Doç.Dr. MELİH GENİŞ
Görev Yeri
Mühendislik Fakültesi
Maden Mühendisliği Bölümü
Bilim Dalı
Maden İşletme
Çalışma Alanları
Kaya Mekaniği, Yeraltı açıklıklarının tasarımı, Tabaka kontrolu
e - Posta
melih_genishotmail.com
{'yonetilendtez': [], 'PersonelYdl': [{'Okuma': 3, 'Yazma': 2, 'Dil': 2, 'Konusma': 3, 'DilAd': 'İngilizce'}], 'Bolum': 'Maden Mühendisliği Bölümü ', 'PersonelEtkinlik': [], 'PersonelOgrenim': [{'MEZUNIYET_YIL': 1992, 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Maden Mühendisliği', 'OKUL_AD': 'Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi', 'OKUL_TUR': 4}, {'MEZUNIYET_YIL': 1995, 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Fen Bilimleri Enstitüsü', 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 5}, {'MEZUNIYET_YIL': 2002, 'OKUL_ADRES': None, 'BOLUM': 'Fen Bilimleri Enstitüsü', 'OKUL_AD': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi', 'OKUL_TUR': 6}], 'PersonelYonetilenTezler': [{'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Dinçer Acun', 'Yil': 2009, 'Aciklama': 'Amasra-Tarlaağzı kuyusu çevre kaya özellikleri ve duraylılığının incelemesi', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Berdan Çolak', 'Yil': 2012, 'Aciklama': 'Gökgöl mağarası duraylılığının analitik ve sayısal çözümleme yöntemleriyle değerlendirilmesi', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi'}], 'yerelmakale': [{'YAYIN_AD': 'Türk Kaya Mekaniği Dergisi', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_Genis_2010_TUKMD.pdf', 'INDIS': 'Sayı.17, s.1-62', 'TUR': None, 'AD': 'Yeraltı açıklıklarında kaya patlaması olgusu ve önlemleri üzerine değerlendirme', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Türk Kaya Mekaniği Dergisi', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_vd_2008_TUKMD.pdf', 'INDIS': 'Sayı.16, s.23-44', 'TUR': None, 'AD': 'Terkedilmiş oda-topuk yeraltı linyit ocağının depreme karşı duraylığının değerlendirilmesi', 'TARIH': datetime.date(2008, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Türk Kaya Mekaniği Dergisi', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_vd_2008_TUKMD.pdf', 'INDIS': 'Sayı.16, s.1-22', 'TUR': None, 'AD': 'Terkedilmiş bir oda-topuk yeraltı linyit ocağının uzun süreli duraylığının değerlendirilmesi', 'TARIH': datetime.date(2008, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Tano, H. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi', 'LINK': 'http://mmf.cu.edu.tr/tr/Dergi/(30_2_2015)/20.pdf', 'INDIS': 'Cilt.30, Sayı.2, s.201-215.', 'TUR': None, 'AD': 'Kuyu duraylılığının analitik ve sayısal yöntemler ile karşılaştırmalı bir incelemesi', 'TARIH': datetime.date(2015, 12, 15), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Acun, D.'}, {'YAYIN_AD': 'Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi', 'LINK': 'http://fbd.beun.edu.tr/index.php/zkufbd/article/view/308/185', 'INDIS': 'Cilt.6, No.1, s.144-151.', 'TUR': None, 'AD': 'Zonguldak-Üzülmez tünellerinin çevre kaya özelliklerinin belirlenmesi ve duraylılığının değerlendirilmesi', 'TARIH': datetime.date(2016, 6, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Derin, Z.'}], 'PersonelBasari': [{'AD': 'Öğrenci Bilim Teşvik Ödülü (Üniversite Genel Birincisi-Mezuniyet)', 'TARIH': '/Date(715294800000)/', 'ADRES': 'Hacettepe Üniversitesi'}, {'AD': '1991-1992 Dönemi İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü', 'TARIH': '/Date(715294800000)/', 'ADRES': 'Hacettepe Üniversitesi'}, {'AD': 'Fellowship Award (June 1 – August 31, 2000)', 'TARIH': '/Date(946677600000)/', 'ADRES': 'Matsumae International Foundation (MIF) (Japan)'}, {'AD': 'Study Scholarship (Sep. 1 – Nov. 30, 2005)', 'TARIH': '/Date(1104530400000)/', 'ADRES': 'Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) (Germany)'}], 'yonetilenytez': [{'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Dinçer Acun', 'Yil': 2009, 'Aciklama': 'Amasra-Tarlaağzı kuyusu çevre kaya özellikleri ve duraylılığının incelemesi', 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 2, 'Ogrenci': 'Berdan Çolak', 'Yil': 2012, 'Aciklama': 'Gökgöl mağarası duraylılığının analitik ve sayısal çözümleme yöntemleriyle değerlendirilmesi', 'Universite': 'Bülent Ecevit Üniversitesi'}], 'PersonelTezler': [{'Seviye': 2, 'Aciklama': 'Dairesel olmayan yeraltı açıklıklarında duraylığın analitik çözümlerle değerlendirilmesi', 'Yil': 1995, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}, {'Seviye': 3, 'Aciklama': 'Geometrik tasarım değiştirgelerinin derin yeraltı açıklıklarında yenilme bölgesinin boyutlarına etkilerinin statik ve dinamik koşullarda araştırılması', 'Yil': 2002, 'Universite': 'Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'}], 'Okul': 'Mühendislik Fakültesi', 'PersonelProjeler': [], 'PersonelGorevler': [{'GOREV': 'Bölüm İntibak Komisyonu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2012, 9, 5), 'BITIS': ''}, {'GOREV': 'Fakülte Yardımcı Doçent İzleme Komisyonu Başkanlığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2013, 7, 26), 'BITIS': ''}, {'GOREV': 'Bölüm Başkan Yardımcılığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2011, 12, 26), 'BITIS': datetime.date(2013, 9, 11)}, {'GOREV': 'Staj Komisyonu Başkanlığı', 'BASLANGIC': datetime.date(2004, 2, 12), 'BITIS': datetime.date(2011, 12, 20)}, {'GOREV': 'Fakülte Eğitim Komisyonu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 16), 'BITIS': datetime.date(2013, 12, 25)}, {'GOREV': 'Fakülte Yardım Komisyonu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 16), 'BITIS': datetime.date(2013, 12, 25)}, {'GOREV': 'Fakülte Yatay Geçiş Komisyonu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2012, 8, 9), 'BITIS': datetime.date(2013, 12, 25)}, {'GOREV': 'Fakülte MÜDEK Komisyonu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2012, 1, 16), 'BITIS': datetime.date(2013, 12, 25)}, {'GOREV': 'Fakülte Kurulu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2013, 2, 14), 'BITIS': datetime.date(2016, 2, 14)}, {'GOREV': 'Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2014, 2, 12), 'BITIS': ''}, {'GOREV': 'Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği', 'BASLANGIC': datetime.date(2014, 3, 25), 'BITIS': ''}], 'PersonelUnvanlar': [{'Tarih': datetime.date(2012, 4, 6), 'UnvanId': 2, 'UnvanAdEN': 'Associate Professor ', 'UnvanAdTR': 'Doçent Doktor ', 'UnvanAdENKisa': 'Assoc.Prof. ', 'Alan': 'Maden Mühendisliği', 'UnvanAdTRKisa': 'Doç.Dr. '}, {'Tarih': datetime.date(2002, 12, 18), 'UnvanId': 3, 'UnvanAdEN': 'Assistant Professor ', 'UnvanAdTR': 'Yardımcı Doçent Doktor', 'UnvanAdENKisa': 'Assist.Prof. ', 'Alan': 'Maden Mühendisliği', 'UnvanAdTRKisa': 'Yrd.Doç.Dr. '}, {'Tarih': datetime.date(1993, 8, 9), 'UnvanId': 7, 'UnvanAdEN': 'Research Assistant ', 'UnvanAdTR': 'Araştırma Görevlisi ', 'UnvanAdENKisa': 'Res.Assist. ', 'Alan': 'Maden Mühendisliği', 'UnvanAdTRKisa': 'Arş.Gör. '}], 'Personel': {'AnabilimDalı': 'Maden İşletme', 'DIGG': None, 'YOUTUBE': None, 'E_POSTA_2': 'melih_genis@hotmail.com', 'DEVIANTART': None, 'TEL_HARICI': 2911295, 'ARASTIRMA_ALAN': 'Kaya Mekaniği, Yeraltı açıklıklarının tasarımı, Tabaka kontrolu', 'Ad': 'MELİH', 'VIMEO': None, 'BOLUM_KOD': 601, 'LINK': 'genis', 'ILGI_ALANLARI': 'Kaya Mekaniği, Tabaka kontrolu, Yeraltı Açıklıklarının Tasarımı', 'UNVAN_ID': 2, 'MYSPACE': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/', 'GOOGLEPLUS': 'https://scholar.google.com.tr/citations?user=cEifDa8AAAAJ&hl=tr', 'KEY_WORDS': 'Kaya mekaniği, sayısal çözümleme, dinamik modelleme, sismik tasarım', 'BILIM_KOLU': 'Kaya Mekaniği', 'GITHUB': None, 'ANA_DIL': None, 'KISISEL_WEB': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/', 'OKUL_KOD': 6, 'Soyad': 'GENİŞ', 'Akademik': True, 'E_POSTA_BEUN': 'genis@beun.edu.tr', 'FACEBOOK': 'http://www.facebook.com/melihgenis', 'TWITTER': None, 'FAKS': 2574023, 'TUMBLR': None, 'E_POSTA': 'genis@karaelmas.edu.tr', 'AnadalId': None, 'BEHANCE': None, 'FLICKR': None, 'LINKEDIN': None, 'TEL_DAHILI': 1295, 'FRIENDFEED': None}, 'PersonelKitap': [{'BOLUM_AD': 'Earthquakes as a rock dynamic problem and their effects on rock engineering structures', 'ULUSAL': None, 'TARIH': '/Date(1293832800000)/', 'KITAP_AD': 'Advances in Rock Dynamics and Applications', 'EDITOR': 'Y. Zhou and J. Zhao', 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Ohta, Y., Daido, M., Kumsar, H., Geniş, M., Tokashiki, N., Ito, T. and Amini, M.', 'YAYIN_EVI': 'CRC Press, Chapter 15, pp.345-421.'}], 'PersonelUyelikler': [{'Tarih': None, 'Ad': 'International Society for Rock Mechanics (ISRM)'}, {'Tarih': None, 'Ad': 'International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG) (Yönetim Kurulu Üyesi)'}, {'Tarih': None, 'Ad': 'TMMOB Maden Mühendisleri Odası '}, {'Tarih': None, 'Ad': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği (TUKMD)'}, {'Tarih': None, 'Ad': 'Tünecilik Derneği'}], 'adres': 'https://ekampus.beun.edu.tr/Kisisel/OzGecmis/json/genis', 'Unvan': {'ACIKLAMA_EN': 'Associate Professor ', 'PERSONELs': [], 'KISA_EN': 'Assoc.Prof. ', 'KISA_TR': 'Doç.Dr. ', 'EntityState': 1, 'EntityKey': None, 'PID': None, 'AKADEMIK': None, 'ACIKLAMA_TR': 'Doçent Doktor ', 'ID': 0}, 'PersonelMakaleler': [{'YAYIN_AD': 'Tunnelling and Underground Space Technology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779810001069', 'INDIS': 'Vol.26, No.1, pp.38-45', 'TUR': 1, 'AD': 'Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system modeling', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Küçük, K., Aksoy, C.O., Başarır, H., Onargan, T., Geniş, M. and Özacar, V.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160910001838', 'INDIS': 'Vol.47, No.8, pp.1231-1241', 'TUR': 1, 'AD': 'Assessment of the dynamic stability of the portals of the Dorukhan tunnel using numerical analysis', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Rock Mechanics and Rock Engineering', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00603-010-0105-6', 'INDIS': 'Vol.43, No.6, pp.857-875', 'TUR': 1, 'AD': 'Response and stability of underground structures in rock mass during earthquakes', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Ohta, Y., Geniş, M., Tokashiki, N. and Ohkubo, K.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160910000468', 'INDIS': 'Vol.47, No.5, pp.771-783', 'TUR': 1, 'AD': 'The analysis of radial displacements occurring near the face of a circular opening in weak rock mass', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Başarır, H., Geniş, M. and Özarslan, A.'}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mining and Mineral Processing', 'LINK': None, 'INDIS': 'Vol.1, No.1, pp.33-43', 'TUR': None, 'AD': 'Review of the numerical modeling procedure in mining', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aksoy, C.O. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mining and Mineral Processing', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_Genis_2010_IJMMP.pdf', 'INDIS': 'Vol.1, No.1, pp.1-32', 'TUR': None, 'AD': 'A unified analytical solution for stress and strain fields about radially symmetric openings in elasto-plastic rock with the consideration of support system and long-term properties of surrounding rock', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': ' Aydan, Ö. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Türk Kaya Mekaniği Dergisi', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_Genis_2010_TUKMD.pdf', 'INDIS': 'Sayı.17, s.1-62', 'TUR': None, 'AD': 'Yeraltı açıklıklarında kaya patlaması olgusu ve önlemleri üzerine değerlendirme', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Rock Mechanics and Tunnelling Technology', 'LINK': None, 'INDIS': 'Vol.16, No.1, pp.19-4', 'TUR': None, 'AD': 'Response and earthquake induced damage on underground structures in rock mass', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Ohta, Y., Geniş, M., Tokashiki, N. and Ohkubo, K.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160909000148', 'INDIS': 'Vol.46, No.7, pp.1136-1143', 'TUR': 1, 'AD': 'Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Küçük, K., Geniş, M., Onargan, T., Aksoy, C.O., Güney, A. and Altındağ, R.'}, {'YAYIN_AD': 'Environmental & Engineering Geoscience', 'LINK': 'http://eeg.geoscienceworld.org/content/15/2/91', 'INDIS': 'Vol.15, No.2, pp.91-100', 'TUR': 1, 'AD': 'Assessment of scale effects on uniaxial compressive strength in rock salt', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Özkan, İ., Özarslan, A., Geniş, M. and Özşen, H.'}, {'YAYIN_AD': 'Türk Kaya Mekaniği Dergisi', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_vd_2008_TUKMD.pdf', 'INDIS': 'Sayı.16, s.23-44', 'TUR': None, 'AD': 'Terkedilmiş oda-topuk yeraltı linyit ocağının depreme karşı duraylığının değerlendirilmesi', 'TARIH': datetime.date(2008, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Türk Kaya Mekaniği Dergisi', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_vd_2008_TUKMD.pdf', 'INDIS': 'Sayı.16, s.1-22', 'TUR': None, 'AD': 'Terkedilmiş bir oda-topuk yeraltı linyit ocağının uzun süreli duraylığının değerlendirilmesi', 'TARIH': datetime.date(2008, 1, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Tano, H. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Engineering Geology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795207000592', 'INDIS': 'Vol.92, pp.14-26', 'TUR': 1, 'AD': 'Engineering geological appraisal of the rock masses and preliminary support design, Dorukhan Tunnel, Zonguldak, Turkey', 'TARIH': datetime.date(2007, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M., Başarır, H., Özarslan, A., Bilir, E. and Balaban, E.'}, {'YAYIN_AD': 'Rock Mechanics and Rock Engineering', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00603-012-0363-6', 'INDIS': 'Vol.46, No.6, pp.1303-1321.', 'TUR': 1, 'AD': 'Stability assessment of Avanos underground congress centre (Cappadocia, Turkey) in soft tuffs through an integrated scheme of rock engineering methods', 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 2), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Ulusay, R., Aydan, Ö., Geniş, M. and Tano, H.'}, {'YAYIN_AD': 'Engineering Geology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795213000884', 'INDIS': 'Vol.158, pp.135-158', 'TUR': 1, 'AD': 'Assessments on the stability of natural slopes prone to toe erosion and man-made historical semi-underground openings carved in soft tuffs at Zelve Open-Air Museum (Cappadocia, Turkey)', 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Kaşmer, Ö., Ulusay, R. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Engineering Geology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001379521200035X', 'INDIS': 'Vol.131-132, pp.19-28', 'TUR': 1, 'AD': 'A comparative study of the determination of rock mass deformation modulus by using different empirical approaches', 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aksoy, C.O., Geniş, M., Uyar Aldaş, G., Özacar, V., Özer, S.C. and Yılmaz, Ö.'}, {'YAYIN_AD': 'Bulletin of Engineering Geology and the Environment', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10064-013-0523-2', 'INDIS': 'Vol.72, No.3-4, pp.565-577.', 'TUR': 1, 'AD': 'Determination of the relationship between uniaxial and triaxial swelling equations for clay bearing rocks', 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 1), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Bilir, M.E., Sarı, Y.D., Özarslan, A., Geniş, M. and Sel, İ. '}, {'YAYIN_AD': 'Environmental Geotechnics,', 'LINK': 'http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/envgeo.13.00018', 'INDIS': 'ICE, Vol.1, No.4, pp.240-248.', 'TUR': None, 'AD': 'The effect of blasting on the stability of benches and their responses at Demirbilek open-pit mine', 'TARIH': datetime.date(2014, 12, 1), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö, Geniş, M. and Bilgin, H.A. '}, {'YAYIN_AD': 'Rock Mechanics and Rock Engineering', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00603-014-0700-z', 'INDIS': 'Vol.48, No.6, pp.2383-2403.', 'TUR': 1, 'AD': 'Stability assessment of the Gökgöl karstic cave (Zonguldak, Turkey) by analytical and numerical methods', 'TARIH': datetime.date(2015, 11, 20), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M. and Çolak, B.'}, {'YAYIN_AD': 'Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi', 'LINK': 'http://mmf.cu.edu.tr/tr/Dergi/(30_2_2015)/20.pdf', 'INDIS': 'Cilt.30, Sayı.2, s.201-215.', 'TUR': None, 'AD': 'Kuyu duraylılığının analitik ve sayısal yöntemler ile karşılaştırmalı bir incelemesi', 'TARIH': datetime.date(2015, 12, 15), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Acun, D.'}, {'YAYIN_AD': 'Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi', 'LINK': 'http://fbd.beun.edu.tr/index.php/zkufbd/article/view/308/185', 'INDIS': 'Cilt.6, No.1, s.144-151.', 'TUR': None, 'AD': 'Zonguldak-Üzülmez tünellerinin çevre kaya özelliklerinin belirlenmesi ve duraylılığının değerlendirilmesi', 'TARIH': datetime.date(2016, 6, 1), 'ULUSAL': True, 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Derin, Z.'}, {'YAYIN_AD': 'Bulletin of Engineering Geology and the Environment', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007/s10064-016-0907-1', 'INDIS': '(DOI: 10.1007/s10064-016-0907-1)', 'TUR': 1, 'AD': 'A stability assessment of rockfall problem around Gökgöl Tunnel (Zonguldak, Turkey) ', 'TARIH': datetime.date(2016, 5, 28), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M., Sakız, U. and Çolak Aydıner, B.'}], 'PersonelBildiriler': [{'YAYIN_AD': '14. Türkiye Madencilik Kongresi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası', 'TARIH_BITIS': datetime.date(1995, 1, 1), 'AD': 'Dairesel olmayan yeraltı açıklıklarında duraylığın karşılaştırmalı bir incelemesi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Ankara, s. 43-48. ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(1995, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'EUROCK’96 ISRM Symposium on Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering', 'TARIH_BITIS': datetime.date(1996, 1, 1), 'AD': 'A comparative study of the effect of in situ stress field on the stability of underground openings', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Vol. 2, Balkema, Rotterdam, pp. 869-874.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(1996, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Symp. on Rock Support – Applied Solutions for Underground Structures, E. Broch et al. (eds)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(1997, 1, 1), 'AD': 'Practical considerations in dimensioning of supports for rigid steel arches', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Norwegian Society of Chartered Engineers, Oslo, pp. 60-67.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(1997, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': '14. Türkiye Madencilik Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(1995, 1, 1), 'AD': 'Kavisli rijit çelik galeri bağlarının boyutlandırılmasında önemli hususlar', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara, s. 1-5.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(1995, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Gerçek, H.'}, {'YAYIN_AD': '4. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu T. Ünlü (ed.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(1998, 1, 1), 'AD': 'Yönlere bağlı birincil gerilme alanının yeraltı açıklıklarının duraylılığına etkisi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Ankara, s. 235-246.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(1998, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': '9th International Congress on Rock Mechanics', 'TARIH_BITIS': datetime.date(1999, 1, 1), 'AD': 'Effect of anisotropic in situ stresses on the stability of underground openings', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'ISRM, Vol. 1, Balkema, Rotterdam, pp. 367-370.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(1999, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'EUROCK 2000 ISRM Symposium', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2000, 1, 1), 'AD': 'Effect of transversely anisotropic in situ stresses on the stability of underground openings', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'ISRM, Verlag Glückauf, Essen, pp. 483-488.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2000, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H., Geniş, M. and Özarslan, A.'}, {'YAYIN_AD': 'V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S. Saraç vd. (ed.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2000, 1, 1), 'AD': 'Yeraltı açıklıklarının dinamik tasarımı', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Ankara, s. 65-72. ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2000, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Gerçek, H.'}, {'YAYIN_AD': 'V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S. Saraç vd. (ed.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2000, 1, 1), 'AD': 'Geometrik tasarım değiştirgelerinin yeraltı açıklıklarının duraylılığına etkisi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Ankara, s. 73-79.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2000, 1, 1), 'ISIMLER': 'Gerçek, H. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'International Symposium on Modern Tunneling Science and Technology (eds. Adachi)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2001, 1, 1), 'AD': 'Assessment of susceptibility of rock bursting in tunnelling in hard rocks', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Swets&Zeitlinger, Vol. 1, pp.391-396.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2001, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Geniş, M., Akagi, T. and Kawamoto, T. '}, {'YAYIN_AD': '2002 ISRM Regional Symposium (3rd Korea-Japan Joint Symposium) on Rock Engineering Problems and Approaches in Underground Construction', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2002, 1, 1), 'AD': 'Evaluation of dynamic response and stability of shallow underground openings in discontinuous rock masses using model tests', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Seoul, Vol.2, pp.787-794.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2002, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. and Aydan, Ö.'}, {'YAYIN_AD': 'VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, C. Şensöğüt ve İ. Özkan (ed.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2002, 1, 1), 'AD': 'Çevre kaya kütlesinin mekanik özelliklerinin derin yeraltı açıklıklarının sismik duraylılığına etkisi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Konya, s.259-266.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2002, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Gerçek, H. '}, {'YAYIN_AD': '10th ISRM Congress ISRM 2003-Technology Roadmap for Rock Mechanics', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2003, 1, 1), 'AD': 'A numerical study of seismic damage to deep underground openings', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'South African Institute of Mining and Metallurgy, pp.351-355.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2003, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. and Gerçek, H.'}, {'YAYIN_AD': '5th International Symposium, Roofbolting in Mining', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2004, 1, 1), 'AD': 'The effect of earthquake loads on the stability of supported underground openings', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Aachen, pp.385-395.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2004, 1, 1), 'ISIMLER': ' Geniş, M. and Özarslan, A.'}, {'YAYIN_AD': 'VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (eds. A. Ceylanoğlu ve B. Erdem)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2004, 1, 1), 'AD': 'III. Amenhotep kaya mezarının (Mısır) çevre kayasının özellikleri ve açıklıklarının duraylılığı', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'TUKMD, Sivas, s.191-202.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2004, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, A.H. Onur ve M. Tanrıverdi (ed.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2005, 1, 1), 'AD': 'Çatalağzı termik santrali kül iletim tünelinde tahkimat uygulamalarının değerlendirilmesi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İzmir, s.223-232.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2005, 1, 1), 'ISIMLER': 'Özarslan, A., Geniş, M., Alkılıç, Ç. ve Acun, D.'}, {'YAYIN_AD': 'Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, H. Kumsar vd. (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 1, 1), 'AD': 'Taksim-Kabataş tüneli ve duraylılığı üzerine bir değerlendirmesi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Denizli, s.179-187.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, M. Vardar ve Y. Mahmutoğlu (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 1, 1), 'AD': 'Terkedilmiş oda-topuk yeraltı linyit ocağının dinamik duraylığının değerlendirilmesi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, İstanbul, s.29-38.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Aydan, Ö.'}, {'YAYIN_AD': 'VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, M. Vardar ve Y. Mahmutoğlu (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2006, 1, 1), 'AD': 'Nevşehir-Gülşehir kaya tuz madeninde kaya tuzuna ait mühendislik özelliklerinin belirlenmesi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, İstanbul, s.329-339.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2006, 1, 1), 'ISIMLER': 'Özkan, İ., Güneş, H., Özarslan, A. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, C. Karpuz vd. (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2007, 1, 1), 'AD': 'Çözelti madenciliği yeraltı depolama açıklıklarında duraylılık çözümlemeleri', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara, s.49-58.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2007, 1, 1), 'ISIMLER': 'Özarslan, A., Geniş, M., Bilir, E. ve Özkan, İ.'}, {'YAYIN_AD': 'Ulaşımda Yeraltı Kazıları 2. Sempozyumu Bildiriler Kitabı, N.Bilgin vd.(eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2007, 1, 1), 'AD': 'Büyük ölçekli bir yeraltı açıklığının statik ve dinamik duraylığı', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul, s.317-326. ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2007, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. ve Aydan, Ö. '}, {'YAYIN_AD': 'Japan – Egypt Joint Symposium New Horizons in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Geotechnical Engineering Research Laboratory', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 1, 1), 'AD': 'Environmental and rock mechanics investigations for the restoration of the tomb of Amenophis III', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Tanta, Egypt, pp.151-162.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Tano, H., Geniş, M., Sakamoto, I., Hamada, M. and Yoshimura, S.'}, {'YAYIN_AD': '12th Int. Conf. of IACMAG', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 1, 1), 'AD': 'Assessment of dynamic response and stability of an abandoned room and pillar underground lignite mine', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Goa, India, pp.3899-3906.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. and Aydan, Ö. '}, {'YAYIN_AD': '9. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, N.Türk vd.(eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 1, 1), 'AD': 'Üç eksenli şişme deney seti', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, İzmir, s.300-314.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 1, 1), 'ISIMLER': 'Bilir, M.E., Sarı, D., Özarslan, A. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'ISRM International Symposium 2008-5th Asian Rock Mechanics Symposium', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2008, 1, 1), 'AD': 'The seismic effects on the Bukit-Tinggi WWII underground shelter by 2007 Singkarak (Solok) earthquake', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Tehran, Iran, pp.917-924.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2008, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Conf. on Rock Joints and Jointed Rock Masses', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 1, 1), 'AD': 'Numerical modelling for enhancing safety with chemical injection at the beginning of longwall panel', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Tucson, Arizona, 5 p. ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aksoy, C.O. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'SINOROCK2009', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 1, 1), 'AD': 'Numerical modeling for the umbrella arch application at the shaft and tunnel intersection', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Hong Kong, pp.396-401.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aksoy, C.O., Onargan, T., Küçük, K., Geniş, M. and Güney, A.'}, {'YAYIN_AD': 'EUROCK2009 ISRM Regional Symposium – Rock Engineering in Diffucult Ground Conditions-Soft Rocks and Karst, Vrjklan (ed.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2009, 1, 1), 'AD': 'The stability assessment of karstic caves beneath Gushikawa Castle remains (Japan)', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Dubrovnik, Croatia, pp.449-454.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2009, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M., Tokashiki, N. and Aydan, Ö.'}, {'YAYIN_AD': '13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, N.Khalili and M.Oeser (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 1, 1), 'AD': 'Assessments of the stability of intersecting shallow tunnels with numerical modeling', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'IACMAG, Melbourne, Australia, Vol.2, pp. 1049-1053', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M., Yılmaz, Ö., Aksoy, C.O., Özacar, V. and Özer, S.C.'}, {'YAYIN_AD': '12th International Congress on Rock Mechanics: Harmonizing Rock Engineering and Environment, ISRM, Qian & Zhou (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 1, 1), 'AD': 'The stability of an underground congress center in soft tuffs through an integrated in-situ monitoring, experimental, analytical and numerical methods (Cappadocia, Turkey)', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Beijing, China, pp.1141-1146.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 1, 1), 'ISIMLER': 'Ulusay, R., Aydan, Ö., Geniş, M. and Tano, H.'}, {'YAYIN_AD': 'KAYAMEK’2011-Xth Regional Rock Mechanics Symposium, S. Kulaksız and E. Tuncay (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2011, 1, 1), 'AD': 'Stability assesment of Himeyuri monument and adjacent karstic cave', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Ankara, Turkey, pp.39-46.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2011, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Tokashiki, N. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': '46th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, ARMA', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 1, 1), 'AD': 'Some consideration on yield (failure) criteria in rock mechanics', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Chicago, Illionis, 12-640, (on CD) 8p.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Tokashiki, N. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'First International Symposium on Earthquake Engineering, JAEE', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 1, 1), 'AD': 'Characteristics and amplification of ground motions above abandoned mines', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Tokyo, Vol.1, pp.75-84.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Geniş, M., Sugiura, K. and Sakamoto, A.'}, {'YAYIN_AD': '65th Years Mahir Vardar Special Sessions on Geomechanics, Tunnelling, Design of Rock Constructions,', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2012, 1, 1), 'AD': 'Effects of eartquakes on underground structures including subsea tunnels', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'İstanbul, pp.29-56.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2012, 1, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': '23. Uluslararası Madencilik Kongresi', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 1, 1), 'AD': 'Sığ şehir tünellerinde ayna çivisi kullanımının tünel duraylılığına etkisi: Bornova metro örneği', 'ULUSAL': False, 'ADRES': 'Antalya, s.1271-1281.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 1, 1), 'ISIMLER': 'Küçük, K., Onargan, T., Aksoy, C.O. ve Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Proc. of the EUROCK2013-The 2013 ISRM Int. Symp. - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, M. Kwasniewski and L. Dariusz (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 9, 1), 'AD': 'A preliminary geoengineering assessment of Bazda antique underground quarries in Şanlıurfa, Turkey', 'ULUSAL': False, 'ADRES': 'Wroclaw, Poland, CRC, pp.93-98', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 9, 1), 'ISIMLER': 'Ağan, C., Yeşilnacar, M.İ., Geniş, M., Kulaksız, S., Ulusay, R., Aydan, Ö. and Yücel, M.D. '}, {'YAYIN_AD': 'Proc. of the EUROCK2013-The 2013 ISRM Int. Symp. - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, M. Kwasniewski and L. Dariusz (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 9, 1), 'AD': 'A numerical study on the ground amplifications in areas above abandoned room and pillar mines and old longwall mines', 'ULUSAL': False, 'ADRES': 'Wroclaw, Poland, CRC, pp.733-737.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 9, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M. and Aydan, Ö.'}, {'YAYIN_AD': 'The 3rd International Symposium on Underground Excavations for Transportation (eds. Bilgin et al.), Tunnelling Association, Chamber of Mining Engineers of Turkey', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 9, 2), 'AD': 'Prediction of pressure on TBM through squeezing rocks', 'ULUSAL': False, 'ADRES': ' İstanbul, p.49-58', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 9, 2), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Geniş, M. and Hasanpour, R.'}, {'YAYIN_AD': '3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu (ed. Bilgin vd.), Tünecilik Derneği, TMMOB Maden Müh. Odası', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 9, 2), 'AD': 'Tünelcilik sırasında patlatma kaynaklı titreşimlerin izlenmesi ve bitişik tünellere etkisi', 'ULUSAL': True, 'ADRES': 'İstanbul, s.210-217', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 9, 2), 'ISIMLER': 'Geniş, M., Aydan, Ö. and Derin, Z.'}, {'YAYIN_AD': 'APCOM & ISCM 2013: 5th Asia Pacific Congress on Computational Mechanics & 4th International Symposium on Computational Mechanics, MS.No.1828', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2013, 12, 1), 'AD': 'Some considerations on the appropriate dimension in the numerical analysis of geoengineering structures', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Singapore, 8p.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2013, 12, 1), 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Geniş, M., Tokashiki, N. and Tano, H.'}, {'YAYIN_AD': 'Proc. of the 14th Int. Conf. of IACMAG, Computer Methods and Recent Advances in Geomechanics, Oka et al. (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 1, 1), 'AD': 'An integrated study on the response of an arch structure above karstic caves at New Ishigaki Airport', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Kyoto, Japan, pp.1631-1636.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 1, 1), 'ISIMLER': 'Geniş, M., Tokashiki, N. and Aydan, Ö.'}, {'YAYIN_AD': 'Proc. of the 2014 ISRM International Symposium-8th Asian Rock Mechanics Symposium, eds. Shimizu et al.', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2014, 1, 2), 'AD': 'Experimental studies on the dynamic response and stability of some historical masonry structures in Ryukyu archipelago', 'ULUSAL': False, 'ADRES': 'Sapporo, Japan, pp.862-871.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2014, 1, 2), 'ISIMLER': 'Tokashiki, N., Aydan, Ö. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': '4th Itasca Symposium on Applied Numerical Modeling, Gómez et al. (eds.)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 3, 9), 'AD': 'Variation of specific destruction energy depending on particle and bond properties', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Lima, Peru, pp.345-352.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 3, 7), 'ISIMLER': 'Su, O. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': '2016 ISRM International Symposium, EUROCK 2016, Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future, Ulusay et al. (eds)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 8, 31), 'AD': 'A field study on monitoring of blasting-induced vibrations of tunnels and its possible use for in-situ stress interferences', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Ürgüp, Turkey, pp.779-784.', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 8, 29), 'ISIMLER': 'Geniş, M., Aydan, Ö. and Derin, Z.'}, {'YAYIN_AD': 'The 9th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS9)', 'TARIH_BITIS': datetime.date(2016, 10, 20), 'AD': 'Creep tests on limestone from Bazda antique underground quarry in Turkey', 'ULUSAL': None, 'ADRES': 'Bali, Indonesia, 8p. ', 'TARIH_BASLA': datetime.date(2016, 10, 18), 'ISIMLER': 'Ito, T., Aydan, Ö., Ulusay, R., Ağan, C. and Geniş, M.'}], 'umakale': [{'YAYIN_AD': 'Tunnelling and Underground Space Technology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779810001069', 'INDIS': 'Vol.26, No.1, pp.38-45', 'TUR': 1, 'AD': 'Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system modeling', 'TARIH': datetime.date(2011, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Küçük, K., Aksoy, C.O., Başarır, H., Onargan, T., Geniş, M. and Özacar, V.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160910001838', 'INDIS': 'Vol.47, No.8, pp.1231-1241', 'TUR': 1, 'AD': 'Assessment of the dynamic stability of the portals of the Dorukhan tunnel using numerical analysis', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Rock Mechanics and Rock Engineering', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00603-010-0105-6', 'INDIS': 'Vol.43, No.6, pp.857-875', 'TUR': 1, 'AD': 'Response and stability of underground structures in rock mass during earthquakes', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Ohta, Y., Geniş, M., Tokashiki, N. and Ohkubo, K.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160910000468', 'INDIS': 'Vol.47, No.5, pp.771-783', 'TUR': 1, 'AD': 'The analysis of radial displacements occurring near the face of a circular opening in weak rock mass', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Başarır, H., Geniş, M. and Özarslan, A.'}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mining and Mineral Processing', 'LINK': None, 'INDIS': 'Vol.1, No.1, pp.33-43', 'TUR': None, 'AD': 'Review of the numerical modeling procedure in mining', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aksoy, C.O. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'International Journal of Mining and Mineral Processing', 'LINK': 'http://web.beun.edu.tr/mgenis/files/2012/11/Aydan_Genis_2010_IJMMP.pdf', 'INDIS': 'Vol.1, No.1, pp.1-32', 'TUR': None, 'AD': 'A unified analytical solution for stress and strain fields about radially symmetric openings in elasto-plastic rock with the consideration of support system and long-term properties of surrounding rock', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': ' Aydan, Ö. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Journal of Rock Mechanics and Tunnelling Technology', 'LINK': None, 'INDIS': 'Vol.16, No.1, pp.19-4', 'TUR': None, 'AD': 'Response and earthquake induced damage on underground structures in rock mass', 'TARIH': datetime.date(2010, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö., Ohta, Y., Geniş, M., Tokashiki, N. and Ohkubo, K.'}, {'YAYIN_AD': 'Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160909000148', 'INDIS': 'Vol.46, No.7, pp.1136-1143', 'TUR': 1, 'AD': 'Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Küçük, K., Geniş, M., Onargan, T., Aksoy, C.O., Güney, A. and Altındağ, R.'}, {'YAYIN_AD': 'Environmental & Engineering Geoscience', 'LINK': 'http://eeg.geoscienceworld.org/content/15/2/91', 'INDIS': 'Vol.15, No.2, pp.91-100', 'TUR': 1, 'AD': 'Assessment of scale effects on uniaxial compressive strength in rock salt', 'TARIH': datetime.date(2009, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Özkan, İ., Özarslan, A., Geniş, M. and Özşen, H.'}, {'YAYIN_AD': 'Engineering Geology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795207000592', 'INDIS': 'Vol.92, pp.14-26', 'TUR': 1, 'AD': 'Engineering geological appraisal of the rock masses and preliminary support design, Dorukhan Tunnel, Zonguldak, Turkey', 'TARIH': datetime.date(2007, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M., Başarır, H., Özarslan, A., Bilir, E. and Balaban, E.'}, {'YAYIN_AD': 'Rock Mechanics and Rock Engineering', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00603-012-0363-6', 'INDIS': 'Vol.46, No.6, pp.1303-1321.', 'TUR': 1, 'AD': 'Stability assessment of Avanos underground congress centre (Cappadocia, Turkey) in soft tuffs through an integrated scheme of rock engineering methods', 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 2), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Ulusay, R., Aydan, Ö., Geniş, M. and Tano, H.'}, {'YAYIN_AD': 'Engineering Geology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013795213000884', 'INDIS': 'Vol.158, pp.135-158', 'TUR': 1, 'AD': 'Assessments on the stability of natural slopes prone to toe erosion and man-made historical semi-underground openings carved in soft tuffs at Zelve Open-Air Museum (Cappadocia, Turkey)', 'TARIH': datetime.date(2013, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Kaşmer, Ö., Ulusay, R. and Geniş, M.'}, {'YAYIN_AD': 'Engineering Geology', 'LINK': 'http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001379521200035X', 'INDIS': 'Vol.131-132, pp.19-28', 'TUR': 1, 'AD': 'A comparative study of the determination of rock mass deformation modulus by using different empirical approaches', 'TARIH': datetime.date(2012, 1, 1), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Aksoy, C.O., Geniş, M., Uyar Aldaş, G., Özacar, V., Özer, S.C. and Yılmaz, Ö.'}, {'YAYIN_AD': 'Bulletin of Engineering Geology and the Environment', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10064-013-0523-2', 'INDIS': 'Vol.72, No.3-4, pp.565-577.', 'TUR': 1, 'AD': 'Determination of the relationship between uniaxial and triaxial swelling equations for clay bearing rocks', 'TARIH': datetime.date(2013, 9, 1), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Bilir, M.E., Sarı, Y.D., Özarslan, A., Geniş, M. and Sel, İ. '}, {'YAYIN_AD': 'Environmental Geotechnics,', 'LINK': 'http://www.icevirtuallibrary.com/doi/abs/10.1680/envgeo.13.00018', 'INDIS': 'ICE, Vol.1, No.4, pp.240-248.', 'TUR': None, 'AD': 'The effect of blasting on the stability of benches and their responses at Demirbilek open-pit mine', 'TARIH': datetime.date(2014, 12, 1), 'ULUSAL': False, 'ISIMLER': 'Aydan, Ö, Geniş, M. and Bilgin, H.A. '}, {'YAYIN_AD': 'Rock Mechanics and Rock Engineering', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00603-014-0700-z', 'INDIS': 'Vol.48, No.6, pp.2383-2403.', 'TUR': 1, 'AD': 'Stability assessment of the Gökgöl karstic cave (Zonguldak, Turkey) by analytical and numerical methods', 'TARIH': datetime.date(2015, 11, 20), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M. and Çolak, B.'}, {'YAYIN_AD': 'Bulletin of Engineering Geology and the Environment', 'LINK': 'http://link.springer.com/article/10.1007/s10064-016-0907-1', 'INDIS': '(DOI: 10.1007/s10064-016-0907-1)', 'TUR': 1, 'AD': 'A stability assessment of rockfall problem around Gökgöl Tunnel (Zonguldak, Turkey) ', 'TARIH': datetime.date(2016, 5, 28), 'ULUSAL': None, 'ISIMLER': 'Geniş, M., Sakız, U. and Çolak Aydıner, B.'}]}
Öğrenim
İdari Görevler
Tezler
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 1. Gökgöl mağarası duraylılığının analitik ve sayısal çözümleme yöntemleriyle değerlendirilmesi

  Berdan Çolak Bülent Ecevit Üniversitesi - 2012

 2. Amasra-Tarlaağzı kuyusu çevre kaya özellikleri ve duraylılığının incelemesi

  Dinçer Acun Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - 2009

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Geniş, M. ve Derin, Z., "Zonguldak-Üzülmez tünellerinin çevre kaya özelliklerinin belirlenmesi ve duraylılığının değerlendirilmesi"

  Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi , Cilt.6, No.1, s.144-151. 2016

 2. Geniş, M. ve Acun, D., "Kuyu duraylılığının analitik ve sayısal yöntemler ile karşılaştırmalı bir incelemesi"

  Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi , Cilt.30, Sayı.2, s.201-215. 2015

 3. Aydan, Ö. ve Geniş, M., "Yeraltı açıklıklarında kaya patlaması olgusu ve önlemleri üzerine değerlendirme"

  Türk Kaya Mekaniği Dergisi , Sayı.17, s.1-62 2010

 4. Aydan, Ö. ve Geniş, M., "Terkedilmiş oda-topuk yeraltı linyit ocağının depreme karşı duraylığının değerlendirilmesi"

  Türk Kaya Mekaniği Dergisi , Sayı.16, s.23-44 2008

 5. Aydan, Ö., Tano, H. ve Geniş, M., "Terkedilmiş bir oda-topuk yeraltı linyit ocağının uzun süreli duraylığının değerlendirilmesi"

  Türk Kaya Mekaniği Dergisi , Sayı.16, s.1-22 2008

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 1. Geniş, M., Sakız, U. and Çolak Aydıner, B., "A stability assessment of rockfall problem around Gökgöl Tunnel (Zonguldak, Turkey) "

  Bulletin of Engineering Geology and the Environment , (DOI: 10.1007/s10064-016-0907-1) 2016

 2. Geniş, M. and Çolak, B., "Stability assessment of the Gökgöl karstic cave (Zonguldak, Turkey) by analytical and numerical methods"

  Rock Mechanics and Rock Engineering , Vol.48, No.6, pp.2383-2403. 2015

 3. Aydan, Ö, Geniş, M. and Bilgin, H.A. , "The effect of blasting on the stability of benches and their responses at Demirbilek open-pit mine"

  Environmental Geotechnics, , ICE, Vol.1, No.4, pp.240-248. 2014

 4. Bilir, M.E., Sarı, Y.D., Özarslan, A., Geniş, M. and Sel, İ. , "Determination of the relationship between uniaxial and triaxial swelling equations for clay bearing rocks"

  Bulletin of Engineering Geology and the Environment , Vol.72, No.3-4, pp.565-577. 2013

 5. Ulusay, R., Aydan, Ö., Geniş, M. and Tano, H., "Stability assessment of Avanos underground congress centre (Cappadocia, Turkey) in soft tuffs through an integrated scheme of rock engineering methods"

  Rock Mechanics and Rock Engineering , Vol.46, No.6, pp.1303-1321. 2013

 6. Kaşmer, Ö., Ulusay, R. and Geniş, M., "Assessments on the stability of natural slopes prone to toe erosion and man-made historical semi-underground openings carved in soft tuffs at Zelve Open-Air Museum (Cappadocia, Turkey)"

  Engineering Geology , Vol.158, pp.135-158 2013

 7. Aksoy, C.O., Geniş, M., Uyar Aldaş, G., Özacar, V., Özer, S.C. and Yılmaz, Ö., "A comparative study of the determination of rock mass deformation modulus by using different empirical approaches"

  Engineering Geology , Vol.131-132, pp.19-28 2012

 8. Küçük, K., Aksoy, C.O., Başarır, H., Onargan, T., Geniş, M. and Özacar, V., "Prediction of the performance of impact hammer by adaptive neuro-fuzzy inference system modeling"

  Tunnelling and Underground Space Technology , Vol.26, No.1, pp.38-45 2011

 9. Geniş, M., "Assessment of the dynamic stability of the portals of the Dorukhan tunnel using numerical analysis"

  Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences , Vol.47, No.8, pp.1231-1241 2010

 10. Aydan, Ö., Ohta, Y., Geniş, M., Tokashiki, N. and Ohkubo, K., "Response and stability of underground structures in rock mass during earthquakes"

  Rock Mechanics and Rock Engineering , Vol.43, No.6, pp.857-875 2010

 11. Başarır, H., Geniş, M. and Özarslan, A., "The analysis of radial displacements occurring near the face of a circular opening in weak rock mass"

  Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences , Vol.47, No.5, pp.771-783 2010

 12. Aksoy, C.O. and Geniş, M., "Review of the numerical modeling procedure in mining"

  International Journal of Mining and Mineral Processing , Vol.1, No.1, pp.33-43 2010

 13. Aydan, Ö. and Geniş, M., "A unified analytical solution for stress and strain fields about radially symmetric openings in elasto-plastic rock with the consideration of support system and long-term properties of surrounding rock"

  International Journal of Mining and Mineral Processing , Vol.1, No.1, pp.1-32 2010

 14. Aydan, Ö., Ohta, Y., Geniş, M., Tokashiki, N. and Ohkubo, K., "Response and earthquake induced damage on underground structures in rock mass"

  Journal of Rock Mechanics and Tunnelling Technology , Vol.16, No.1, pp.19-4 2010

 15. Küçük, K., Geniş, M., Onargan, T., Aksoy, C.O., Güney, A. and Altındağ, R., "Chemical injection to prevent building damage induced by ground water drainage from shallow tunnels"

  Int. Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences , Vol.46, No.7, pp.1136-1143 2009

 16. Özkan, İ., Özarslan, A., Geniş, M. and Özşen, H., "Assessment of scale effects on uniaxial compressive strength in rock salt"

  Environmental & Engineering Geoscience , Vol.15, No.2, pp.91-100 2009

 17. Geniş, M., Başarır, H., Özarslan, A., Bilir, E. and Balaban, E., "Engineering geological appraisal of the rock masses and preliminary support design, Dorukhan Tunnel, Zonguldak, Turkey"

  Engineering Geology , Vol.92, pp.14-26 2007

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Gerçek, H. ve Geniş, M., "Dairesel olmayan yeraltı açıklıklarında duraylığın karşılaştırmalı bir incelemesi"

  14. Türkiye Madencilik Kongresi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası , Ankara, s. 43-48. - 1 Oca. 1995

 2. Gerçek, H. and Geniş, M., "A comparative study of the effect of in situ stress field on the stability of underground openings"

  EUROCK’96 ISRM Symposium on Prediction and Performance in Rock Mechanics and Rock Engineering , Vol. 2, Balkema, Rotterdam, pp. 869-874. - 1 Oca. 1996

 3. Gerçek, H. and Geniş, M., "Practical considerations in dimensioning of supports for rigid steel arches"

  Int. Symp. on Rock Support – Applied Solutions for Underground Structures, E. Broch et al. (eds) , Norwegian Society of Chartered Engineers, Oslo, pp. 60-67. - 1 Oca. 1997

 4. Geniş, M. ve Gerçek, H., "Kavisli rijit çelik galeri bağlarının boyutlandırılmasında önemli hususlar"

  14. Türkiye Madencilik Kongresi , TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara, s. 1-5. - 1 Oca. 1995

 5. Gerçek, H. ve Geniş, M., "Yönlere bağlı birincil gerilme alanının yeraltı açıklıklarının duraylılığına etkisi"

  4. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu T. Ünlü (ed.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Ankara, s. 235-246. - 1 Oca. 1998

 6. Gerçek, H. and Geniş, M., "Effect of anisotropic in situ stresses on the stability of underground openings"

  9th International Congress on Rock Mechanics , ISRM, Vol. 1, Balkema, Rotterdam, pp. 367-370. - 1 Oca. 1999

 7. Gerçek, H., Geniş, M. and Özarslan, A., "Effect of transversely anisotropic in situ stresses on the stability of underground openings"

  EUROCK 2000 ISRM Symposium , ISRM, Verlag Glückauf, Essen, pp. 483-488. - 1 Oca. 2000

 8. Geniş, M. ve Gerçek, H., "Yeraltı açıklıklarının dinamik tasarımı"

  V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S. Saraç vd. (ed.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Ankara, s. 65-72. - 1 Oca. 2000

 9. Gerçek, H. ve Geniş, M., "Geometrik tasarım değiştirgelerinin yeraltı açıklıklarının duraylılığına etkisi"

  V. Ulusal Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, S. Saraç vd. (ed.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Ankara, s. 73-79. - 1 Oca. 2000

 10. Aydan, Ö., Geniş, M., Akagi, T. and Kawamoto, T. , "Assessment of susceptibility of rock bursting in tunnelling in hard rocks"

  International Symposium on Modern Tunneling Science and Technology (eds. Adachi) , Swets&Zeitlinger, Vol. 1, pp.391-396. - 1 Oca. 2001

 11. Geniş, M. and Aydan, Ö., "Evaluation of dynamic response and stability of shallow underground openings in discontinuous rock masses using model tests"

  2002 ISRM Regional Symposium (3rd Korea-Japan Joint Symposium) on Rock Engineering Problems and Approaches in Underground Construction , Seoul, Vol.2, pp.787-794. - 1 Oca. 2002

 12. Geniş, M. ve Gerçek, H. , "Çevre kaya kütlesinin mekanik özelliklerinin derin yeraltı açıklıklarının sismik duraylılığına etkisi"

  VI. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, C. Şensöğüt ve İ. Özkan (ed.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, Konya, s.259-266. - 1 Oca. 2002

 13. Geniş, M. and Gerçek, H., "A numerical study of seismic damage to deep underground openings"

  10th ISRM Congress ISRM 2003-Technology Roadmap for Rock Mechanics , South African Institute of Mining and Metallurgy, pp.351-355. - 1 Oca. 2003

 14. Geniş, M. and Özarslan, A., "The effect of earthquake loads on the stability of supported underground openings"

  5th International Symposium, Roofbolting in Mining , Aachen, pp.385-395. - 1 Oca. 2004

 15. Aydan, Ö. ve Geniş, M., "III. Amenhotep kaya mezarının (Mısır) çevre kayasının özellikleri ve açıklıklarının duraylılığı"

  VII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu (eds. A. Ceylanoğlu ve B. Erdem) , TUKMD, Sivas, s.191-202. - 1 Oca. 2004

 16. Özarslan, A., Geniş, M., Alkılıç, Ç. ve Acun, D., "Çatalağzı termik santrali kül iletim tünelinde tahkimat uygulamalarının değerlendirilmesi"

  Türkiye 19. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, A.H. Onur ve M. Tanrıverdi (ed.) , TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İzmir, s.223-232. - 1 Oca. 2005

 17. Aydan, Ö. ve Geniş, M., "Taksim-Kabataş tüneli ve duraylılığı üzerine bir değerlendirmesi"

  Mühendislik Jeolojisinde Çağdaş Uygulamalar Sempozyumu, H. Kumsar vd. (eds.) , Denizli, s.179-187. - 1 Oca. 2006

 18. Geniş, M. ve Aydan, Ö., "Terkedilmiş oda-topuk yeraltı linyit ocağının dinamik duraylığının değerlendirilmesi"

  VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, M. Vardar ve Y. Mahmutoğlu (eds.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, İstanbul, s.29-38. - 1 Oca. 2006

 19. Özkan, İ., Güneş, H., Özarslan, A. ve Geniş, M., "Nevşehir-Gülşehir kaya tuz madeninde kaya tuzuna ait mühendislik özelliklerinin belirlenmesi"

  VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu, M. Vardar ve Y. Mahmutoğlu (eds.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, İstanbul, s.329-339. - 1 Oca. 2006

 20. Özarslan, A., Geniş, M., Bilir, E. ve Özkan, İ., "Çözelti madenciliği yeraltı depolama açıklıklarında duraylılık çözümlemeleri"

  Türkiye 20. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, C. Karpuz vd. (eds.) , TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Ankara, s.49-58. - 1 Oca. 2007

 21. Geniş, M. ve Aydan, Ö. , "Büyük ölçekli bir yeraltı açıklığının statik ve dinamik duraylığı"

  Ulaşımda Yeraltı Kazıları 2. Sempozyumu Bildiriler Kitabı, N.Bilgin vd.(eds.) , TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul, s.317-326. - 1 Oca. 2007

 22. Aydan, Ö., Tano, H., Geniş, M., Sakamoto, I., Hamada, M. and Yoshimura, S., "Environmental and rock mechanics investigations for the restoration of the tomb of Amenophis III"

  Japan – Egypt Joint Symposium New Horizons in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Geotechnical Engineering Research Laboratory , Tanta, Egypt, pp.151-162. - 1 Oca. 2008

 23. Geniş, M. and Aydan, Ö. , "Assessment of dynamic response and stability of an abandoned room and pillar underground lignite mine"

  12th Int. Conf. of IACMAG , Goa, India, pp.3899-3906. - 1 Oca. 2008

 24. Bilir, M.E., Sarı, D., Özarslan, A. ve Geniş, M., "Üç eksenli şişme deney seti"

  9. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu Bildiriler Kitabı, N.Türk vd.(eds.) , Türk Ulusal Kaya Mekaniği Derneği, İzmir, s.300-314. - 1 Oca. 2008

 25. Aydan, Ö. and Geniş, M., "The seismic effects on the Bukit-Tinggi WWII underground shelter by 2007 Singkarak (Solok) earthquake"

  ISRM International Symposium 2008-5th Asian Rock Mechanics Symposium , Tehran, Iran, pp.917-924. - 1 Oca. 2008

 26. Aksoy, C.O. and Geniş, M., "Numerical modelling for enhancing safety with chemical injection at the beginning of longwall panel"

  Int. Conf. on Rock Joints and Jointed Rock Masses , Tucson, Arizona, 5 p. - 1 Oca. 2009

 27. Aksoy, C.O., Onargan, T., Küçük, K., Geniş, M. and Güney, A., "Numerical modeling for the umbrella arch application at the shaft and tunnel intersection"

  SINOROCK2009 , Hong Kong, pp.396-401. - 1 Oca. 2009

 28. Geniş, M., Tokashiki, N. and Aydan, Ö., "The stability assessment of karstic caves beneath Gushikawa Castle remains (Japan)"

  EUROCK2009 ISRM Regional Symposium – Rock Engineering in Diffucult Ground Conditions-Soft Rocks and Karst, Vrjklan (ed.) , Dubrovnik, Croatia, pp.449-454. - 1 Oca. 2009

 29. Geniş, M., Yılmaz, Ö., Aksoy, C.O., Özacar, V. and Özer, S.C., "Assessments of the stability of intersecting shallow tunnels with numerical modeling"

  13th International Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics, N.Khalili and M.Oeser (eds.) , IACMAG, Melbourne, Australia, Vol.2, pp. 1049-1053 - 1 Oca. 2011

 30. Ulusay, R., Aydan, Ö., Geniş, M. and Tano, H., "The stability of an underground congress center in soft tuffs through an integrated in-situ monitoring, experimental, analytical and numerical methods (Cappadocia, Turkey)"

  12th International Congress on Rock Mechanics: Harmonizing Rock Engineering and Environment, ISRM, Qian & Zhou (eds.) , Beijing, China, pp.1141-1146. - 1 Oca. 2011

 31. Aydan, Ö., Tokashiki, N. and Geniş, M., "Stability assesment of Himeyuri monument and adjacent karstic cave"

  KAYAMEK’2011-Xth Regional Rock Mechanics Symposium, S. Kulaksız and E. Tuncay (eds.) , Ankara, Turkey, pp.39-46. - 1 Oca. 2011

 32. Aydan, Ö., Tokashiki, N. and Geniş, M., "Some consideration on yield (failure) criteria in rock mechanics"

  46th U.S. Rock Mechanics/Geomechanics Symposium, ARMA , Chicago, Illionis, 12-640, (on CD) 8p. - 1 Oca. 2012

 33. Aydan, Ö., Geniş, M., Sugiura, K. and Sakamoto, A., "Characteristics and amplification of ground motions above abandoned mines"

  First International Symposium on Earthquake Engineering, JAEE , Tokyo, Vol.1, pp.75-84. - 1 Oca. 2012

 34. Aydan, Ö. and Geniş, M., "Effects of eartquakes on underground structures including subsea tunnels"

  65th Years Mahir Vardar Special Sessions on Geomechanics, Tunnelling, Design of Rock Constructions, , İstanbul, pp.29-56. - 1 Oca. 2012

 35. Küçük, K., Onargan, T., Aksoy, C.O. ve Geniş, M., "Sığ şehir tünellerinde ayna çivisi kullanımının tünel duraylılığına etkisi: Bornova metro örneği"

  23. Uluslararası Madencilik Kongresi , Antalya, s.1271-1281. - 1 Oca. 2013

 36. Ağan, C., Yeşilnacar, M.İ., Geniş, M., Kulaksız, S., Ulusay, R., Aydan, Ö. and Yücel, M.D. , "A preliminary geoengineering assessment of Bazda antique underground quarries in Şanlıurfa, Turkey"

  Proc. of the EUROCK2013-The 2013 ISRM Int. Symp. - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, M. Kwasniewski and L. Dariusz (eds.) , Wroclaw, Poland, CRC, pp.93-98 - 1 Eyl. 2013

 37. Geniş, M. and Aydan, Ö., "A numerical study on the ground amplifications in areas above abandoned room and pillar mines and old longwall mines"

  Proc. of the EUROCK2013-The 2013 ISRM Int. Symp. - Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, M. Kwasniewski and L. Dariusz (eds.) , Wroclaw, Poland, CRC, pp.733-737. - 1 Eyl. 2013

 38. Aydan, Ö., Geniş, M. and Hasanpour, R., "Prediction of pressure on TBM through squeezing rocks"

  The 3rd International Symposium on Underground Excavations for Transportation (eds. Bilgin et al.), Tunnelling Association, Chamber of Mining Engineers of Turkey , İstanbul, p.49-58 - 2 Eyl. 2013

 39. Geniş, M., Aydan, Ö. and Derin, Z., "Tünelcilik sırasında patlatma kaynaklı titreşimlerin izlenmesi ve bitişik tünellere etkisi"

  3. Uluslararası Ulaşımda Yeraltı Kazıları Sempozyumu (ed. Bilgin vd.), Tünecilik Derneği, TMMOB Maden Müh. Odası , İstanbul, s.210-217 - 2 Eyl. 2013

 40. Aydan, Ö., Geniş, M., Tokashiki, N. and Tano, H., "Some considerations on the appropriate dimension in the numerical analysis of geoengineering structures"

  APCOM & ISCM 2013: 5th Asia Pacific Congress on Computational Mechanics & 4th International Symposium on Computational Mechanics, MS.No.1828 , Singapore, 8p. - 1 Ara. 2013

 41. Geniş, M., Tokashiki, N. and Aydan, Ö., "An integrated study on the response of an arch structure above karstic caves at New Ishigaki Airport"

  Proc. of the 14th Int. Conf. of IACMAG, Computer Methods and Recent Advances in Geomechanics, Oka et al. (eds.) , Kyoto, Japan, pp.1631-1636. - 1 Oca. 2014

 42. Tokashiki, N., Aydan, Ö. and Geniş, M., "Experimental studies on the dynamic response and stability of some historical masonry structures in Ryukyu archipelago"

  Proc. of the 2014 ISRM International Symposium-8th Asian Rock Mechanics Symposium, eds. Shimizu et al. , Sapporo, Japan, pp.862-871. - 2 Oca. 2014

 43. Su, O. and Geniş, M., "Variation of specific destruction energy depending on particle and bond properties"

  4th Itasca Symposium on Applied Numerical Modeling, Gómez et al. (eds.) , Lima, Peru, pp.345-352. - 9 Mart 2016

 44. Geniş, M., Aydan, Ö. and Derin, Z., "A field study on monitoring of blasting-induced vibrations of tunnels and its possible use for in-situ stress interferences"

  2016 ISRM International Symposium, EUROCK 2016, Rock Mechanics and Rock Engineering: From the Past to the Future, Ulusay et al. (eds) , Ürgüp, Turkey, pp.779-784. - 31 Ağu. 2016

 45. Ito, T., Aydan, Ö., Ulusay, R., Ağan, C. and Geniş, M., "Creep tests on limestone from Bazda antique underground quarry in Turkey"

  The 9th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS9) , Bali, Indonesia, 8p. - 20 Eki. 2016