, {'YAYIN_AD': 'Dynamic Systems and Applications', 'LINK': 'http://web.mst.edu/~akine/papers/akdigr.pdf', 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'AD': 'ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME-SCALES', 'TARIH': datetime.date(2014, 12, 21), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Said Grace, Elvan Akın, Can Murat Dikmen'}, {'YAYIN_AD': 'Archiv Der Mathematik', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007/s00013-008-2393-6', 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'AD': 'Factorisation of positive definite operators', 'TARIH': datetime.date(2008, 9, 10), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Can Murat Dikmen, John B. Reade'}], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': 'Analitik Çekirdekli Positive integral Operatörler', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 8, 25), 'AD': 'XIX.Ulusal MAtematik Sempozyumu', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Kütahya Dumlupınar Üniversitesi', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 8, 22), 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN'}], 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'International Journal of Mathematical Analysis', 'LINK': 'http://www.m-hikari.com/ijma/ijma-2011/ijma-33-36-2011/dikmenIJMA33-36-2011.pdf', 'INDIS': None, 'TUR': None, 'AD': 'Positive Integral Operators with Analytic Kernels', 'TARIH': datetime.date(2011, 3, 24), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN'}, {'YAYIN_AD': 'Dynamic Systems and Applications', 'LINK': 'http://web.mst.edu/~akine/papers/akdigr.pdf', 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'AD': 'ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME-SCALES', 'TARIH': datetime.date(2014, 12, 21), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Said Grace, Elvan Akın, Can Murat Dikmen'}, {'YAYIN_AD': 'Archiv Der Mathematik', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007/s00013-008-2393-6', 'INDIS': None, 'TUR': 1, 'AD': 'Factorisation of positive definite operators', 'TARIH': datetime.date(2008, 9, 10), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Can Murat Dikmen, John B. Reade'}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. İki Değişkenli Fonksiyonların Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi

  Muhammet GÜLER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2012

 2. Fourier Dönüşümlerinin Büyüklük Derecesi Üzerine

  Hakan Murat ARSLAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2011

 3. Sınırsız Aralıklar Üzerinde Pozitif Operatörlerin Özdeğerleri Üzerine

  Gökhan AĞAÇ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2011

 4. Pozitif İntegral Operatörleri Üzerine

  Fuat YENER Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2010

 5. Türevlenebilir Pozitif Tanımlı Çekirdeklerin Özdeğerleri

  Burcu TÜRK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2010

 6. Pozitif İntegral Operatörleri

  Taylan ÇİFTÇİ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2008

 7. Analitik Çekirdekli Pozitif İntegral Operatörler

  Yasin KESMEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2008

 8. Sınırlı Varyasyon Çekirdekli İntegral Operatörleri

  Çiğdem ERDEM Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2007

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN, "Positive integral Operators with Analytic Kernels"

  Çankaya Üniversitesi Journal of Arts and Sciences 2006

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Said Grace, Elvan Akın, Can Murat Dikmen, "ON THE OSCILLATION OF SECOND ORDER NONLINEAR NEUTRAL DYNAMIC EQUATIONS WITH DISTRIBUTED DEVIATING ARGUMENTS ON TIME-SCALES"

  Dynamic Systems and Applications 2014

 2. Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN, "Positive Integral Operators with Analytic Kernels"

  International Journal of Mathematical Analysis 2011

 3. Can Murat Dikmen, John B. Reade, "Factorisation of positive definite operators"

  Archiv Der Mathematik 2008

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Yrd.Doç.Dr. Can Murat DİKMEN, "XIX.Ulusal MAtematik Sempozyumu"

  Analitik Çekirdekli Positive integral Operatörler , Kütahya Dumlupınar Üniversitesi - 25 Ağu. 2006