Doç.Dr. FİKRET GÖLGELEYEN
Görev Yeri
Fen-Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü
Bilim Dalı
Uygulamalı Matematik
e - Posta
golgeleyenyahoo.com
{'PersonelOgrenim': [{'OKUL_TUR': 2, 'BOLUM': 'Fen Bölümü', 'OKUL_ADRES': 'Çanakkale', 'MEZUNIYET_YIL': 1996, 'OKUL_AD': 'Gökçeada Atatürk Anadolu Öğretmen Lisesi'}, {'OKUL_TUR': 4, 'BOLUM': 'Matematik Öğretmenliği', 'OKUL_ADRES': 'Samsun', 'MEZUNIYET_YIL': 2000, 'OKUL_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi'}, {'OKUL_TUR': 5, 'BOLUM': 'Matematik', 'OKUL_ADRES': 'Samsun', 'MEZUNIYET_YIL': 2003, 'OKUL_AD': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi'}, {'OKUL_TUR': 6, 'BOLUM': 'Matematik', 'OKUL_ADRES': 'Zonguldak', 'MEZUNIYET_YIL': 2010, 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}], 'PersonelYdl': [{'Konusma': 3, 'Okuma': 3, 'Yazma': 3, 'Dil': 2, 'DilAd': 'İngilizce'}], 'Okul': 'Fen-Edebiyat Fakültesi', 'PersonelBildiriler': [{'AD': 'On the Inverse Problem for a Hyperbolic Equation', 'ISIMLER': 'Yıldız M, Çevikel S and Golgeleyen F', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 7, 17), 'ADRES': 'Türkiye/Zonguldak', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Integral Geometry and Inverse Problems Symposium', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 7, 21)}, {'AD': 'The correct flow chart for numerical solving of an inverse problem by the optimization method', 'ISIMLER': 'Golgeleyen F, Karchevsky A. L', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2007, 8, 20), 'ADRES': 'Rusya/Novosibirsk', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Conference “Inverse and Ill-Posed Problems of Mathematical Physics”, dedicated to Professor M. M. Lavrent’ev on occasion of his 75-th birthday', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2007, 8, 25)}, {'AD': 'On the Approximate Solution of an Overdetermined Coefficient Inverse Problem for the Kinetic Equation', 'ISIMLER': 'Amirov A, Yildiz M, Cevikel S and Golgeleyen F', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 9, 13), 'ADRES': 'Hırvatistan/Zadar', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 9, 17)}, {'AD': ' An Inverse Problem for the General Kinetic Equation and a Numerical Method', 'ISIMLER': 'Amirov A, Golgeleyen F and Rahmanova A', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 4, 8), 'ADRES': 'Tayland/Phuket', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 4, 13)}, {'AD': 'On the approximate solution of a coefficient inverse problem for the kinetic equation', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Amirov A', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 9, 5), 'ADRES': 'Türkiye/Zonguldak', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'ICCES Special Symposium on Meshless & Other Novel Computational Methods', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 9, 9)}, {'AD': 'An inverse problem for the Vlasov-Poisson system', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 10, 20), 'ADRES': 'Çin/Nanjing', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': 'International Conference on Inverse Problems and Related Topics', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 10, 25)}, {'AD': 'On an Integral Geometry Problem Arising from the Rigidity Problem', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 7, 1), 'ADRES': 'Güney Kore/Daejeon', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'Applied Inverse Problem Conference (AIP 2013)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 7, 5)}, {'AD': 'On the problem of reconstruction of a Riemannian metric from the Hodograph', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 6, 9), 'ADRES': 'İtalya/Taormina', 'ULUSAL': None, 'YAYIN_AD': '18th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2014)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 6, 13)}, {'AD': 'An Integral Geometry Problem Arising in Travel Time Tomography', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 7, 7), 'ADRES': 'İspanya/Madrid', 'ULUSAL': False, 'YAYIN_AD': 'The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 7, 11)}, {'AD': 'Ultrahiperbolik Denklem için Bazı Ters Problemlerin Çözümlerinin Kararlılığının Araştırılması', 'ISIMLER': 'Golgeleyen F, Yamamoto M', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2015, 5, 14), 'ADRES': 'Niğde', 'ULUSAL': True, 'YAYIN_AD': '14. Matematik Sempozyumu', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2015, 5, 16)}], 'Unvan': {'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'PERSONELs': [], 'EntityState': 1, 'AKADEMIK': None, 'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'EntityKey': None, 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'ID': 0, 'PID': None}, 'PersonelBasari': [{'ADRES': 'YÖK', 'AD': 'Doktora Sonrası Araştırma Bursu (1 Yıl, Tokyo Üniversitesi/Japonya)', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/'}, {'ADRES': 'TÜBİTAK', 'AD': 'Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı (AIMS 2014 Konferansı) ', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/'}, {'ADRES': 'TÜBİTAK', 'AD': 'Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı', 'TARIH': '/Date(1230760800000)/'}, {'ADRES': 'TÜBİTAK', 'AD': 'Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı', 'TARIH': '/Date(1262296800000)/'}, {'ADRES': 'TÜBİTAK', 'AD': 'Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/'}, {'ADRES': 'TOKYO ÜNİVERSİTESİ', 'AD': 'The Global COE Program (12-27 Ekim 2013)', 'TARIH': '/Date(1356991200000)/'}, {'ADRES': 'TOKYO ÜNİVERSİTESİ', 'AD': 'The Global COE Program (11 Ocak-9 Şubat 2014)', 'TARIH': '/Date(1388527200000)/'}, {'ADRES': 'FUDAN ÜNİVERSİTESİ', 'AD': 'Davetli Konuşmacı, International Workshop on Inverse Problems: New trends in theory and applications, Şanghay/Çin', 'TARIH': '/Date(1325368800000)/'}], 'PersonelYonetilenTezler': [{'Ogrenci': 'Hava Bulca (Bulut)', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Vlasov-Poisson sistemi için bazı ters problemlerin çözümlerinin tekliğinin ve kararlılığının araştırılması'}, {'Ogrenci': 'Merve Baydar', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Soğurma katsayılı bir kinetik denklem için bir ters problemin çözülebilirliği ve sayısal çözümü'}, {'Ogrenci': 'Pelin Şen', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Yil': 2015, 'Aciklama': 'Ultrahiperbolik türden kısmi türevli denklemler için Carleman değerlendirmeleri'}], 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Universite': 'Ondokuz Mayıs Üniversitesi', 'Yil': 2003, 'Aciklama': 'Parabolik türden kısmi türevli denklemlerin sayısal çözümleri ve kararlılık analizi'}, {'Seviye': 3, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2010, 'Aciklama': 'Poisson parantezi içeren kinetik denklemler için bazı ters problemlerin çözülebilirliğinin ve yaklaşık çözümlerinin araştırılması'}], 'PersonelGorevler': [{'GOREV': 'Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2015, 1, 13), 'BITIS': ''}, {'GOREV': 'Türk Eğitim Vakfı Komisyon Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2011, 1, 1), 'BITIS': ''}, {'GOREV': 'Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2016, 10, 5), 'BITIS': ''}], 'PersonelKitap': [], 'PersonelMakaleler': [{'AD': 'On the approximate solution of a coefficient inverse problem for the kinetic equation', 'LINK': 'http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102489', 'ISIMLER': 'Golgeleyen F, Amirov A', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '16 (1), 283-298', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Mathematical Communications', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'AD': 'Stability of inverse problems for ultrahyperbolic equations', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11401-014-0848-6', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '35 (4), 527-556', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Chinese Annals of Mathematics Series B', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'AD': 'An inverse problem for the Vlasov-Poisson System ', 'LINK': 'http://www.degruyter.com/dg/viewarticle/j$002fjiip.ahead-of-print$002fjiip-2014-0004$002fjiip-2014-0004.xml', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '23 (4), 363-372 (Published Online 2014)', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Journal of Inverse and Ill-Posed Problems', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'AD': 'An inverse problem for the general kinetic equation and a numerical method', 'LINK': 'http://www.techscience.com/cmes/2009/v43n2_index.html', 'ISIMLER': 'Amirov A, Gölgeleyen F, Rahmanova A', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '43 (2), 131-147', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1)}, {'AD': 'Solvability of an inverse problem for the kinetic equation and a symbolic algorithm', 'LINK': 'http://www.techscience.com/cmes/2010/v65n2_index.html', 'ISIMLER': 'Amirov A, Gölgeleyen F', 'ULUSAL': None, 'INDIS': '65 (2), 179-191', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1)}, {'AD': '\t Stability for Some Inverse Problems for Transport Equations', 'LINK': 'http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/15M1038128', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': None, 'INDIS': '48-4 (2016), pp. 2319-2344', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'SIAM J. Math. Anal.', 'TARIH': datetime.date(2016, 7, 1)}, {'AD': 'Uniqueness in an integral geometry problem and an inverse problem for the kinetic equation', 'LINK': 'http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036811.2016.1213387', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': None, 'INDIS': '1-14.', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Applicable Analysis', 'TARIH': datetime.date(2016, 8, 1)}], 'Personel': {'UNVAN_ID': 2, 'AnabilimDalı': 'Uygulamalı Matematik', 'BOLUM_KOD': 305, 'TUMBLR': None, 'LINKEDIN': None, 'E_POSTA': 'f.golgeleyen@karaelmas.edu.tr', 'E_POSTA_BEUN': 'f.golgeleyen@beun.edu.tr', 'BEHANCE': None, 'Soyad': 'GÖLGELEYEN', 'AnadalId': None, 'OKUL_KOD': 3, 'FAKS': 3722574935, 'TWITTER': None, 'KEY_WORDS': None, 'FACEBOOK': None, 'BILIM_KOLU': None, 'GITHUB': None, 'MYSPACE': None, 'ARASTIRMA_ALAN': None, 'FLICKR': None, 'TEL_DAHILI': 2488, 'KISISEL_WEB': None, 'E_POSTA_2': 'golgeleyen@yahoo.com', 'ILGI_ALANLARI': 'Diferensiyel Denklemler için Ters Problemler ve Uygulamaları', 'LINK': 'f.golgeleyen', 'VIMEO': None, 'YOUTUBE': None, 'FRIENDFEED': None, 'Akademik': True, 'DEVIANTART': None, 'DIGG': None, 'TEL_HARICI': 3722574010, 'Ad': 'FİKRET', 'GOOGLEPLUS': None, 'ANA_DIL': None}, 'yonetilendtez': [], 'PersonelUnvanlar': [{'Tarih': datetime.date(2002, 8, 7), 'Alan': 'Matematik', 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi ', 'UnvanId': 7, 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. '}, {'Tarih': datetime.date(2006, 10, 6), 'Alan': 'Matematik', 'UnvanAdEN': 'Prelector ', 'UnvanAdENKisa': 'Prelector ', 'UnvanAdTR': 'Öğretim Görevlisi ', 'UnvanId': 6, 'UnvanAdTRKisa': 'Öğr.Gör. '}, {'Tarih': datetime.date(2011, 3, 4), 'Alan': 'Matematik', 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'UnvanId': 3, 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. '}, {'Tarih': datetime.date(2016, 3, 17), 'Alan': 'Matematik', 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor ', 'UnvanId': 2, 'UnvanAdTRKisa': 'Doç.Dr. '}], 'PersonelUyelikler': [{'Tarih': '/Date(1293832800000)/', 'Ad': 'American Mathematical Society'}, {'Tarih': '/Date(1388527200000)/', 'Ad': 'SIAM: Society for Industrial and Applied Mathematics'}], 'Bolum': 'Matematik Bölümü ', 'PersonelProjeler': [{'Destek': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2005, 1, 1), 'TarihBitis': datetime.date(2007, 1, 1), 'Ad': 'Diferansiyel denklemler için ters problemler ve sayısal çözümleri (Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi)', 'ProjeNo': None}, {'Destek': None, 'Butce': None, 'TarihBasla': datetime.date(2008, 1, 1), 'TarihBitis': datetime.date(2010, 1, 1), 'Ad': 'Riemann eğriligi ile metrik arasındaki ilişkilerin araştırılması (Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi)', 'ProjeNo': None}], 'yonetilenytez': [{'Ogrenci': 'Hava Bulca (Bulut)', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Yil': 2014, 'Aciklama': 'Vlasov-Poisson sistemi için bazı ters problemlerin çözümlerinin tekliğinin ve kararlılığının araştırılması'}, {'Ogrenci': 'Merve Baydar', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'Yil': 2011, 'Aciklama': 'Soğurma katsayılı bir kinetik denklem için bir ters problemin çözülebilirliği ve sayısal çözümü'}, {'Ogrenci': 'Pelin Şen', 'Seviye': 2, 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi', 'Yil': 2015, 'Aciklama': 'Ultrahiperbolik türden kısmi türevli denklemler için Carleman değerlendirmeleri'}], 'yerelmakale': [], 'PersonelEtkinlik': [], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/f.golgeleyen', 'umakale': [{'AD': 'On the approximate solution of a coefficient inverse problem for the kinetic equation', 'LINK': 'http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=102489', 'ISIMLER': 'Golgeleyen F, Amirov A', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '16 (1), 283-298', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Mathematical Communications', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1)}, {'AD': 'Stability of inverse problems for ultrahyperbolic equations', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11401-014-0848-6', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '35 (4), 527-556', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Chinese Annals of Mathematics Series B', 'TARIH': datetime.date(2014, 1, 1)}, {'AD': 'An inverse problem for the Vlasov-Poisson System ', 'LINK': 'http://www.degruyter.com/dg/viewarticle/j$002fjiip.ahead-of-print$002fjiip-2014-0004$002fjiip-2014-0004.xml', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '23 (4), 363-372 (Published Online 2014)', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Journal of Inverse and Ill-Posed Problems', 'TARIH': datetime.date(2015, 1, 1)}, {'AD': 'An inverse problem for the general kinetic equation and a numerical method', 'LINK': 'http://www.techscience.com/cmes/2009/v43n2_index.html', 'ISIMLER': 'Amirov A, Gölgeleyen F, Rahmanova A', 'ULUSAL': False, 'INDIS': '43 (2), 131-147', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1)}, {'AD': 'Solvability of an inverse problem for the kinetic equation and a symbolic algorithm', 'LINK': 'http://www.techscience.com/cmes/2010/v65n2_index.html', 'ISIMLER': 'Amirov A, Gölgeleyen F', 'ULUSAL': None, 'INDIS': '65 (2), 179-191', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1)}, {'AD': '\t Stability for Some Inverse Problems for Transport Equations', 'LINK': 'http://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/15M1038128', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': None, 'INDIS': '48-4 (2016), pp. 2319-2344', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'SIAM J. Math. Anal.', 'TARIH': datetime.date(2016, 7, 1)}, {'AD': 'Uniqueness in an integral geometry problem and an inverse problem for the kinetic equation', 'LINK': 'http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036811.2016.1213387', 'ISIMLER': 'Gölgeleyen F, Yamamoto M', 'ULUSAL': None, 'INDIS': '1-14.', 'TUR': 1, 'YAYIN_AD': 'Applicable Analysis', 'TARIH': datetime.date(2016, 8, 1)}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Ultrahiperbolik türden kısmi türevli denklemler için Carleman değerlendirmeleri

  Pelin Şen Bülent Ecevit Üniversitesi - 2015

 2. Vlasov-Poisson sistemi için bazı ters problemlerin çözümlerinin tekliğinin ve kararlılığının araştırılması

  Hava Bulca (Bulut) Bülent Ecevit Üniversitesi - 2014

 3. Soğurma katsayılı bir kinetik denklem için bir ters problemin çözülebilirliği ve sayısal çözümü

  Merve Baydar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2011

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Gölgeleyen F, Yamamoto M, "Uniqueness in an integral geometry problem and an inverse problem for the kinetic equation"

  Applicable Analysis , 1-14. 2016

 2. Gölgeleyen F, Yamamoto M, " Stability for Some Inverse Problems for Transport Equations"

  SIAM J. Math. Anal. , 48-4 (2016), pp. 2319-2344 2016

 3. Gölgeleyen F, Yamamoto M, "An inverse problem for the Vlasov-Poisson System "

  Journal of Inverse and Ill-Posed Problems , 23 (4), 363-372 (Published Online 2014) 2015

 4. Gölgeleyen F, Yamamoto M, "Stability of inverse problems for ultrahyperbolic equations"

  Chinese Annals of Mathematics Series B , 35 (4), 527-556 2014

 5. Golgeleyen F, Amirov A, "On the approximate solution of a coefficient inverse problem for the kinetic equation"

  Mathematical Communications , 16 (1), 283-298 2011

 6. Amirov A, Gölgeleyen F, "Solvability of an inverse problem for the kinetic equation and a symbolic algorithm"

  CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences , 65 (2), 179-191 2010

 7. Amirov A, Gölgeleyen F, Rahmanova A, "An inverse problem for the general kinetic equation and a numerical method"

  CMES-Computer Modeling in Engineering & Sciences , 43 (2), 131-147 2009

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Yıldız M, Çevikel S and Golgeleyen F, "On the Inverse Problem for a Hyperbolic Equation"

  International Integral Geometry and Inverse Problems Symposium , Türkiye/Zonguldak - 21 Tem. 2006

 2. Golgeleyen F, Karchevsky A. L, "The correct flow chart for numerical solving of an inverse problem by the optimization method"

  International Conference “Inverse and Ill-Posed Problems of Mathematical Physics”, dedicated to Professor M. M. Lavrent’ev on occasion of his 75-th birthday , Rusya/Novosibirsk - 25 Ağu. 2007

 3. Amirov A, Yildiz M, Cevikel S and Golgeleyen F, "On the Approximate Solution of an Overdetermined Coefficient Inverse Problem for the Kinetic Equation"

  Sixth Conference on Applied Mathematics and Scientific Computing , Hırvatistan/Zadar - 17 Eyl. 2009

 4. Amirov A, Golgeleyen F and Rahmanova A, " An Inverse Problem for the General Kinetic Equation and a Numerical Method"

  International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences , Tayland/Phuket - 13 Nisan 2009

 5. Gölgeleyen F, Amirov A, "On the approximate solution of a coefficient inverse problem for the kinetic equation"

  ICCES Special Symposium on Meshless & Other Novel Computational Methods , Türkiye/Zonguldak - 9 Eyl. 2011

 6. Gölgeleyen F, "An inverse problem for the Vlasov-Poisson system"

  International Conference on Inverse Problems and Related Topics , Çin/Nanjing - 25 Eki. 2012

 7. Gölgeleyen F, "On an Integral Geometry Problem Arising from the Rigidity Problem"

  Applied Inverse Problem Conference (AIP 2013) , Güney Kore/Daejeon - 5 Tem. 2013

 8. Gölgeleyen F, "On the problem of reconstruction of a Riemannian metric from the Hodograph"

  18th European Conference on Mathematics for Industry (ECMI 2014) , İtalya/Taormina - 13 Haz. 2014

 9. Gölgeleyen F, "An Integral Geometry Problem Arising in Travel Time Tomography"

  The 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications , İspanya/Madrid - 11 Tem. 2014

 10. Golgeleyen F, Yamamoto M, "Ultrahiperbolik Denklem için Bazı Ters Problemlerin Çözümlerinin Kararlılığının Araştırılması"

  14. Matematik Sempozyumu , Niğde - 16 Mayıs 2015

Ulusal ve Uluslararası Projeler
 1. Diferansiyel denklemler için ters problemler ve sayısal çözümleri (Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi)

 2. Riemann eğriligi ile metrik arasındaki ilişkilerin araştırılması (Z.K.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi)